Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av kumulativ uppdatering 5.0.8308.556 för Lync Server 2013, Web Components: oktober 2013

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2881688
Sammanfattning
Den här artikeln beskrivs 2013 Microsoft Lync Server, Web Components-problem som korrigeras i den kumulativa uppdateringen från oktober 2013.
Den här artikeln innehåller följande information om den samlade uppdateringen:
 • Problem som åtgärdas i den kumulativa uppdateringen.
 • Förutsättningarna för installation av den kumulativa uppdateringen.
 • Om måste du starta om datorn efter installation av den kumulativa uppdateringen.
 • Om den kumulativa uppdateringen ersätts av kumulativ uppdatering.
 • Om du måste göra ändringar i registret.
 • Filer som innehåller den kumulativa uppdateringen.
Den version av den här uppdateringen är 5.0.8308.556.
Introduktion

Problem som korrigeras i det här uppdateringspaketet

Den kumulativa uppdateringen löser följande problem:
2882800 Du kan inte ringa ut eller dela video i ett möte med Lync Web App i en miljö med Lync Server 2013

Genom uppdateringen åtgärdas även de problem som tidigare finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
 • 2835435 Beskrivning av kumulativ uppdatering 5.0.8308.420 för Lync Server 2013, Web Components: juli 2013
 • 2781564 Beskrivning av kumulativ uppdatering 5.0.8308.291 för Lync Server 2013, Web Components: februari 2013
Mer Information

Microsoft Download Center

Använd någon av följande metoder om du vill installera den kumulativa uppdateringen för Lync Server 2013, Web Components.

Metod 1 kumulativa Server Update Installer

Installationsprogrammet för den kumulativa Server gäller alla uppdateringar för lämplig server-rollen i en operation. Gör följande om du vill använda installationsprogrammet för den kumulativa Server.

Obs!Om kontroll av användarkonto (UAC) är aktiverat, måste du starta installationsprogrammet för den kumulativa Server med förhöjd behörighet för att se till att alla uppdateringar har installerats korrekt.
 1. Hämta installationsprogrammet för den kumulativa Server. Genom att gå till följande Microsoft Download Center-webbplats:
  HämtaHämta uppdateringen nu.
 2. Kör installationsprogrammet för uppdateringen för kumulativa Server via Användargränssnittet eller genom en kommandorad.

  Obs!Användargränssnittet innehåller ett tydligt angivande av vilka uppdateringar installeras när du klickar på Installera uppdateringar.

  Om du vill köra installationsprogrammet, kör du följande kommando:

  LyncServerUpdateInstaller.exe
  AnteckningarTexten nedan beskriver de parametrar som du kan använda kommandot LyncServerUpdateInstaller.exe :
  • Växeln /silentmode gäller alla tillämpliga uppdateringar i bakgrunden.
  • /Silentmode /forcereboot -växeln gäller alla tillämpliga uppdateringar i bakgrunden och sedan startar om automatiskt servern i slutet av installationen om detta är nödvändigt.
  • Växeln /extractall uppdateringar från installationsprogrammet och uppdateringar sparas i en undermapp som heter "Extraherad" i mappen som du körde kommandot.
När du har kört Lync Server uppdaterar installationsprogrammet måste du uppdatera alla tillämpliga backend-servrar. Mer information om hur du gör detta klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2809243 Uppdateringar för Lync Server 2013

Metod 2 Microsoft Update

Uppdateringen är även tillgänglig från den Microsoft Update .

Obs! När du har installerat den här uppdateringen med hjälp av Microsoft Update måste du uppdatera databaser på backend-servrarna. Mer information om hur du gör detta klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2809243 Uppdateringar för Lync Server 2013

Förutsättningar

Det finns inga särskilda förutsättningar för installation av den här kumulativa uppdateringen.

Registerinformation

Du behöver inte göra några ändringar i registret om du vill använda en av uppdateringarna i det här paketet.

Uppdatera information om ersättning

Den här kumulativa uppdateringen ersätter följande kumulativ uppdatering:
2835435 Beskrivning av kumulativ uppdatering 5.0.8308.420 för Lync Server 2013, Web Components: juli 2013

Krav på omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här samlade uppdateringen.

