Inkompatibilitet mellan Windows 8.1 centrala användarprofiler och de som finns i tidigare versioner av Windows

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2890783
Symptom
Centrala användarprofiler i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2 är inkompatibla med centrala användarprofiler i tidigare versioner av Windows.

Profiler är kompatibla endast mellan följande klient- och server-operativsystem par:
 • 8.1 För Windows och Windows Server 2012 R2
 • Windows 8 och Windows Server 2012
 • Windows 7 och Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista och Windows Server 2008
Obs!När klientens operativsystem refereras i denna artikel, gäller samma problem för dess motsvarande server-operativsystem.

Till exempel om du försöker distribuera Windows 8.1 i en miljö som använder centrala, obligatorisk, en obligatorisk eller domän standardprofiler i Windows 7 händer följande:
 • När du använder ett konto som har en befintlig Windows 7-profil för att logga in på en dator med Windows 8.1 för första gången, Läs komponenter från Windows 8.1 och ändra läget för profilen.
 • Vissa funktioner i Windows 8.1 fungerar inte som förväntat eftersom det inte finns någon profil för förväntat tillstånd.
 • När du försöker använda samma användarkonto för att logga in på en dator med Windows 7 kan användaren profil ändringen som utfördes i Windows 8.1 inte fungerar som förväntat i Windows 7.
Problemen beror på att profilen innehåller värden som används på olika sätt mellan versioner av Windows. Användarprofilen saknas standard profil konfigurationsinformation som förväntas av operativsystemet och kan innehålla oväntade värden som anges av ett annat operativsystemversion. Operativsystemet fungerar därför inte som förväntat. Dessutom kan användarprofilen vara skadad.

Obs!
 • Centrala, obligatorisk, måste en obligatorisk och standardanvändarprofiler som har skapats i en version av Windows hållas isolerade från de som har skapats i en annan version av Windows.
 • Mer information om problemet i Windows 8 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  2887239 Inkompatibilitet mellan Windows 8 centrala användarprofiler och centrala profiler i andra versioner av Windows

Lösning

Uppdatera information

Toprevent problemet innan du distribuerar centrala obligatorisk, en obligatorisk eller domän standardprofiler i en miljö där användare kommer att använda tidigare versioner av operativsystemet Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2 så här:
 1. Installera Samlad uppdatering 2887595. Mer information om hur du skaffar den här samlade uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  2887595 Samlad uppdatering för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: November 2013
 2. Skapa en ny post i registret genom att följa stegen som beskrivs i avsnittet "Information om registret".
 3. Starta om datorn.
Obs!Om den centrala användarprofilen är skadad kan du inte använda den här uppdateringen för att lösa problemet. Om du vill återställa skadade profilen kan återställa användarens centrala profil från en säkerhetskopia.

Registerinformation

Viktigt! Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar i registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du redigerar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd säkerhetskopierar du registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
När du har installerat den här uppdateringen måste du skapa en registernyckel innan du startar om datorn.
 1. Svep inåt från den högra kanten av skärmen och knacka sedan på Sök. Eller, om du använder en mus, peka på det nedre högra hörnet av skärmen och klicka sedan på Sök.
 2. I sökrutan skriver du: regedit, och knacka sedan på eller klicka på regedit.
  KONTROLL AV ANVÄNDARKONTOOm du ombeds ange ett administratörslösenord skriver du lösenordet. Om du uppmanas att bekräfta ger bekräftelsen.
 3. Leta upp och tryck eller klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlset\Services\ProfSvc\Parameters
 4. Peka på NyttRedigera -menyn och knacka sedan på eller på DWORD-värde.
 5. Typ UseProfilePathExtensionVersion.
 6. Tryck och håll eller högerklicka UseProfilePathExtensionVersion, och knacka sedan på eller klicka på Ändra.
 7. Skriv i rutan data1, och knacka sedan på eller klicka på OK.
 8. Avsluta Registereditorn.
Du måste starta om datorn när du har konfigurerat registerposten UseProfilePathExtensionVersion. 8.1 För Windows skapar en användarprofil och lägger till suffixet ".v4" till namnet på profilen till skillnad från profilen i Windows 7-version 2 och version 3 av profil i Windows 8. 8.1-Datorer har uppdatera samlade 2887595 installerat och registerpostenUseProfilePathExtensionVersion konfigureras Windows använder version 4 av profilen.

Obs!
 • Du kan inaktivera den här funktionen genom att ange värdet för registerposten UseProfilePathExtensionVersion till 0. Men skadas användaren profil om du fortsätter att blanda centrala användare profilesfrom 8.1 för Windows-baserade computerswith dem från andra operativsystem.
 • Du kan använda inställningsobjektet för grupprincip företräde (GPP) dator konfiguration registret för att fylla i registernyckeln på flera datorer. Mer information om detta finns på följande Microsoft-webbplats:
 • Du kan installera denna uppdatering på ett säkert sätt på alla operativsystem. Om dessa profiltyper inte används, ignoreras registerinställningen.

Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Mer information om hur du distribuerar centrala användarprofiler finns på följande Microsoft-webbplats: Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2890783 – senaste granskning 12/20/2013 00:47:00 – revision: 3.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2890783 KbMtsv
Feedback