Du kan inte bokföra en betalning som innehåller källskatt när du ändrar kontot balans i den italienska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2882916
Den här artikeln gäller för Microsoft Dynamics NAV för språk italienska (it).
Symptom
Anta att du har installerat uppdateringen 979022 för den italienska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009. Du kan inte bokföra en betalning som innehåller källskatt när du har ändrat saldokontot.

Det här problemet uppstår i följande produkter:
 • Den italienska versionen av Service Pack 1 för Microsoft Dynamics NAV 2009
 • Den italienska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
979022 Du får inga varningsmeddelanden när du bokför en betalning för en faktura för källskatt utan beräkning av källskatt i den italienska versionen av Microsoft Dynamics NAV

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där detta problem. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack för Microsoft Dynamics NAV 2009 eller på nästa version av Microsoft Dynamics NAV som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Obs! I särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Installationsinformation

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel endast utan garantier, varken uttryckliga eller underförstådda. Detta inkluderar men är inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Den här artikeln förutsätter att du är bekant med det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan hjälpa till att förklara funktionen hos en viss procedur. De kommer inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina speciella behov.

Obs! Innan du installerar den här snabbkorrigeringen måste du kontrollera att alla användare i Microsoft Dynamics NAV-klienten har loggat ut. Detta omfattar tjänster för Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Du ska endast klientanvändare som är inloggad när du implementerar den här snabbkorrigeringen.

Om du vill använda den här snabbkorrigeringen måste du ha en utvecklarlicens.

Vi rekommenderar att användarkontot i fönstret Windows-inloggningar i fönstret databasinloggningar tilldelas "SUPER" roll-ID. Om användarkontot inte tilldelas "SUPER" roll-ID, måste du kontrollera att användarkontot har följande behörigheter:
 • Ändra behörighet för objektet ändras.
 • Körbehörighet för System objektet ID 5210 objekt och System objektet ID 9015 -objektet.
Obs! Du har inte behörighet för datalager inte data reparation.

Kod ändras

Obs! Alltid åtgärdas provningsmetod i en kontrollerad miljö innan du installerar korrigeringar för dina produktionsdatorer.

Lös problemet genom att ändra koden i funktionen CheckWithholdTax i den Redovisningsjnl-bokför raden Codeuint (12) enligt följande:

Befintlig kod 1

...UNTIL OldCustLedgEntry.NEXT = 0;   END;// Delete the following lines.   PROCEDURE CheckWithholdTax@1130007(DocType@1130000 : ' ,,Invoice,Credit Memo';DocNo@1130001 : Code[20];GenJnlLine@1130002 : Record 81;ApplyInGenJnlLine@1130003 : Boolean);   VAR    ComputedWithholdTax@1130004 : Record 12111;    TmpWithholdingContribution@11300005 : Record 12113;    WithholdCode@1130006 : Record 12104;   BEGIN    IF DocType IN [DocType::Invoice,DocType::"Credit Memo"] THEN BEGIN     ComputedWithholdTax.RESET;     ComputedWithholdTax.SETRANGE("Document No.",DocNo);     IF ComputedWithholdTax.FINDFIRST THEN BEGIN// End of the deleted lines.      IF NOT ApplyInGenJnlLine THEN       ERROR(Text1130023)      ELSE BEGIN...

Ersättningskod 1

...UNTIL OldCustLedgEntry.NEXT = 0;   END;// Add the following lines.   PROCEDURE CheckWithholdTax@1170000000(DocType@1170000000 : ' ,,Invoice,Credit Memo';DocNo@1170000001 : Code[20];GenJnlLine@1170000002 : Record 81;ApplyInGenJnlLine@1170000003 : Boolean);   VAR    ComputedWithholdTax@1170000004 : Record 12111;    TmpWithholdingContribution@1170000005 : Record 12113;   BEGIN    IF (DocType IN [DocType::Invoice,DocType::"Credit Memo"]) AND     (GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::Payment,GenJnlLine."Document Type"::Refund])    THEN BEGIN     ComputedWithholdTax.RESET;     ComputedWithholdTax.SETRANGE("Document No.",DocNo);     IF NOT ComputedWithholdTax.ISEMPTY THEN// End of the added lines.      IF NOT ApplyInGenJnlLine THEN       ERROR(Text1130023)      ELSE BEGIN...

Befintlig kod 2

...ELSE BEGIN       TmpWithholdingContribution.RESET;       TmpWithholdingContribution.SETRANGE("Invoice No.",DocNo);// Delete the following lines.       IF NOT TmpWithholdingContribution.FINDFIRST THEN BEGIN        WithholdCode.GET(ComputedWithholdTax."Withholding Tax Code");        WithholdCode.TESTFIELD("Withholding Taxes Payable Acc.");        IF NOT((GenJnlLine."Bal. Account Type" = GenJnlLine."Bal. Account Type"::"G/L Account") AND         (GenJnlLine."Bal. Account No." = WithholdCode."Withholding Taxes Payable Acc.")) THEN         ERROR(Text1130023);       END;      END;     END;// End of the deleted lines.    END;   END;...

Ersättningskod 2

...ELSE BEGIN       TmpWithholdingContribution.RESET;       TmpWithholdingContribution.SETRANGE("Invoice No.",DocNo);// Add the following lines.       IF TmpWithholdingContribution.ISEMPTY THEN        IF (GenJnlLine."Bal. Account Type" <> GenJnlLine."Bal. Account Type"::"G/L Account") THEN         ERROR(Text1130023);      END;// End of the added lines.    END;   END;...

Förutsättningar

Du måste ha någon av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:
 • Den italienska versionen av Service Pack 1 för Microsoft Dynamics NAV 2009
 • Den italienska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Information om borttagning

Du kan inte ta bort den här snabbkorrigeringen.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Obs! Detta är en "Snabb publicera" artikel skapas direkt från Microsoft support-organisationen. Informationen häri tillhandahålls som-är som svar på nya problem. Till följd av hastigheten för att göra det tillgängligt material kan innehålla typografiska fel och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Se Villkor för användning för andra överväganden.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2882916 – senaste granskning 10/16/2013 08:36:00 – revision: 1.0

Microsoft Dynamics NAV 2009

 • kbqfe kbmbsmigrate kbsurveynew kbmbscodefix kbmt KB2882916 KbMtsv
Feedback