Uppdatera information för installation av paket

Installera det här uppdateringspaketet installera WebComponents.msp-paketet på datorer som kör något av följande serverroller:
 • Lync Server 2013 - Server Standard Edition
 • Lync Server 2013 - Enterprise Edition - frontend-Server
 • Lync Server 2013 - direktören Server

Information om borttagning

Ta bort det här uppdateringspaketet med verktyget Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

När du försöker avinstallera den här kumulativa uppdateringen uppmanas du ibland för käll-CD: N. Om detta inträffar kan du infoga käll-CD: N eller ange sökvägen där källfilerna finns.

När du har avinstallerat det här uppdateringspaketet slutar Internet Information Services (IIS) körs. Det här problemet beror på att filen applicationhost.config ändras när du avinstallerar det här uppdateringspaketet.

Obs! Filen applicationhost.config finns i följande katalog:
%Windir%\System32\inetsrv\config\
Följande ändringar tillämpas på filen applicationhost.config:
 1. Dubbla poster skapas i avsnitt efter <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">och <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">taggar.

  När du har avinstallerat det här uppdateringspaketet likna i två avsnitt följande:<location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  <authentication></authentication>
  </security>
  <security></security>
  </system.webServer>
  <system.webServer></system.webServer>
  </location>
  <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  <authentication></authentication>
  </security>
  <security></security>
  </system.webServer>
  <system.webServer></system.webServer>
  </location></location></location>
 2. Följande två poster skapas före-taggen i slutet av filen:
  • <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  • <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>
Lös problemet så här:
 1. Ta bort dubblettposter i två avsnitt efter <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">och <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">taggar. När du gör detta likna i två avsnitt följande:<location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
  <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location></location></location>
 2. Ta bort följande två poster i slutet av filen applicationhost.config:
  • <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  • <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>
 3. Spara filen applicationhost.config och starta om IIS.

Filinformation

Denna kumulativa uppdatering innehåller kanske inte alla filer som krävs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste versionen. Den här samlade uppdateringen innehåller endast de filer som behövs för att lösa de problem som nämns i denna artikel.

