Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Så här kontrollerar och hanterar du länkars status i Excel 2002 och Excel 2003

Support for Office 2003 has ended

Microsoft ended support for Office 2003 on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV288940
Sammanfattning
I denna artikel beskrivs hur du stegvis kontrollerar länkstatus och avgör vilka åtgärder som krävs utifrån den status som rapporteras. Dialogrutan Redigera länkar i Microsoft Excel innehåller förbättrade funktioner med ökad kontroll över länkar i arbetsböcker.

Överst på sidan

Kontrollera länkar

En länk är en referens till en annan arbetsbok. Länkar kallas ibland för externa referenser. En länk kan också utgöra en referens till ett annat program, t ex Microsoft Word 2002, och denna länktyp kallas ibland fjärreferens. Eftersom data i en annan arbetsbok eller ett annat program kan förändras finns det olika sätt att styra uppdateringen av länkar.

Gör så här om du vill kontrollera status för länkar i en arbetsbok:
 1. Klicka på LänkarRedigera-menyn.

  Obs! Kommandot Länkar är bara tillgängligt om filen innehåller länkad information.
 2. Uppdatera status för alla länkar i listan genom att klicka på Kontrollera status.

  Processen kan ta flera minuter om arbetsboken innehåller ett stort antal länkar eller om källarbetsboken för länkarna finns på en nätverksplats och nätverksanslutningen är långsam.

  När proceduren Kontrollera status är klar visas aktuell status för samtliga länkar i kolumnen Status.
 3. Om du vill hantera länkarna ytterligare markerar du länken och vidtar sedan den åtgärd som krävs enligt nedanstående tabell:
    Status        Åtgärd som krävs  ----------------------------------------------------------------------  OK          Ingen åtgärd krävs. Länken fungerar och är            uppdaterad.  Okänd       Klicka på Kontrollera status för uppdatering av status            för alla länkar i listan.  Ej tillämpligt    Object Linking and Embedding (OLE) eller Dynamic Data            Exchange (DDE) används för länken. Excel            2002 kan inte kontrollera status för dessa typer av            länkar.  Error:        Klicka på Ändra källa och välj rätt  Det går inte att hitta källan   arbetsbok. Källan kan ha flyttats eller            bytt namn.   Error:        Klicka på Ändra källa och välj rätt  Det går inte att hitta kalkylbladet kalkylblad. Källan kan ha flyttats eller            bytt namn.  Warning:       Klicka på Uppdatera värden. Länken uppdaterades inte när  Värdena har inte uppdaterats  arbetsboken öppnades.  Warning:       Klicka på Öppna källa och beräkna arbetsboken genom att  Källan har inte      trycka på F9. Arbetsboken kan vara inställd på manuell  beräknats om     beräkning. Ställ om till automatisk beräkning genom att klicka på            Alternativ på Verktyg-menyn, välja fliken            Beräkning och sedan klicka på Automatisk.  Warning:       Vissa namn kan inte hittas förrän källarbetsboken  Odefinierat eller     öppnas. Klicka på Öppna källa, byt  icke-rektangulärt område tillbaka till målarbetsboken och klicka på            Kontrollera status. Om detta inte löser problemet            kontrollerar du att namnet inte är felstavat eller saknas.            Växla till källarbetsboken, peka på Namn på Infoga-menyn,            klicka på Definiera och sök efter            namnet.  Warning:       Klicka på Öppna källa. Länken kan inte uppdateras förrän  Öppna källan för att    källan är öppen.  uppdatera värdena  Källan är öppen    Källan är öppen. Ingen åtgärd krävs om det            inte finns fel i kalkylbladet.  Värdena har uppdaterats   Ingen åtgärd krävs. Värdena har uppdaterats.  från filnamn  Warning:       Länkens status kan inte avgöras.  Odefinierad status Källan innehåller kanske inga kalkylblad eller kan vara            sparad i ett filformat som inte stöds. Klicka på Uppdatera värden.					
Överst på sidan
Referenser
Gör så här om du vill veta mer om länkar: Klicka på Hjälp om Microsoft ExcelHjälp-menyn, skriv länkar i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök.

Överst på sidan
OfficeKBHowTo prb XL2002 inf XL2003
Egenskaper

Artikel-id: 288940 – senaste granskning 01/20/2006 14:54:52 – revision: 3.1

 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • kbxlslink kbprb kbhowtomaster KB288940
Feedback