Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Phone Edition för Polycom CX500, Polycom CX600 och Polycom CX3000 telefoner: oktober 2013

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2889246
Sammanfattning
Den här artikeln beskrivs Microsoft Lync Phone Edition för Polycom CX500, Polycom CX600 och Polycom CX3000 problem som åtgärdas i den kumulativa uppdateringen från oktober 2013.

Den här artikeln innehåller följande information om den samlade uppdateringen:
 • Problem som åtgärdas i den kumulativa uppdateringen.
 • Förutsättningarna för installation av den kumulativa uppdateringen.
 • Om måste du starta om datorn efter installation av den kumulativa uppdateringen.
 • Om den kumulativa uppdateringen ersätts av kumulativ uppdatering.
 • Om du måste göra ändringar i registret.
 • Filer som innehåller den kumulativa uppdateringen.

Obs! Namnet på Lync 2010 Phone Edition ändras till Lync Phone Edition. Programvaran fungerar med både Lync 2010 och Lync 2013.

Introduktion

Problem som åtgärdas genom denna kumulativa uppdatering

Denna kumulativa uppdatering löser följande problem:
 • 2889645 Ring posten saknas när du besvara samtalet på en låst enhet Lync Phone Edition
 • 2890842 En uppdatering som gör att posten "Röstmeddelande" på ett kontaktkort i en Lync Phone Edition-telefon
 • 2890843 Ett felmeddelande visas när en användare loggar in på en Lync Phone Edition-telefon med hjälp av autentisering
 • 2890844 Kan inte logga in till en Lync Phone Edition-telefon när ett rotcertifikat för Lync Server 2010 eller Lync Server 2013 förnyas
Denna kumulativa uppdatering löser även problem som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base (KB):
 • 2860671 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Phone Edition för Polycom CX500, Polycom CX600 och Polycom CX3000 telefoner: juli 2013
 • 2819322 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Phone Edition för Polycom CX500, Polycom CX600 och Polycom CX3000 telefoner: April 2013
 • 2737911 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Phone Edition för Polycom CX500, Polycom CX600 och Polycom CX3000 telefoner: januari 2013
 • 2701671 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync 2010 Phone Edition för Polycom CX500, Polycom CX600 och Polycom CX3000 telefoner: juni 2012
 • 2672349 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync 2010 Phone Edition för Polycom CX500, Polycom CX600 och Polycom CX3000 telefoner: februari 2012
 • 2636067 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync 2010 Phone Edition för Polycom CX500, Polycom CX600 och Polycom CX3000: November 2011
 • 2577594 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync 2010 Phone Edition för Polycom CX500, Polycom CX600 och Polycom CX3000: juli 2011
 • 2529977 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync 2010 Phone Edition för Polycom CX500, Polycom CX600 och Polycom CX3000: April 2011
 • 2493723 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync 2010 Phone Edition för Polycom CX500, Polycom CX600 och Polycom CX3000: januari 2011
Mer Information

Microsoft Download Center

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet UCUpdates.exe nu.
Utgivningsdatum: Oktober 2013

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper dig att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

Det finns inga särskilda förutsättningar för installation av den här kumulativa uppdateringen.

Krav på omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här samlade uppdateringen.

Uppdatera information om ersättning

Den här kumulativa uppdateringen ersätter följande kumulativ uppdatering:
2860671 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Phone Edition för Polycom CX500, Polycom CX600 och Polycom CX3000 telefoner: juli 2013

Registerinformation

Du behöver inte göra några ändringar i registret om du vill använda en av uppdateringarna i det här paketet.

Filinformation

Det här uppdateringspaketet innehåller en bild som kan användas för att uppdatera följande telefoner:
 • Polycom CX500
 • Polycom CX600
 • Polycom CX3000
Bildversion är 4.0.7577.4411.
Referenser
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Lync Phone Edition

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2889246 – senaste granskning 10/08/2013 07:37:00 – revision: 1.0

Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Polycom CX500, Polycom CX600 and Polycom CX3000

 • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2889246 KbMtsv
Feedback