En meny eller undermeny visas nedtonad eller visas inte alls när den väljs i program i Office för Mac.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV288341
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du klickar på en meny eller pekar på en undermeny i de program som nämns i avsnittet "Gäller för" i slutet av denna artikel, visas kanske inte menyn eller så är den inte tillgänglig. Det kan också hända att kommandona på menyn inte visas eller inte fungerar.
Lösning
Lös problemet med en av följande metoder:

Metod 1: Kontrollera om inställningsfilen är skadad

Så här kontrollerar du om inställningsfilen är skadad:
 1. Avsluta alla öppna Microsoft Office-program.
 2. Öppna en av följande mappar, beroende på Office-version:
  • Om du använder Microsoft Office 2004 för Mac eller Microsoft Office X för Mac ska du öppna /HD/Users/User/Library/Preferences/.
  • Om du använder Microsoft Office 2001 för Macintosh ska du öppna HD:System Folder:Preferences.
 3. Leta reda på Microsoft-mappen och dra den sedan till skrivbordet.
 4. Starta programmet där problemet uppstår och kontrollera om problemet kvarstår. Om det gör det orsakas det inte av inställningarna i Microsoft-mappen. Gå i så fall vidare till steg 5.

  Om problemet inte återkommer ska du gå direkt till Obs-avsnittet i slutet av denna procedur.
 5. Ersätt Microsoft-mappen. Gör så här:
  1. Avsluta alla öppna Office-program.
  2. Leta reda på Microsoft-mappen på skrivbordet.
  3. Öppna ett Finder-fönster ordna det så att mappen Preferences visas. Se till att fönstret inte täcker Microsoft-mappen på skrivbordet.
  4. Dra Microsoft-mappen från skrivbordet och släpp den på den stängda Preferences-mappen i Finder-fönstret.
  5. Klicka på OK när du uppmanas bekräfta ersättningen av Microsoft-mappen.
Obs! För resterande instruktioner förutsätts att du identifierade en fil i Microsoft-mappen som orsak till problemet i steg 4.

Om du inte behöver spara några inställningar som du har gjort i Office-programmen kan problemet anses vara löst. Om så är fallet ska du dra Microsoft-mappen på skrivbordet till Papperskorgen.

Om du vill återställa så många egna inställningar som möjligt måste du dock avgöra vilken fil i Microsoft-mappen som orsakar problemet med hjälp av uteslutningsmetoden. Gör så här:
 1. Skriv ner vilka filer som finns i Microsoft-mappen på skrivbordet på en bit anteckningspapper.
 2. Rita ett vågrätt streck mitt i listan.
 3. Dra filerna i listans övre hälft till mappen /System Folder/Preferences/Microsoft/. Skriv över filerna med samma namn i mappen.
 4. Kontrollera om problemet uppstår. Om problemet uppstår igen är någon av filerna i listans övre hälft skadad och orsakar problemet. Om problemet inte uppstår igen är någon av filerna i listans nedre hälft skadad och orsakar problemet.
 5. Rita en diagonal linje i den hälft av listan som uteslöts i steg 4.
 6. Fortsätt avgränsa listan genom att flytta filer in i och ut ur Microsoft-mappen tills du har hittat filen som orsakar problemet. Problemet kan orsakas av fler filer än en.
Obs! Om det saknas en fil i Microsoft-mappenskapas en ersättningsmapp i Office för Mac med nya inställningsfiler nästa gång programmet körs. All inställningar i den nya filen får standardvärden. Alla särskilda inställningar och anpassningar i filerna i mappen Microsoft går förlorade när den gamla filen tas bort. Om det är viktigt att behålla så många inställningar som möjligt måste du identifiera och ta bort de skadade filerna och sedan lägga tillbaka resten av filerna.

Metod 2: Kontrollera att menyer för Word 5.1 inte är aktiverade

Obs! Denna metod gäller endast Microsoft Word för Mac. I Word för Mac finns ett kommando på Visa-menyn som heter Word 5.1-menyer, vilket används för att visa menykommandon på samma sätt som i Microsoft Word 5.1 för Macintosh. Alla hjälpfiler är utformade för användning med standardmenykommandon för den aktuella versionen. Om menyerna för Word 5.1 aktiveras kan kommandona för Word få nya namn eller flyttas till en annan plats än de som beskrivs i hjälpen. Kontrollera om menyerna för Word 5.1 inte är aktiverade genom att klicka på Visa och kontrollera om rutan Menyer i Word 5.1 är markerad. Om alternativet Menyer i Word 5.1 är markerat är alternativet aktiverat. Välj kommandot för att växla denna inställning och inaktivera Word 5.1-menyer. Om du använder de åtgärder som anges i hjälpen för Word bör du inaktivera menyerna för Word 5.1.

Observera att det endast går att aktivera Word 5.1 -menyer från kommandokällan i Microsoft Word X för Mac och Microsoft Word 2004 för Mac, eftersom kommandot inte finns tillgängligt på Visa-menyn som standard. Du dock inaktivera Word 5.1-menyer enligt instruktionerna i metod 2 för Microsoft Word 98 och senare. Kommandot Menyer i Word 5.1 visas endast i Word X för Mac och Word 2004 för Mac om funktionen är aktiverad.

Metod 3: Byt namn på mallen Normal

Obs! Denna metod gäller endast för Microsoft Word för Mac.

Så här byter du namn på mallen Normal:
 1. Avsluta alla öppna Office-program.
 2. Öppna följande mapp, beroende på Word-version.

  För Word 2004 för Mac: /HD/Users/User/Documents/Microsoft User Data/Normal

  För Word X för Mac: /Microsoft Office X/Templates/

  För Word 2001 för Mac: /Microsoft Office 2001/Templates
 3. Leta upp mallen Normal och byt namn på den till OldNormal.
I mallen Normal lagras de formatmallar, Autotextposter, anpassningar av verktygsfält och makron som du skapar. Om du byter namn på mallen Normal skapas en ny Normal-mall i Word när du startar och avslutar programmet.

Om problemet inte försvinner när du byter namn på mallen Normal tar du bort den nya mallen Normal från mappen Mallar och byter sedan namn på OldNormal till Normal.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Mer Information
Om du vill veta mer om problem med undermenyer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
279235 Undermenyer visas inte i Office 2001 när PICTify 1.5 körs (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om hur anpassar menyer i Office-program klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
295403 Så här anpassar du och återställer menyer i Office-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
mac macword WD2001KB grå grå skugga OFF2001 OFF2001KB XL2001 excel saknar borta förlorad XL2001KB WD2001 otillgängliga undermenyer menyer Word meny nedrullningsbar visa
Egenskaper

Artikel-id: 288341 – senaste granskning 12/06/2015 00:26:45 – revision: 6.0

Microsoft Office Word 2004 for Mac, Microsoft Word X för Macintosh, Microsoft Word 2001 för Macintosh, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel X för Macintosh, Microsoft Excel 2001 för Macintosh

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbpending KB288341
Feedback