Tjänsthanterarens koppling till Konfigurationshanteraren överför inte avinstallerad programvaruinformation

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2874780
Symptom
Programvara som är installerad på datorerna är har överförts till Microsoft System Center 2012 Service Manager via Konfigurationshanteraren connector. Men när du avinstallerar programvaran från en dator och sedan utföra en inventering av maskinvaran i System Center 2012 Konfigurationshanteraren Service Pack 1 (SP1), tas programvara installerad relationen inte bort i tjänsthanteraren trots att relationen har tagits bort i Konfigurationshanteraren.
Orsak
Tjänsthanteraren kopplingen till Konfigurationshanteraren använder programvaruborttagning poster för att ta bort den programvaru-installerade relationen. En ändring som infördes i System Center 2012 Konfigurationshanteraren SP1 hindrar dock borttagningsposterna från att skrivas.
Lösning
Lös problemet genom att aktivera utlösare som skriver borttagning av poster i Konfigurationshanteraren igen. Tjänsthanterarens koppling kommer sedan att kunna kunna identifiera och utföra associerade åtgärder för att ta bort den programvaru-installerade relationen.

Genom att gå till följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplats och använda den lagrade proceduren som beskrivs där:

Mer Information
SCSM SCCM annan avvikelse inte matchar inte saknas misslyckas

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2874780 – senaste granskning 07/04/2015 02:07:00 – revision: 2.0

Microsoft System Center 2012 Service Manager Service Pack 1, Microsoft System Center 2012 Service Manager, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager

  • kbmt KB2874780 KbMtsv
Feedback