När du har installerat den kumulativa uppdateringen, har den globala versionen av den här kumulativa uppdateringen filattributen eller en senare version av de filattribut som visas i följande tabell:
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Common.jsEj tillämpligt114,08513-Mar-201308:58Ej tillämpligt
Conference.aspxEj tillämpligt14,95904-Sep-201315:54Ej tillämpligt
Conferenceproxy.aspxEj tillämpligt1,09204-Sep-201315:54Ej tillämpligt
Datacollab.aspxEj tillämpligt4,62313-Mar-201309:10Ej tillämpligt
Default.aspxEj tillämpligt44,99115-Sep-201318:19Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.ar.resourcesEj tillämpligt5,69015-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.BG.resourcesEj tillämpligt6,36915-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.ca.resourcesEj tillämpligt4,62815-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.CS.resourcesEj tillämpligt4,56015-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.da.resourcesEj tillämpligt4,46215-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.de.resourcesEj tillämpligt4,93815-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.el.resourcesEj tillämpligt6,98215-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.en us.resourcesEj tillämpligt4,25515-Sep-201318:19Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.ES.resourcesEj tillämpligt4,67015-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.et.resourcesEj tillämpligt4,39815-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.EU.resourcesEj tillämpligt4,33415-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.Fi.resourcesEj tillämpligt4,31815-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.fr.resourcesEj tillämpligt4,90115-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.GL.resourcesEj tillämpligt4,46915-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.he.resourcesEj tillämpligt5,01315-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.Hi.resourcesEj tillämpligt7,77515-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.hr.resourcesEj tillämpligt4,51315-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.hu.resourcesEj tillämpligt4,77515-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.ID.resourcesEj tillämpligt4,37115-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.IT.resourcesEj tillämpligt4,69815-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.Ja.resourcesEj tillämpligt5,16915-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.KK.resourcesEj tillämpligt6,17615-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.ko.resourcesEj tillämpligt4,82215-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.lt.resourcesEj tillämpligt4,66215-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.LV.resourcesEj tillämpligt4,76915-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.MS.resourcesEj tillämpligt4,55115-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.NL.resourcesEj tillämpligt4,58215-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.NO.resourcesEj tillämpligt4,32815-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.PL.resourcesEj tillämpligt4,69015-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.pt br.resourcesEj tillämpligt4,62115-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.pt pt.resourcesEj tillämpligt4,61515-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.ro.resourcesEj tillämpligt4,71315-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.ru.resourcesEj tillämpligt6,35415-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.sk.resourcesEj tillämpligt4,68815-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.sl.resourcesEj tillämpligt4,56115-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.SR.resourcesEj tillämpligt4,46315-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.SR-cyrl-cs.resourcesEj tillämpligt6,03215-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.sv.resourcesEj tillämpligt4,43515-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.TH.resourcesEj tillämpligt7,29515-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.TR.resourcesEj tillämpligt4,59315-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.uk.resourcesEj tillämpligt6,34615-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.Vi.resourcesEj tillämpligt5,32715-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.zh chs.resourcesEj tillämpligt4,04715-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Defaultresource.aspx.zh cht.resourcesEj tillämpligt4,20015-Sep-201320:26Ej tillämpligt
Dialin_resource.aspx.BG.resourcesEj tillämpligt17,75415-Sep-201320:25Ej tillämpligt
Dialin_resource.aspx.da.resourcesEj tillämpligt12,04715-Sep-201320:25Ej tillämpligt
Dialin_resource.aspx.fr.resourcesEj tillämpligt14,05515-Sep-201320:25Ej tillämpligt
Dialin_resource.aspx.NL.resourcesEj tillämpligt12,47615-Sep-201320:25Ej tillämpligt
Dialin_resource.aspx.PL.resourcesEj tillämpligt13,04615-Sep-201320:25Ej tillämpligt
Dialin_resource.aspx.pt br.resourcesEj tillämpligt12,50115-Sep-201320:25Ej tillämpligt
