Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av Office-uppdateringar: 10 September 2013

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2884129
Introduktion
Tisdagen den 10 September 2013 släppte Microsoft följande uppdateringar för säkerhet och icke-säkerhetsinnehåll. Dessa månatliga uppdateringar är avsedda att hjälpa våra kunder att skydda sina datorer och hålla dem uppdaterade. Vi rekommenderar att du installerar alla uppdateringar som gäller för dig.
Mer Information
Uppdateringarna i följande Microsoft Knowledge Base artiklar som ingår i den 10 September 2013 uppdatera.

Säkerhetsuppdateringar
ProduktKnowledge Base-artikelnummer
Access
2848637 MS13-074: Säkerhetsproblem i Microsoft Access möjliggör fjärrkörning av kod: 10 September 2013
Access 2007
2596825 MS13-074: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Access 2007 Service Pack 3: 10 September 2013
Access 2010
2687423 MS13-074: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Access 2010 Service Pack 1: 10 September 2013
Access 2013
2810009 MS13-074: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Access 2013: 10 September 2013
Excel
2858300 MS13-073: Säkerhetsproblem i Microsoft Excel möjliggör fjärrkörning av kod: 10 September 2013
Excel 2003
2810048 MS13-073: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Excel 2003: 10 September 2013
Excel 2007
2760588 MS13-073: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Excel 2007 (xlconv-x-none.msp): 10 September 2013
Excel 2007
2760583 MS13-073: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Office Excel 2007: 10 September 2013
Excel 2010
2760597 MS13-073: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Excel 2010: 10 September 2013
Excel 2013
2768017 MS13-073: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Excel 2013: 10 September 2013
Excel Viewer 2007
2760590 MS13-073: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Office Excel Viewer 2007: 10 September 2013
Excel Online
2760594 MS13-067: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel Online: 10 September 2013
FrontPage 2003
2825621 MS13-078: Säkerhetsproblem i FrontPage 2003 möjliggör utlämnande av information: 10 September 2013
Office
2845537 MS13-072: Säkerhetsproblem i Microsoft Office möjliggör fjärrkörning av kod: 10 September 2013
Office 2003
2817474 MS13-072: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003: 10 September 2013
Office 2007
2760823 MS13-072: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2007 och kompatibilitetspaketet för Microsoft Office 2007-filformat: 10 September 2013
Office 2007
2760411 MS13-072: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för 2007 Office system (MS): 10 September 2013
Office 2007
2597973 MS13-072: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft 2007 Office suite Service Pack 3 (MSPTLS): 10 September 2013
Office 2010
2767913 MS13-072: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Office 2010: 10 September 2013
Office för Mac 2011
2877813 Beskrivning av Microsoft Office för Mac 2011 14.3.7 uppdatering
Input Method Editor Office 2010
2878687 MS13-075: Säkerhetsproblem i Microsoft Office IME (Kinesisk) möjliggör ökning av priviligier: 10 September 2013
Input Method Editor Office 2010
2687413 MS13-075: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Office IME (kinesiska): 10 September 2013
Outlook
2756473 MS13-068: Säkerhetsproblem i Microsoft Outlook möjliggör fjärrkörning av kod: 10 September 2013
Outlook 2007
2825999 MS13-068: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Outlook 2007: 10 September 2013
Outlook 2010
2794707 MS13-068: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Outlook 2010: 10 September 2013
SharePoint Foundation 2010
2810067 MS13-067: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för SharePoint Foundation 2010: 10 September 2013
SharePoint Foundation 2013
2817315 MS13-067: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för SharePoint Foundation 2013: 10 September 2013
SharePoint Servce 2010
2553408 MS13-067: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för InfoPath Forms Services i SharePoint 2010: 10 September 2013
SharePoint Server
2834052 MS13-067: Säkerhetsproblem i Microsoft SharePoint Server möjliggör fjärrkörning av kod: 10 September 2013
SharePoint Server 2007
2760589 MS13-067: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel Services i SharePoint Server 2007: 10 September 2013
SharePoint Server 2010
2817393 MS13-067: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för SharePoint Server 2010 (coreserver): 10 September 2013
SharePoint Server 2010
2817372 MS13-067: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för SharePoint Server 2010 (wosrv): 10 September 2013
SharePoint Server 2010
2760755 MS13-067: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word Automation Services i SharePoint Server 2010: 10 September 2013
SharePoint Server 2010
2760595 MS13-067: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel Services i SharePoint Server 2010: 10 September 2013
SharePoint Server 2013
2817305 MS13-067: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för SharePoint Server 2013 (wacserver): 10 September 2013
SharePoint Server 2013
2810083 MS13-067: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för SharePoint Server 2013 (coreserverloc): 10 September 2013
SharePoint Services 2.0
2810061 MS13-067: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows SharePoint Services 2.0: 10 September 2013
SharePoint Services 3.0
2760420 MS13-067: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows SharePoint Services 3.0: 10 September 2013
Word 2003
2817682 MS13-072: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word 2003: 10 September 2013
Word 2007
2767773 MS13-072: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Word 2007 Service Pack 3: 10 September 2013
Word 2010
2760769 MS13-072: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word 2010 Service Pack 1 och Service Pack 2: 10 September 2013
Word Viewer
2817683 MS13-072: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Word Viewer: 10 September 2013
Word Online
2817384 MS13-067: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word Online: 10 September 2013


