KORRIGERA: VSS-säkerhetskopiering är inte lyckas när alternativet Automatisk återställning är aktiverat i SQL Server

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2875949
Symptom
Anta att vissa säkerhetskopieringsåtgärder för Volume Shadow Copy Service (VSS) körs samtidigt i Microsoft SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012 eller SQL Server-2014. Dessutom förutsätts att alternativet Automatisk återställning är aktiverat. I det här fallet är säkerhetskopieringar inte lyckas. Dessutom loggas följande händelse i programloggen:

Källa: SQLWriter
Händelse-ID: 24581
"Sqllib-fel: System tabellen sys.sysdatabases i SQL Server-instansen <Server\Instance></Server\Instance> är tom".

Obs!Om den här händelsen inte loggas när VSS-säkerhetskopiering inte lyckas, beror säkerhetskopieringsåtgärder problemet inte på alternativet Automatisk återställning.
Lösning
Problemet korrigerades först i följande kumulativ uppdatering av SQL Server.

Kumulativ uppdatering 1 för SQLServer 2014

Kumulativ uppdatering 8 för SQL Server 2012 SP1

Kumulativ uppdatering 11 för SQLServer 2012

Kumulativ uppdatering 9 för SQL Server 2008 R2 SP2

Om samlade uppdateringar för SQL Server

Varje ny kumulativ uppdatering för SQL Server innehåller alla snabbkorrigeringar och alla säkerhetskorrigeringar som ingick i den tidigare kumulativa uppdateringen. Checka ut de senaste kumulativa uppdateringarna för SQL Server:
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2875949 – senaste granskning 04/22/2014 11:07:00 – revision: 4.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Standard

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2875949 KbMtsv
Feedback