Hämta och installera en administratörsuppdatering för Access 2000 och SQL Server 2000-beredskap

Sammanfattning
För att underlätta distributionen av uppdateringen Access 2000- och SQL Server 2000-beredskap i organisationer tillhandahåller Microsoft en uppdatering för administratörsinstallationer av Office 2000. Uppdateringen finns i en självextraherande fil i Microsoft Office Resource Kit Toolbox.

I "Mer information" nedan beskrivs hämtning och installation av denna uppdatering i en administratörsinstallation.
Mer Information

Problemet åtgärdat i Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)

Detta problem har åtgärdats i Office 2000 SP-3 som gavs ut den 13 november 2002. Om du vill veta mer om Office 2000 SP-3 och hur du installerar det klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
326585 Beskrivning av Office 2000 Service Pack 3 (SP3)

Använda kompatibilitetsuppdateringen utan att uppgradera till Office 2000 SP-3

Du kan installera uppdateringen för Access 2000- och SQL Server 2000-beredskap i en administratörsinstallation utan att uppgradera till Office 2000 SP-3. Du måste emellertid först installera uppdateringen SR-1/SR-1a i administratörsinstallationen. Följ instruktionerna nedan för nätverksklienter med respektive utan SR-1/SR-1a.

Om du vill veta mer om skillnaden mellan uppdateringarna Office 2000 SR-1 och Office 2000 SR-1a klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
261933 OFF2000: Vad är uppdateringen SR-1a?
VIKTIGT! Efter installation av denna uppdatering måste du använda autentisering för blandat läge (Windows-autentisering och SQL Server-autentisering) för att utvidga databasen med hjälp av en SQL Server-inloggning. Windows-autentiseringsläge stöds inte. Om Windows-autentiseringsläge är inställt vid utvidgningen kan det hända att tabeller eller frågor hoppas över.

Obs! Om du installerar SQL Server med Windows-autentiseringsläge inställt och sedan ändrar säkerhetsautentiseringen till autentisering för blandat läge, kan det inbyggda inloggningslösenordet för systemadministratör (SA) vara tomt. När du har aktiverat SQL Server-säkerhet bör du omedelbart skapa ett lösenord för "SA"-inloggningen, för att förhindra obehörig åtkomst till SQL Server. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
274773 KORRIGERING: Efter ändring av Windows-säkerhet till Windows/SQL-säkerhet är SA-lösenordet tomt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
När SQL Server-autentisering har aktiverats kan du använda det inbyggda "SA"-kontot eller skapa ett nytt SQL Server-konto för utvidgning. Om du använder ett nytt konto måste du ange "Server Role" som "Database Creators". Mer information finns i SQL Server Books Online.

SR-1A är redan installerad i administratörsinstallationen och på nätverksklienterna

Uppdatera en administratörsinstallation med Access 2000 and SQL Server 2000 Readiness Update

 1. Besök följande Microsoft-webbplats:
 2. Klicka på ACCSQL_A.EXE.
 3. Klicka på Spara filen på en disk i dialogrutan Filhämtning och sedan på OK.
 4. Spara filen på skrivbordet.
 5. Dubbelklicka på ACCSQL_A.EXE i Utforskaren.
 6. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 7. Skriv c:\accsql i rutan Ange den plats där du vill att de extraherade filerna ska placeras, och klicka på OK. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill skapa mappen.

  Obs! Du måste köra nästa kommando från en dator med Windows Installer.
 8. Klicka på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /a Admin-sökväg\Data1.msi /p c:\accsql\ACWZ_Admin.msp SHORTFILENAMES=1
  Här är Admin-sökväg sökvägen till administratörsinstallationspunkten.
 9. Klicka på Nästa i dialogrutan Administratörsläge för Microsoft Office 2000.

  Obs! Du behöver inte skriva in CD-nyckeln eller företagets namn i dialogrutan Administratörsläge för Microsoft Office 2000.
 10. Klicka på Jag accepterar villkoren i licensavtalet och sedan på Nästa.
 11. Klicka på Installera nu och sedan på OK när installationen är klar.
 12. Administratörsinstallationspunkten har nu uppdaterats med den första av de två MSP-filerna. Upprepa steg 8 till och med 11 för MSP-filen Mdt2_admin.msp. När du installerar Mdt2_admin.msp måste du ändra det MSP-filnamn som används på kommandoraden i steg 8.

Uppdatera nätverksklienter med Access 2000- och SQL Server 2000-beredskap

Följande måste göras på varje nätverksklient:
 1. Byt namn på följande filer genom att ändra tillägget från .mde till .old:
  Acwzlib.mde
  Acwzmain.mde
  Acwztool.mde
  I den svenska Office-versionen finns dessa filer som standard i mappen C:\Program\Microsoft Office\Office\1053.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /i Admin-sökväg\Data1.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus UPGRADEWITHRECACHE=TRUE /q
  Här är Admin-sökväg sökvägen till administratörsinstallationspunkten.

  Egenskapen "UPGRADEWITHRECACHE=TRUE" krävs för korrekt uppdatering av stödfilerna för Microsoft SQL Server. Denna egenskap medför att dialogrutan Licensavtal (EULA) visas. Växeln "/q" medför att dialogrutan Licensavtal (EULA) utelämnas, så att administratörer och slutanvändare inte behöver besvara frågan i dialogrutan.
 3. Klicka på OK när uppdateringen har slutförts.
 4. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill starta om datorn.
Nätverksklienten har nu konfigurerats med uppdateringen för Access 2000- och SQL Server 2000-beredskap.

