Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Resursövervakaren använder felaktig beräkning för vissa typer av räknare i Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2877211
Symptom
När du använder Resursövervakaren för att visa Windows binära loggfiler (blg) i Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 Service Pack 1 (SP1) eller Windows Server 2008 R2 SP1, medelvärdet beräknas med hjälp av informationen i loggfilen för vissa typer av räknare är felaktig. Här följer några exempel på räknare för dessa räknare typesthat påverkas av ändringen:
 • \LogicalDisk\Avg. s/diskskrivning
 • \LogicalDisk\Avg. s/diskläsning
 • \LogicalDisk\Avg. disk sek/överföring
 • \PhysicalDisk\Avg. s/diskskrivning
 • \PhysicalDisk\Avg. s/diskläsning
 • \PhysicalDisk\Avg. disk sek/överföring
I följande tabell visas alla typer av berörda räknare:
RäknareReferenslänk
PERF_AVERAGE_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804010.aspx
PERF_COUNTER_COUNTERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803985.aspx
PERF_COUNTER_BULK_COUNThttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804018.aspx
PERF_SAMPLE_COUNTERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803775.aspx
PERF_AVERAGE_BULKhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803755.aspx
PERF_COUNTER_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803990.aspx
PERF_100NSEC_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803979.aspx
PERF_OBJ_TIME_TIMERhttp://technet.microsoft.com/en-us/library/cc758837 (v=ws.10).aspx
PERF_COUNTER_QUEUELEN_TYPEhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803978.aspx
PERF_COUNTER_LARGE_QUEUELEN_TYPEhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803863.aspx
PERF_COUNTER_100NS_QUEUELEN_TYPEhttp://technet.microsoft.com/en-us/library/cc781696 (v=ws.10).aspx
PERF_COUNTER_OBJ_TIME_QUEUELEN_TYPEhttp://technet.microsoft.com/en-us/library/cc756932 (v=ws.10).aspx
PERF_SAMPLE_FRACTIONhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803995.aspx
PERF_COUNTER_MULTI_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803961.aspx
PERF_100NSEC_MULTI_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803993.aspx
PERF_PRECISION_100NS_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804015.aspx
PERF_PRECISION_OBJECT_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804006.aspx
PERF_COUNTER_TIMER_INVhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803514.aspx
PERF_100NSEC_TIMER_INVhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803963.aspx
PERF_COUNTER_MULTI_TIMER_INVhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803823.aspx
PERF_100NSEC_MULTI_TIMER_INVhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804023.aspx
Lösning

Uppdateringsinformation för Windows 8 och Windows Server 2012

Windows Update (rekommenderas)

Lös det här problemet, installera den samlade uppdateringen 2876415 som innehåller korrigering (KB 2877211) från Windows Update. För mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2876415 Samlad uppdatering för Windows RT och Windows 8 Windows Server 2012: September 2013

Microsoft Download Center

Om du vill hämta det fristående uppdateringspaketet för att korrigeringen (KB 2877211) klickar du på en av följande Microsoft Download Center-länkar.
OperativsystemUppdatering
Alla x86-baserade versioner av Windows 8 som stödsHämta uppdateringen nu.
Alla x64-baserade versioner av Windows 8 som stödsHämta uppdateringen nu.
Alla x64-baserade versioner av Windows Server 2012 som stödsHämta uppdateringen nu.
Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper dig att förhindra otillåtna ändringar av den.

Information om snabbkorrigeringen för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1

Lös det här problemet i Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1 installerar du snabbkorrigeringen som beskrivs i denna artikel.

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen bara för system där just detta problem.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning visas avsnittet "Hämtning av snabbkorrigering" överst i denna Knowledge Base-artikel. Om inte visas i det här avsnittet kan du skicka en begäran till Microsofts kundtjänst och Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller felsökning krävs, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Formuläret "Hämtning av snabbkorrigering" visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig på. Om ditt språk inte visas beror det på att en snabbkorrigering inte är tillgänglig för det aktuella språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1.