Dialin_resource.aspx.ru.resourcesEj tillämpligt17,10015-Sep-201320:25Ej tillämpligt
Dialin_resource.aspx.SR.resourcesEj tillämpligt12,46015-Sep-201320:25Ej tillämpligt
Dialin_resource.aspx.sv.resourcesEj tillämpligt12,33915-Sep-201320:25Ej tillämpligt
Dialin_resource.aspx.uk.resourcesEj tillämpligt16,78015-Sep-201320:25Ej tillämpligt
Dialin_resource.aspx.Vi.resourcesEj tillämpligt14,80915-Sep-201320:25Ej tillämpligt
Dialinform.jsEj tillämpligt91,67731-Maj-201308:05Ej tillämpligt
Error.aspx.BG bg.resxEj tillämpligt6,75915-Sep-201320:28Ej tillämpligt
Error.aspx.de de.resxEj tillämpligt6,62715-Sep-201320:28Ej tillämpligt
Error.aspx.EU es.resxEj tillämpligt6,61415-Sep-201320:28Ej tillämpligt
Error.aspx.ID id.resxEj tillämpligt6,52415-Sep-201320:28Ej tillämpligt
Error.aspx.ko kr.resxEj tillämpligt6,55715-Sep-201320:28Ej tillämpligt
Error.aspx.lt lt.resxEj tillämpligt6,58415-Sep-201320:28Ej tillämpligt
Error.aspx.MS my.resxEj tillämpligt6,53815-Sep-201320:28Ej tillämpligt
Error.aspx.SR-cyrl-cs.resxEj tillämpligt6,72315-Sep-201320:28Ej tillämpligt
Launch.jsEj tillämpligt56,49904-Sep-201315:54Ej tillämpligt
Lscpapp.xapEj tillämpligt1,354,09115-Sep-201320:32Ej tillämpligt
Lwaclient.aspxEj tillämpligt16,09915-Sep-201318:25Ej tillämpligt
Lwaplugin32bitinstaller.msiEj tillämpligt7,757,82415-Sep-201317:24Ej tillämpligt
Lwaplugin64bitinstaller32.msiEj tillämpligt7,806,97615-Sep-201320:36Ej tillämpligt
Lwaplugin64bitinstaller64.msiEj tillämpligt8,740,86415-Sep-201320:38Ej tillämpligt
Lwaplugininstaller.exe4.0.7577.43784,996,16831-Maj-201307:50Ej tillämpligt
Lwaplugininstaller.pkgEj tillämpligt9,436,00331-Maj-201308:06Ej tillämpligt
Lwaplugininstaller64.exe4.0.7577.43785,012,56831-Maj-201307:50Ej tillämpligt
Lwaxpplugin32bitinstaller.msiEj tillämpligt4,964,35215-Sep-201318:06Ej tillämpligt
Lync.Client.applibconsolidated.jsEj tillämpligt1,435,58813-Mar-201310:08Ej tillämpligt
Lync.Client.avconsolidated.jsEj tillämpligt1,113,11631-Maj-201311:10Ej tillämpligt
Lync.Client.Common.Consolidated.jsEj tillämpligt535,53715-Sep-201319:18Ej tillämpligt
Lync.Client.commoncontrolconsolidated.jsEj tillämpligt1,240,15215-Sep-201319:22Ej tillämpligt
Lync.Client.consolidated_ltr.CSSEj tillämpligt154,83115-Sep-201319:24Ej tillämpligt
Lync.Client.consolidated_rtl.CSSEj tillämpligt154,89015-Sep-201319:24Ej tillämpligt
Lync.Client.controlconsolidated.jsEj tillämpligt2,270,70315-Sep-201319:24Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.dll5.0.8308.556660,63215-Sep-201320:29Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556175,29615-Sep-201320:31Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556175,80815-Sep-201320:31Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556178,88015-Sep-201320:29Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556181,44015-Sep-201320:31Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556181,44015-Sep-201320:32Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556181,44015-Sep-201320:35Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556181,95215-Sep-201320:31Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556182,46415-Sep-201320:31Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556183,48815-Sep-201320:35Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556184,00015-Sep-201320:30Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556184,51215-Sep-201320:31Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556184,51215-Sep-201320:35Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556185,53615-Sep-201320:31Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556185,53615-Sep-201320:35Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556186,56015-Sep-201320:31Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556186,56015-Sep-201320:35Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556187,07215-Sep-201320:30Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556187,07215-Sep-201320:31Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556187,07215-Sep-201320:32Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556187,58415-Sep-201320:30Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556188,09615-Sep-201320:30Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556188,09615-Sep-201320:31Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556188,09615-Sep-201320:32Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556189,12015-Sep-201320:31Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556189,63215-Sep-201320:31Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556190,65615-Sep-201320:31Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556192,70415-Sep-201320:30Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556193,21615-Sep-201320:31Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556194,24015-Sep-201320:30Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556198,33615-Sep-201320:32Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556204,99215-Sep-201320:31Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556204,99215-Sep-201320:35Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556213,69615-Sep-201320:31Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556224,96015-Sep-201320:31Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556224,96015-Sep-201320:35Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556232,12815-Sep-201320:31Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556232,64015-Sep-201320:30Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556233,15215-Sep-201320:35Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556243,90415-Sep-201320:32Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556260,80015-Sep-201320:35Ej tillämpligt