Icke-säkerhetsuppdateringar
ProduktKnowledge Base-artikelnummer
Access 2010
2553446 Beskrivning av uppdateringen för Access 2010: 10 September 2013
Access 2013
2752093 Beskrivning av uppdateringen för Access 2013: 10 September 2013
Filter Pack
2810071 Beskrivning av uppdatering för Filter Pack: 10 September 2013
Office 2010
2794737 Beskrivning av uppdateringen för Office 2010: 10 September 2013
Office 2010
2760758 Beskrivning av uppdateringen för Office 2010: 10 September 2013
Office 2010
2760598 Beskrivning av uppdateringen för Office 2010: 10 September 2013
Office 2010
2598285 Beskrivning av uppdateringen för Office 2010: 10 September 2013
Office 2010
2589375 Beskrivning av uppdateringen för Office 2010: 10 September 2013
Office 2010
2589370 Beskrivning av uppdateringen för Office 2010: 10 September 2013
Office 2010
2589298 Beskrivning av uppdateringen för Office 2010: 10 September 2013
Office 2010
2589275 Beskrivning av uppdateringen för Office 2010: 10 September 2013
Office 2010
2553157 Beskrivning av uppdateringen för Office 2010: 10 September 2013
Office 2013
2817632 Beskrivning av uppdatering för Office 2013: 10 September 2013
Office 2013
2817630 Beskrivning av uppdatering för Office 2013: 10 September 2013
Office 2013
2817626 Beskrivning av uppdatering för Office 2013: 10 September 2013
Office 2013
2817624 Beskrivning av uppdatering för Office 2013: 10 September 2013
Office 2013
2817493 Beskrivning av uppdatering för Office 2013: 10 September 2013
Office 2013
2817311 Beskrivning av uppdatering för Office 2013: 10 September 2013
Office 2013
2768014 Beskrivning av uppdatering för Office 2013: 10 September 2013
Office 2013
2760539 Beskrivning av uppdatering för Office 2013: 10 September 2013
Office 2013
2760533 Beskrivning av uppdatering för Office 2013: 10 September 2013
Office 2013
2760267 Beskrivning av uppdatering för Office 2013: 10 September 2013
OneNote 2010
2810072 Beskrivning av uppdatering för OneNote 2010: 10 September 2013
Skräppostfiltret för Outlook 2003
2825947 Beskrivning av uppdateringen för skräppostfiltret för Outlook 2003: 10 September 2013
Skräppostfiltret i Outlook 2007
2825641 Beskrivning av uppdateringen för skräppostfiltret för Outlook 2007: 10 September 2013
Skräppostfiltret i Outlook 2010
982726 Beskrivning av uppdateringen för skräppostfiltret för Outlook 2010: 10 September 2013
Skräppostfiltret i Outlook 2013
2760587 Beskrivning av uppdateringen för skräppostfiltret för Outlook 2013: 10 September 2013
PowerPoint 2010
2553145 Beskrivning av uppdatering för PowerPoint 2010: 10 September 2013
PowerPoint Viewer 2010
2553351 Beskrivning av uppdatering för PowerPoint Viewer 2010: 10 September 2013
Project Server 2013
2752074 Beskrivning av uppdatering av Project Server 2013: 10 September 2013
SharePoint Foundation 2013
2760518 Beskrivning av uppdatering för SharePoint Foundation 2013: 10 September 2013
SharePoint Server 2013
2817300 Beskrivning av uppdatering för SharePoint Server 2013: 10 September 2013
SharePoint Server 2013
2810085 Beskrivning av uppdatering för SharePoint Server 2013: 10 September 2013
SharePoint Server 2013
2810081 Beskrivning av uppdatering för SharePoint Server 2013: 10 September 2013
SharePoint Server 2013
2760550 Beskrivning av uppdatering för SharePoint Server 2013: 10 September 2013
SharePoint Server 2013
2752055 Beskrivning av uppdatering för SharePoint Server 2013: 10 September 2013
SharePoint Server 2013
2752053 Beskrivning av uppdatering för SharePoint Server 2013: 10 September 2013
SharePoint Server 2013
2738040 Beskrivning av uppdatering för SharePoint Server 2013: 10 September 2013
SharePoint Server 2013
2737981 Beskrivning av uppdatering för SharePoint Server 2013: 10 September 2013
SharePoint Server 2013
2727045 Beskrivning av uppdatering för SharePoint Server 2013: 10 September 2013
SharePoint Server 2013
2726935 Beskrivning av uppdatering för SharePoint Server 2013: 10 September 2013
Visio 2010 Viewer
2810066 Beskrivning av uppdatering för Visio 2010 Viewer: 10 September 2013
Word 2013
2817627 Beskrivning av uppdatering för Word 2013: 10 September 2013
Word 2013
2817308 Beskrivning av uppdatering för Word 2013: 10 September 2013


Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2884129 – senaste granskning 04/24/2014 18:09:00 – revision: 2.0

Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Academic 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Starter 2010, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Home and Student 2013 RT, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Academic 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013, Microsoft OneNote 2010, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2013, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft PowerPoint Viewer 2010, Microsoft Project Server 2013, Microsoft Visio 2010 Viewer, Microsoft Word 2013, Microsoft Access 2013, Microsoft Access 2010, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013, Microsoft Office Excel Viewer 2007, Microsoft Excel Online, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office for Mac Academic 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Microsoft Office for Mac 2011, Microsoft Excel 2011 for Mac, Microsoft Lync for Mac 2011, Microsoft Outlook 2011 for Mac, Microsoft PowerPoint 2011 for Mac, Microsoft Word 2011 for Mac, Microsoft Office Input Method Editor 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010, Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft SharePoint Foundation 2013, Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SharePoint Server 2013, Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word Viewer 2003, Microsoft Word Online, Excel Services in Microsoft SharePoint Server 2010

  • kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2884129 KbMtsv
Feedback