Mer information om hur du skaffar Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 service pack får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932Information om Service Pack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Registerinformation

För att installera den här snabbkorrigeringen behöver du inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Information om ersättning

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC (Coordinated Universal Time). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Viktigt! Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Däremot finns snabbkorrigeringar på sidan för begäran av snabbkorrigeringar listade under båda operativsystemen. Välj snabbkorrigeringen som nämns under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen. Läs alltid avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa det operativsystem som varje snabbkorrigering gäller.
 • De filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22 enligtxxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika miljöerna anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2". MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponenten tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna som inte har attribut listade är signerade med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405-Nov-201309:55x 86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420-Nov-201012:17x 86
Perfmon.mscEj tillämpligt145,51910-Jun-200921:31Ej tillämpligt
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414-Jul-200901:14x 86
Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605-Nov-201309:56x 86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405-Nov-201309:56x 86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805-Nov-201309:56x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Pdhui.dll6.1.7601.2250258,88005-Nov-201310:48x 64
Perfmon.exe6.1.7601.17514172,54420-Nov-201013:25x 64
Perfmon.mscEj tillämpligt145,51910-Jun-200920:50Ej tillämpligt
Resmon.exe6.1.7600.16385103 93614-Jul-200901:39x 64
Sysmon.ocx6.1.7601.22502475,13605-Nov-201310:49x 64
Wdc.dll6.1.7601.225021,363,96805-Nov-201310:49x 64
Wvc.dll6.1.7601.22502594,43205-Nov-201310:49x 64
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405-Nov-201309:55x 86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420-Nov-201012:17x 86
Perfmon.mscEj tillämpligt145,51910-Jun-200921:31Ej tillämpligt
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414-Jul-200901:14x 86
Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605-Nov-201309:56x 86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405-Nov-201309:56x 86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805-Nov-201309:56x 86
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Pdhui.dll6.1.7601.22502136,19205-Nov-201309:48IA-64
Perfmon.exe6.1.7601.17514247,80820-Nov-201010:23IA-64
Perfmon.mscEj tillämpligt145,51910-Jun-200920:55Ej tillämpligt
Resmon.exe6.1.7600.16385110,08014-Jul-200901:44IA-64
Sysmon.ocx6.1.7601.22502960,00005-Nov-201309:49IA-64
Wdc.dll6.1.7601.225022,245,63205-Nov-201309:49IA-64
Wvc.dll6.1.7601.225021,208,32005-Nov-201309:49IA-64
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405-Nov-201309:55x 86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420-Nov-201012:17x 86
Perfmon.mscEj tillämpligt145,51910-Jun-200921:31Ej tillämpligt
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414-Jul-200901:14x 86
Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605-Nov-201309:56x 86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405-Nov-201309:56x 86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805-Nov-201309:56x 86
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Det här problemet har lösts i 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 som en del av KB 2883200.

Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
EgenskapenVärde
FilnamnX86_6d667b134aa23aa8f8f541cf4edda62e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_e0f77bc18edb9aaf.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek707
Datum (UTC)05-Nov-2013
Tid (UTC)14:45
FilnamnX86_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_9ea37b8c184d76c0.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek32,568
Datum (UTC)05-Nov-2013
Tid (UTC)14:49
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2
EgenskapenVärde
FilnamnAmd64_227d4d5361221be6d03992bf9dcb2bf5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_f1365077be1f9eb9.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,064
Datum (UTC)05-Nov-2013
Tid (UTC)14:45
FilnamnAmd64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_fac2170fd0aae7f6.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek32,572
Datum (UTC)05-Nov-2013
Tid (UTC)14:52
FilnamnWow64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_0516c162050ba9f1.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek25,078
Datum (UTC)05-Nov-2013
Tid (UTC)14:52
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2
EgenskapenVärde
FilnamnIa64_624b0cecf85b3c17cbcdf15a5b966be8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_dabe768a72ebbcc1.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,062
Datum (UTC)05-Nov-2013
Tid (UTC)14:45
FilnamnIa64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_9ea51f82184b7fbc.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek32,570
Datum (UTC)05-Nov-2013
Tid (UTC)14:46
FilnamnWow64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_0516c162050ba9f1.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek25,078
Datum (UTC)05-Nov-2013
Tid (UTC)14:46

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2877211 – senaste granskning 02/17/2014 22:57:00 – revision: 6.0

Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbautohotfix kbmt KB2877211 KbMtsv
Feedback