Lync.Client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556266,43215-Sep-201320:31Ej tillämpligt
Lync.Client.datacollab.consolidated_ltr.CSSEj tillämpligt58,69231-Maj-201311:10Ej tillämpligt
Lync.Client.datacollab.consolidated_rtl.CSSEj tillämpligt58,08831-Maj-201311:10Ej tillämpligt
Lync.Client.datacollabcontrol.Consolidated.jsEj tillämpligt2,300,11831-Maj-201311:10Ej tillämpligt
Lync.Client.datacollabmodel.Consolidated.jsEj tillämpligt1,179,15931-Maj-201311:07Ej tillämpligt
Lync.Client.miscclientconsolidated.jsEj tillämpligt586,52715-Sep-201319:24Ej tillämpligt
Lync.Client.Model.Consolidated.jsEj tillämpligt2,193,82115-Sep-201319:23Ej tillämpligt
Lync.Client.PreAuth.dll5.0.8308.556234,12015-Sep-201320:29Ej tillämpligt
Lync.Client.psomframe.dll5.0.8308.301217,19213-Mar-201311:10Ej tillämpligt
Lync.Client.psomres.dll5.0.8308.420255,11231-Maj-201312:12Ej tillämpligt
Lync.Client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30131,36813-Mar-201311:25Ej tillämpligt
Lync.Client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30131,36813-Mar-201311:26Ej tillämpligt
Lync.Client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30131,88013-Mar-201311:25Ej tillämpligt
Lync.Client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30131,88013-Mar-201311:26Ej tillämpligt
Lync.Client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30131,88013-Mar-201311:31Ej tillämpligt
Lync.Client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30131,88013-Mar-201311:33Ej tillämpligt
Lync.Client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30131,88013-Mar-201311:34Ej tillämpligt
Lync.Client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30131,89613-Mar-201311:33Ej tillämpligt
Lync.Client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30132,39213-Mar-201311:24Ej tillämpligt
Lync.Client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30132,39213-Mar-201311:25Ej tillämpligt
Lync.Client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30132,39213-Mar-201311:31Ej tillämpligt
Lync.Client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30132,40813-Mar-201311:33Ej tillämpligt
Lync.Client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30133,41613-Mar-201311:25Ej tillämpligt
Lync.Client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30133,92813-Mar-201311:24Ej tillämpligt
Lync.Client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30133,92813-Mar-201311:25Ej tillämpligt
Lync.Client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30134,44013-Mar-201311:33Ej tillämpligt
Lync.Client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30134,45613-Mar-201311:33Ej tillämpligt
Lync.Client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30134,95213-Mar-201311:33Ej tillämpligt
Lync.Client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30135,46413-Mar-201311:24Ej tillämpligt
Lync.Client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30135,99213-Mar-201311:33Ej tillämpligt
Microsoft.liveserver.dlexpansion.dll5.0.8308.556383,16815-Sep-201320:25x 86
Microsoft.ocg.reachclient.extresource.xapEj tillämpligt816,18613-Mar-201311:34Ej tillämpligt
Microsoft.ocg.reachclient.xapEj tillämpligt1,675,60231-Maj-201312:14Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Chat.Endpoint.dll5.0.8308.5561,203,88015-Sep-201320:23x 86
Microsoft.RTC.Internal.AutoDiscover.dll5.0.8308.420307,92031-Maj-201312:13x 86
Microsoft.RTC.Internal.Conference.dll5.0.8308.556263,36015-Sep-201320:27x 86
Microsoft.RTC.Internal.joinlauncher.dll5.0.8308.420897,74431-Maj-201312:09x 86
Microsoft.RTC.Internal.reachjoin.dll5.0.8308.301284,83213-Mar-201311:17x 86
Microsoft.RTC.Internal.reachjoin.Resources.dll5.0.8308.30125,28013-Mar-201311:20Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.reachjoin.Resources.dll5.0.8308.30125,29613-Mar-201311:19Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.reachjoin.Resources.dll5.0.8308.30125,80813-Mar-201311:17Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.reachjoin.Resources.dll5.0.8308.30125,80813-Mar-201311:18Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.reachjoin.Resources.dll5.0.8308.30126,32013-Mar-201311:17Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.reachjoin.Resources.dll5.0.8308.30126,32013-Mar-201311:18Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.reachjoin.Resources.dll5.0.8308.30126,83213-Mar-201311:17Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.reachjoin.Resources.dll5.0.8308.30127,85613-Mar-201311:18Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.rmwebhandler.dll5.0.8308.301299,68013-Mar-201311:31x 86
