Outlook flyttar meddelanden till skräppostmappen även om skräppost förtroende nivå (SCL) -1

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2885002
Symptom
Vissa e-postmeddelanden som du får från interna avsändare flyttas oväntat till Skräppost- mappen i Microsoft Outlook. Det här problemet uppstår även om meddelandena stämplas som skräppost förtroende nivå (SCL) värdet -1 i Microsoft Exchange Server.
Orsak
Det här problemet kan uppstå om Outlook korrekt inte avgör om en säker anslutning ska användas. Detta kan förekomma när ett eller båda av följande villkor är uppfyllt:
 • Kryptering mellan Outlook och Exchange Server är inaktiverad.
 • Du använder inte Outlook Anywhere för att ansluta till Microsoft Exchange.
Outlook kan inte verifiera att meddelandet har levererats via en säker anslutning. Därför, Outlook ignoreras SCL-värdet -1 och behandlar meddelandet som om den hade ett SCL-värde av 0 (noll).
Lösning
Bestäm om Outlook är konfigurerat för att använda Outlook Anywhere (RPC över HTTPS) för att lösa problemet. Mer information om Outlook Anywhere finns på följande Microsoft Office-webbplats:
Följ stegen i avsnittet som gäller beroende på om du använder Outlook Anywhere.

Om du använder Outlook Anywhere

Installera snabbkorrigeringen Microsoft Outlook om du använder Outlook Anywhere.

Outlook 2010
Det här problemet åtgärdas i snabbkorrigeringspaketet för Outlook 2010 är daterad 11 februari 2014. För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2863918 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2010 (Outlook-x-none.msp): 11 februari 2014
Outlook 2013
Det här problemet åtgärdas i snabbkorrigeringspaketet för Outlook 2013 är daterad den 8 April 2014. För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2878323 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2013 (Outlook-x-none.msp): 8 April 2014

Efter installation av snabbkorrigeringen anser Outlook Anywhere ska vara en säker anslutning för bearbetning av skräppost i Outlook.

Obs! Outlook överallt kallas också RPC över HTTPS (Secure-HTTP). I enlighet med begreppet HTTPS ansluter Outlook Anywhere till Exchange med hjälp av en SSL (Secure Sockets Layer) (SSL)-anslutning.

Om du inte använder Outlook Anywhere

Om youcannot installerar den senaste versionen av Outlook 2010 eller Outlook 2013 och du inte använder Outlook Anywhere, kan du undvika det här problemet om din postlåda finns på Microsoft Exchange Server 2010 eller en tidigare version.

Undvik problemet genom att försöka aktivera RPC-kryptering mellan Outlook och Exchange. Gör så här:
 1. Öppna e-postPå Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Visa profiler.
 3. Markera din profil och klicka sedan på Egenskaper.
 4. Klicka på e-postkonton.
 5. Markera Microsoft Exchange Server -kontot och klicka sedan på Ändra.
 6. Klicka på Fler inställningari dialogrutan som innehåller namn på din postlåda server och användare.
 7. Klicka på fliken säkerhet i dialogrutan Microsoft Exchange Server .
 8. Markera den kryptera data mellan Microsoft Outlook och Microsoft Exchange och klicka sedan på OK.

  Säkerhetsfliken i dialogrutan Microsoft Exchange med kryptera data mellan Microsoft Outlook och Microsoft Exchange kryssrutan markerad

  Viktigt Om kryssrutan inte är tillgänglig (nedtonad) är förmodligen ansluten till Microsoft Exchange Server 2013 eller du använder en postlåda i Office 365. I det här fallet går inte att aktivera RPC-kryptering. Tänk på att Outlook Anywhere (RPC över HTTPS)-anslutningar är säkra eftersom de krypteras med hjälp av säker HTTP (HTTPS).
 9. Klicka på Nästa,och klicka sedan på Slutför.
 10. Klicka på Stängoch sedan på OK.
Mer Information
Mer information om skräppost filtrering med Exchange Online finns på följande Microsoft-webbplats:


Mer information om hur du konfigurerar inställningar för skräppost i Outlook finns på följande Microsoft-webbplats, beroende på vilken version av Outlook som du använder:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2885002 – senaste granskning 10/21/2015 11:07:00 – revision: 8.0

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Business Productivity Online Dedicated, Microsoft Business Productivity Online Suite Federal

 • o365 o365e o365a o365p kbgraphxlink o365022013 o365m kbgraphic kbmt KB2885002 KbMtsv
Feedback