Tjänster som inte kan samverka med Outlook 2003 och Outlook 2002

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV287765
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Om tjänsterna cc:Mail, Microsoft Mail, NetFolders, Microsoft Fax eller Winfax Starter Edition (SE) finns under installationen av Outlook 2002, kan du välja mellan att ta bort tjänsterna när du installerar Outlook, eller att Microsoft Outlook inaktiveras i Microsoft Office XP-installationen.
Orsak
Problemet uppstår eftersom Outlook inte stöder dessa tjänster.
Mer Information
När du försöker uppdatera en tidigare installation av Outlook med tjänster eller tillägg för cc:Mail, Microsoft Mail, NetFolders, Microsoft Fax eller Winfax Starter Edition (SE) får du följande alternativ i en dialogruta:

Microsoft Office XP-installation

Installationsprogrammet har upptäckt att en eller flera av följande funktioner är installerade:
  • cc:Mail
  • Microsoft Mail
  • Net Folders
  • Microsoft Fax
  • WinFax Starter Edition (SE)
Dessa funktioner stöds inte längre i Outlook. Om du fortsätter uppgraderingen kommer du inte längre att kunna använda dem. Vill du fortsätta uppgraderingen av Outlook? Du kan klicka på Ja eller Nej i denna dialogruta.

Om du väljer att fortsätta uppgraderingen tas tjänsterna bort. Om du väljer att behålla tjänsterna markeras Outlook som "Inte tillgängligt" i dialogrutan Installation och det installeras inte.

ol2002 cc:mail microsoft mail netfolders fax winfax starter edition (se) awfax msmail ms ol2003
Egenskaper

Artikel-id: 287765 – senaste granskning 01/12/2015 17:35:22 – revision: 3.1

  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbservice kbprb KB287765
Feedback