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.dll5.0.8308.5562,623,65615-Sep-201320:29x 86
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55628,88815-Sep-201320:32Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55628,88815-Sep-201320:33Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55629,40015-Sep-201320:29Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55629,40015-Sep-201320:30Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55629,40015-Sep-201320:32Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55629,40015-Sep-201320:33Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55629,91215-Sep-201320:29Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55629,91215-Sep-201320:30Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55629,91215-Sep-201320:32Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55630,42415-Sep-201320:29Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55630,42415-Sep-201320:30Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55630,42415-Sep-201320:32Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55630,42415-Sep-201320:33Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55630,93615-Sep-201320:29Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55630,93615-Sep-201320:30Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55631,44815-Sep-201320:29Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55631,95215-Sep-201320:30Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55631,96015-Sep-201320:33Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55632,98415-Sep-201320:33Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55633,49615-Sep-201320:29Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55633,49615-Sep-201320:30Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55634,00815-Sep-201320:29Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55635,54415-Sep-201320:29Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55638,10415-Sep-201320:29Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.dll5.0.8308.420300,24031-Maj-201312:15x 86
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42038,64831-Maj-201312:15Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42038,64831-Maj-201312:16Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42038,64831-Maj-201312:17Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42039,16031-Maj-201312:15Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42039,16031-Maj-201312:16Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42039,16031-Maj-201312:17Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42039,67231-Maj-201312:15Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42039,67231-Maj-201312:16Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42039,67231-Maj-201312:17Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42040,18431-Maj-201312:15Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42040,18431-Maj-201312:17Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42041,20831-Maj-201312:17Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42041,72031-Maj-201312:17Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42042,74431-Maj-201312:16Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42043,76831-Maj-201312:17Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42044,28031-Maj-201312:16Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42044,28031-Maj-201312:17Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42045,81631-Maj-201312:16Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42048,88831-Maj-201312:17Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.dll5.0.8308.301352,96013-Mar-201311:29x 86
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.Resources.dll5.0.8308.30121,22413-Mar-201311:30Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.Resources.dll5.0.8308.30121,22413-Mar-201311:31Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.Resources.dll5.0.8308.30121,22413-Mar-201311:32Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.Resources.dll5.0.8308.30121,22413-Mar-201311:33Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.Resources.dll5.0.8308.30121,22413-Mar-201311:34Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.Resources.dll5.0.8308.30121,22413-Mar-201311:35Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.Resources.dll5.0.8308.30121,24013-Mar-201311:31Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.Resources.dll5.0.8308.30121,24013-Mar-201311:32Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.Resources.dll5.0.8308.30121,73613-Mar-201311:29Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.Resources.dll5.0.8308.30121,73613-Mar-201311:31Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.Resources.dll5.0.8308.30121,73613-Mar-201311:32Ej tillämpligt
