Uppdateringen lägger till stöd för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2-klienter till Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 och Windows Server 2012 KMS-värdar

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2885698
Introduktion
Denna uppdatering utökar Key Management Service (KMS) för Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 och Windows Server 2012 att aktivera enterprise-licensiering av 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2.

KMS har stöd för följande KMS-klientaktiveringar:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2
KMS använder en nyckel för KMS-värd att aktivera sig själv på en KMS-värd och att upprätta en lokal aktiveringstjänst i din miljö. Denna uppdatering utökar stöd för KMS för aktivering för 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2.

Observera: Om uppdateringen inte är installerad inträffar följer fel när du försöker aktivera ett system 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2:

Fel: 0xC004F050 The Licenstjänsten rapporterade att produktnyckeln är ogiltig

Mer Information

Information om uppdateringen

Microsoft Download Center
Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:
OperativsystemUppdatering
Alla x 86-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stödsHämtaHämta paketet nu.
Alla x 64-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stödsHämtaHämta paketet nu.
Alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stödsHämtaHämta paketet nu.
Alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stödsHämtaHämta paketet nu.
Alla x 64-baserade versioner av Windows 7 som stödsHämtaHämta paketet nu.
Alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stödsHämtaHämta paketet nu.
Alla IA-64-baserade versioner av WindowsServer2008 R2 som stödsHämtaHämta paketet nu.
Alla x 86-baserade versioner av Windows 8 som stöds HämtaHämta paketet nu.
Alla x 64-baserade versioner av Windows 8 som stöds HämtaHämta paketet nu.
Alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2012 som stöds HämtaHämta paketet nu.
För mer information om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälpa till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

Om du vill installera den här uppdateringen måste du använda något av följande operativsystem:
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows 7 servicepack 1
 • Windows Server 2008 R2 servicepack 1
 • Windows 8
 • Windows Server 2012

Instruktioner för installation

Om du har en KMS-värd som kör Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 eller Windows Server 2012 så här om du vill utföra en uppgradering:
 1. Installera den här uppdateringen (uppdatering 2885698).
 2. Starta om datorn när du uppmanas att göra detta.
 3. Om du vill installera en ny KMS värd nyckel för aktivering av Windows 8.1 eller för aktivering av Windows Server 2012 R2, kör du följande kommando:
  cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk <KMS host key>
  Obs! I det här kommandot "<KMS host="" key="">" är en platshållare för den nya KMS värd nyckeln för aktivering av Windows 8.1 eller för aktivering av Windows Server 2012 R2.

  Viktigt Varje värd KMS-nyckeln är associerad med en grupp av Windows-utgåvor. Dessutom kan inte en KMS värd nyckel som är associerad med Windows-klientoperativsystem installeras på Windows server-operativsystem och vice versa. Detta gäller för alla Windows-operativsystem utom Windows Server 2003. Om du installerar en KMS värd nyckel på ett Windows-operativsystem som inte är associerad med värd nyckeln visas följande felmeddelande:</KMS>
  0xc004f015: den Licenstjänsten rapporterade att licensen inte är installerat.
  SL_E_PRODUCT_SKU_NOT_INSTALLED

  Till exempel kan du få det här felmeddelandet i följande situationer:
  • Försök att installera en Windows 7 KMS värd nyckel (CSVLK) på en Windows Server 2008 R2 KMS-värd.
  • Försök att installera en Windows 8 KMS värd nyckel (CSVLK) på en Windows Server 2008 R2 KMS-värd eller en Windows Server 2012 KMS-värd.
  • Försök att installera en Windows 8.1 KMS värd nyckel (CSVLK) på en Windows Server 2008 R2 KMS-värd eller en Windows Server 2012 KMS-värd eller en Windows Server 2012R2 KMS-värd.
 4. Aktivera ny KMS värd nyckel på en fjärransluten dator genom att köra följande kommando:
  cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /ato
 5. Starta om tjänsten genom att köra följande kommando på en befintlig Windows Vista eller Windows Server 2008 KMS-värd:
  net stop slsvc && net start slsvc
Obs! Information om vilka operativsystem kan aktiveras av en 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2 KMS-värd, finns i avsnittet "Planera för activation Key Management Services" på följande Microsoft TechNet-webbsida:

Registerinformation

Om du vill installera den här uppdateringen behöver du inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Information om vad uppdateringen ersätter

Den här uppdateringen ersätter inte några tidigare utgivna uppdateringar.
Referenser
För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2885698 – senaste granskning 08/17/2015 04:09:00 – revision: 7.0

Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

 • kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2885698 KbMtsv
Feedback