SR-1/SR-1a är inte installerad på nätverksklienterna

Uppdatera administratörsinstallationen till SR-1/SR-1a först

Om du redan har uppdaterat administratörsinstallationen med administratörsuppdateringen SR-1/SR-1a hoppar du över detta avsnitt och följer instruktionerna i "Uppdatera en administratörsinstallation med uppdateringen för Access 2000- och SQL Server 2000-beredskap" ovan.

Om du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation med SR-1/SR-1a klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
257983 OFF2000: Hämta och installera uppdateringen SR-1/SR-1a i administratörsinstallationer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Obs! När du har uppdaterat administratörsinstallation med SR-1/SR-1a behöver du tills vidare inte uppdatera nätverksklienterna till SR-1/SR-1a. När du kör kommandoraden i "Uppdatera nätverksklienter med SR-1/SR-1a och uppdateringen för webbklienter" nedan, uppdateras klienten med både SR-1/SR-1a och uppdateringar för Access 2000- och SQL Server 2000-beredskap.

När du har uppdaterat administratörsinstallationen med SR-1/SR-1a enligt instruktionerna i Q257983 gör du följande:

Uppdatera en administratörsinstallation med uppdateringen för Access 2000- och SQL Server 2000-beredskap

 1. Besök följande Microsoft-webbplats:
 2. Klicka på länken för hämtning av ACCSQL_A.EXE.
 3. Klicka på Spara filen på en disk i dialogrutan Filhämtning och sedan på OK.
 4. Spara filen på skrivbordet.
 5. Dubbelklicka på ACCSQL_A.EXE i Utforskaren.
 6. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 7. Skriv c:\accsql i rutan Ange den plats där du vill att de extraherade filerna ska placeras, och klicka på OK. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill skapa mappen.
 8. Klicka på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /a Admin-sökväg\Data1.msi /p c:\accsql\ACWZ_Admin.msp SHORTFILENAMES=1
  Här är Admin-sökväg sökvägen till administratörsinstallationspunkten.
 9. Klicka på Nästa i dialogrutan Administratörsläge för Microsoft Office 2000.

  Obs! Du behöver inte skriva in CD-nyckeln eller företagets namn i dialogrutan Administratörsläge för Microsoft Office 2000.
 10. Klicka på Jag accepterar villkoren i licensavtalet och sedan på Nästa.
 11. Klicka på Installera nu och sedan på OK när installationen är klar.
 12. Administratörsinstallationspunkten har nu uppdaterats med den första av de två MSP-filerna. Upprepa steg 8 till och med 11 för MSP-filen Mdt2_admin.msp. När du installerar Mdt2_admin.msp måste du ändra det MSP-filnamn som används på kommandoraden i steg 8.

Uppdatera nätverksklienter med SR-1/SR-1a och säkerhetsuppdateringen för webbklienter

Följande måste göras på varje nätverksklient:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommandorad eller liknande i rutan Öppna:
  Admin-sökväg\Setup /qb
  Här är Admin-sökväg sökvägen till administratörsinstallationspunkten.
 2. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill starta om datorn.
 3. Klicka på Ja om du tillfrågas igen om du vill starta om datorn.
Nätverksklienten har nu konfigurerats med SR-1/SR-1a och uppdateringen för Access 2000- och SQL Server 2000-beredskap.

Obs! Om du redan har uppdaterat administratörsinstallationen med både SR-1/SR-1a och uppdateringar för Access 2000- och SQL Server 2000-beredskap, kan du köra installationsprogrammet från administratörsinstallationen på en nätverksklient utan Office. När installationen har slutförts har nätverksklienten konfigurerats med SR-1/SR-1a och uppdateringar för Access 2000- och SQL Server 2000-beredskap. Du behöver inte utföra några åtgärder för reparationer eller ominstallation på denna nätverksklient.

Kontrollera att uppdateringar för Access 2000- och SQL Server 2000-beredskap har installerats korrekt

I följande tabell anges vilka filer som uppdateras med Access 2000- och SQL Server 2000-beredskap. Filversionen visas om du högerklickar på filen i Utforskaren och sedan klickar på fliken Version.
 Filnamn   Filversion  Storlek (byte) ----------------------------------------- Acwzlib.mde  saknas     1 241 088	 Acwzlib.mde  saknas     3 854 336	 Acwztool.mde  saknas     5 111 808	 Mdt2db.dll   2.0.0.8958    679 936	 Mdt2dbns.dll  2.0.0.8958    372 736	 Mdt2dd.dll   2.0.0.8958    471 040	 Mdt2df.dll   2.0.0.8958    618 496	 Mdt2dfx.dll  2.0.0.8958    24 576	 Mdt2fref.dll  2.0.0.8958    45 056	 Mdt2fw.dll   2.0.0.8958    536 576	 Mdt2fwui.dll  2.0.0.8958    66 832	 Mdt2g.dll   2.0.0.8958    602 112	 Mdt2gddo.dll  2.0.0.8958    61 440	 Mdt2gddr.dll  2.0.0.8958    126 976	 Mdt2qd.dll   2.0.0.8958   1 327 104 Msowci.dll   9.0.0.4625    90 112	
Obs! MDE-filerna saknar versionsinformation.
Referenser
Readme.txt i filen ACCSQL_A.EXE.
OFF2000 patch korrigering mina nätverksplatser administratörs webbmappar mappar ACC2000
Egenskaper

Artikel-id: 287484 – senaste granskning 10/19/2006 16:47:25 – revision: 3.1

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbsetup kbupdate kbdownload kbinfo KB287484
Feedback