Det går inte att ansluta till Exchange Online eller en användare kan inte skapa nya Outlook-profiler i Office 365

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2879429

PROBLEMET
I Office 365 upplever auser något av följande problem:
  • Det går inte att ansluta till Exchange Online.
  • Användaren kan inte skapa nya Outlook-profiler.
ORSAK
Problem med konfiguration av lokala nätverk kan förhindra åtkomst till Exchange Online-servrar, som i följande scenarier.
Scenario 1
Användaren finns i en begränsad nätverksmiljö som blockerar port 443. Port 443 måste vara öppen för att aktivera följande funktioner:
  • Tjänsten för automatisk upptäckt i Exchange: den här tjänsten ställer in Outlook-profiler.
  • Outlook Anywhere funktion: den här funktionen kan Outlook kommunicerar med Exchange Online.
Scenario 2
Nätverkskonfiguration för proxy dirigerar klienter till en viss Office 365 IP-adressintervall eller URL.
LÖSNING
Scenario 1
Lös problemet genom att öppna port 443 i nätverksmiljö som användaren har åtkomst till Outlook och Exchange Online.

Begränsad nätverksåtkomst kan påverka alla Office 365-anslutning. Mer information om portar som används i Office 365 finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:Mer information om vilka används områden och portar som i Exchange Online, gå till följande Microsoft-webbplats:
Scenario 2
Lokala Domain Name System (DNS)-matchare och relaterade brandväggsprogram på användarnas Internet-leverantörer och företagsnätverk bör aldrig rensa DNS-resultatlista. I stället bör de ger alla resultat till klienter för att aktivera programmet försök. Matchare lokala Domain Name System (LDNS) och proxyservrar bör dessutom använda alla slag av beständiga eller IP-tillhörighet beteende som föredrar att använda en enda IP-adress. Den typen av beteende Mina påverkar prestanda genom förbud mot klienten försök operationer.

För att uppnå högsta tillgänglighet, används en matris av IP-adress för DNS-frågor i Office 365. Flera resultat som ger flera slutpunkter försöka med motsvarande funktioner för klientprogrammen.
MER INFORMATION
Denna artikel är avsedd endast för de lokala nätverket konfiguration frågor att Outlook inte ansluta till Exchange Online. Allmän hjälp med Outlook-anslutningar till Exchange Online finns på följande Microsoft-webbplats:Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2879429 – senaste granskning 03/07/2016 10:27:00 – revision: 3.0

Microsoft Exchange Online

  • o365 o365a o365e o365p o365m o365022013 guided walk through gwt kbmt KB2879429 KbMtsv
Feedback