KORRIGERA: "Fel uppstod vid försök att hämta meddelandet från kön" när ett meddelande som är större än 1 MB felmeddelandet i BizTalk Server 2010

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2883141
Symptom
Föreställ dig följande:
  • Du har en ta emot-plats som är konfigurerad för att använda MQSC-kort för att ta emot meddelanden från IBM WebSphere MQ.
  • MQSC-kortet har konfigurerats för att använda en teckenuppsättning inställning av UCS-2 och UTF-16 eller UTF-8.
  • MQSC kort försöker ta emot ett meddelande från IBM WebSphere MQ i Microsoft BizTalk Server 2010.
  • Meddelandet är större än 1 megabyte (MB).

I det här scenariot kan följande fel loggas i programloggen:

Händelse-ID: 5740
Källa: BizTalk Server
Beskrivning:
Kort "MQSC" utlöses ett felmeddelande. Information om "fel uppstod vid försök att hämta meddelandet från kön. kön = standard, queueManager = queuemanager, orsakskod = 2010".

Orsak
Det här problemet uppstår eftersom den teckenuppsättning som anges för MQSC-adaptern påverkar den totala längden på meddelandet tas emot. När ett tecken iUTF-8används, faktiska meddelandet kräver en buffertstorlek som är fem gånger större än meddelandelagringsstorlek. Ett meddelande på 1 MB kräver därför en 5 MB buffert. Överstiger maxlängden meddelande standardinställningen 4 MB som används av MQSC-kortet. Om det mottagna meddelandet kräver buffertutrymme som är större än maxlängden för meddelande MQSC-kortet, loggas felet som nämns i avsnittet "Symptom".
Lösning

Information om samlade uppdateringar

Den korrigeringsfil som löser problemet ingår i samlingsuppdateringen 8 för Host Integration Server 2010. Mer information om hur du skaffar den samlade uppdateringspaket, se Kumulativ uppdatering 8 för Host Integration Server 2010.
Workaround
Undvik det här problemet genom att öka inställningen för maximal meddelandelängd i adapterkonfigurationen MQSC så att den matchar storleken mottaget meddelande utifrån ytterligare buffertutrymme som krävs av den teckenuppsättning som används.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
När den här uppdateringen används när systemet hämtar meddelanden från kön, anger MQSC kortet ett alternativ som gör IBM WebSphere MQ hantera bufferten automatisk storleksändring.

Maxlängden för meddelande-inställningen är i grunden en föreslagen inställning som baseras på meddelandelängd och kodning (eller teckenuppsättningen) i meddelandet. Inställningen Maximal meddelandelängd bör därför justeras så att den matchar specifika meddelanden storlekskraven för att kontrollera att alla meddelanden som har tagits emot. Maxlängden för meddelande-inställningar kan anges i parametrarna för kort MQSC och IBM WebSphere MQ-inställningar. Därför bör du kontrollera att inställningarna är överens om.

Följande lista beskriver buffert storlek baserat på den teckenuppsättning som används av de meddelanden som tas emot från meddelandekön:
  • Teckenuppsättning UTF-16: När du använder Teckenuppsättning en för UTF-16, krävs buffertutrymmet är lika med två gånger storleken på det mottagna meddelandet.
  • Teckenuppsättning UCS-2 och UTF-8: När du använder Teckenuppsättning en för UCS-2 och UTF-8, krävs buffertutrymmet är fem gånger storleken på det mottagna meddelandet.

Vi rekommenderar att du inte bara den här uppdateringen men också uppgradera till version av IBM WebSphere MQ 7,5 Fixpack 1 när MQSC-kortet används. IBM WebSphere MQ version 7.5 Fixpack 1 innehåller en korrigering för ett problem som är relaterade till UTF-16 DBCS data konverteringar.

Om du inte uppgradera till version av IBM WebSphere MQ 7,5 Fixpack 1, rekommenderar vi att du använder IBM WebSphere MQ version 7.0.1.8 (eller en senare version) tillsammans med den här uppdateringen.

Tredjepartsprodukter som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2883141 – senaste granskning 11/01/2015 05:17:00 – revision: 3.0

Microsoft Host Integration Server 2010, Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2883141 KbMtsv
Feedback