Microsoft.RTC.mcx.mcxservice.dll5.0.8308.420924,33631-Maj-201312:13x 86
Microsoft.RTC.rgs.clients.dll5.0.8308.420126,62431-Maj-201312:11x 86
Microsoft.RTC.Server.abcommon.dll5.0.8308.301281,75213-Mar-201311:30x 86
Microsoft.RTC.Server.userpin.dll5.0.8308.4201,432,24031-Maj-201312:07x 86
Microsoft.RTC.Server.webinfrastructure.dll5.0.8308.5563,338,96815-Sep-201320:26x 64
Nonhc_sprite1.CSSEj tillämpligt120,46131-Maj-201311:12Ej tillämpligt
Passiveauth.aspxEj tillämpligt3,64131-Maj-201308:05Ej tillämpligt
Reachclient.CSSEj tillämpligt13,53104-Sep-201315:54Ej tillämpligt
Roomresources.aspx.ar.resourcesEj tillämpligt13,35915-Sep-201320:34Ej tillämpligt
Roomresources.aspx.de.resourcesEj tillämpligt12,10715-Sep-201320:34Ej tillämpligt
Roomresources.aspx.ES.resourcesEj tillämpligt11,56015-Sep-201320:34Ej tillämpligt
Roomresources.aspx.Fi.resourcesEj tillämpligt11,24915-Sep-201320:34Ej tillämpligt
Roomresources.aspx.fr.resourcesEj tillämpligt12,46215-Sep-201320:34Ej tillämpligt
Roomresources.aspx.Hi.resourcesEj tillämpligt18,10615-Sep-201320:34Ej tillämpligt
Roomresources.aspx.hr.resourcesEj tillämpligt10,92715-Sep-201320:34Ej tillämpligt
Roomresources.aspx.ID.resourcesEj tillämpligt11,07915-Sep-201320:34Ej tillämpligt
Roomresources.aspx.IT.resourcesEj tillämpligt11,54215-Sep-201320:34Ej tillämpligt
Roomresources.aspx.Ja.resourcesEj tillämpligt12,93615-Sep-201320:34Ej tillämpligt
Roomresources.aspx.KK.resourcesEj tillämpligt14,40615-Sep-201320:34Ej tillämpligt
Roomresources.aspx.ko.resourcesEj tillämpligt11,92015-Sep-201320:34Ej tillämpligt
Roomresources.aspx.NL.resourcesEj tillämpligt11,45715-Sep-201320:34Ej tillämpligt
Roomresources.aspx.sk.resourcesEj tillämpligt11,61615-Sep-201320:34Ej tillämpligt
Roomresources.aspx.SR.resourcesEj tillämpligt11,22415-Sep-201320:34Ej tillämpligt
Roomresources.aspx.SR-cyrl-cs.resourcesEj tillämpligt14,67515-Sep-201320:34Ej tillämpligt
Roomresources.aspx.TR.resourcesEj tillämpligt11,25615-Sep-201320:34Ej tillämpligt
Roomresources.aspx.uk.resourcesEj tillämpligt14,92615-Sep-201320:34Ej tillämpligt
Roomresources.aspx.zh cht.resourcesEj tillämpligt10,56315-Sep-201320:34Ej tillämpligt
Rtcmgmt.mappingengine.dll5.0.8308.556495,76015-Sep-201320:28x 86
Rtcmgmt.mappingengine.Resources.dll5.0.8308.55661,11215-Sep-201320:28Ej tillämpligt
Rtcmgmt.mappingengine.Resources.dll5.0.8308.55661,62415-Sep-201320:28Ej tillämpligt
Rtcmgmt.mappingengine.Resources.dll5.0.8308.55662,13615-Sep-201320:28Ej tillämpligt
Rtcmgmt.mappingengine.Resources.dll5.0.8308.55662,13615-Sep-201320:29Ej tillämpligt
Rtcmgmt.mappingengine.Resources.dll5.0.8308.55662,64815-Sep-201320:28Ej tillämpligt
Rtcmgmt.mappingengine.Resources.dll5.0.8308.55663,16015-Sep-201320:28Ej tillämpligt
Rtcmgmt.mappingengine.Resources.dll5.0.8308.55664,18415-Sep-201320:28Ej tillämpligt
Rtcmgmt.Resource.xapEj tillämpligt109,28515-Sep-201320:32Ej tillämpligt
Rtcmgmt.Resource.xapEj tillämpligt67,94315-Sep-201320:32Ej tillämpligt
Rtcmgmt.Resource.xapEj tillämpligt68,02015-Sep-201320:32Ej tillämpligt
Rtcmgmt.Resource.xapEj tillämpligt68,66615-Sep-201320:32Ej tillämpligt
Rtcmgmt.Resource.xapEj tillämpligt69,75115-Sep-201320:30Ej tillämpligt
Rtcmgmt.Resource.xapEj tillämpligt70,20315-Sep-201320:32Ej tillämpligt
Rtcmgmt.Resource.xapEj tillämpligt70,26915-Sep-201320:32Ej tillämpligt
Rtcmgmt.Resource.xapEj tillämpligt70,37115-Sep-201320:32Ej tillämpligt
Rtcmgmt.Resource.xapEj tillämpligt70,87315-Sep-201320:32Ej tillämpligt
Rtcmgmt.Resource.xapEj tillämpligt71,34715-Sep-201320:32Ej tillämpligt
Rtcmgmt.Resource.xapEj tillämpligt75,20915-Sep-201320:32Ej tillämpligt
Rtcmgmt.Tasks.dll5.0.8308.556575,60015-Sep-201320:28x 86
Servercommon.dll5.0.8308.420802,92831-Maj-201312:07x 86
Sprite1.CSSEj tillämpligt166,00731-Maj-201311:11Ej tillämpligt
System.NET.http.Formatting.dll4.0.21112.0168,52004-Sep-201315:55x 86
TAB.aspx.ko kr.resxEj tillämpligt8,10515-Sep-201320:28Ej tillämpligt
Utilities.jsEj tillämpligt12,51304-Sep-201315:54Ej tillämpligt
Web.configEj tillämpligt1,26213-Mar-201308:58Ej tillämpligt
Web.configEj tillämpligt1,26313-Mar-201308:58Ej tillämpligt
Web.configEj tillämpligt1,27515-Sep-201318:17Ej tillämpligt
Web.configEj tillämpligt1,27615-Sep-201318:17Ej tillämpligt
Web.configEj tillämpligt10,17013-Mar-201308:59Ej tillämpligt
Web.configEj tillämpligt10,40013-Mar-201308:59Ej tillämpligt
Web.configEj tillämpligt2,60513-Mar-201309:13Ej tillämpligt
Web.configEj tillämpligt2,60613-Mar-201309:13Ej tillämpligt
Web.configEj tillämpligt5,06531-Maj-201310:14Ej tillämpligt
Web.configEj tillämpligt5,07031-Maj-201310:14Ej tillämpligt
Referenser
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Mer information om de senaste uppdateringarna för Lync Server 2013 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2809243 Uppdateringar för Lync Server 2013

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2881688 – senaste granskning 10/08/2013 04:38:00 – revision: 1.0

Microsoft Lync Server 2013

 • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2881688 KbMtsv
Feedback
ttps://c.microsoft.com/ms.js">