Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av kumulativ uppdatering 3 för Exchange Server 2013

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2892464
Sammanfattning
Den här artikeln beskrivs den kumulativa uppdatering 3 för Microsoft Exchange Server 2013 som innehåller de senaste korrigeringarna för Exchange Server 2013 och förbättringar av stabilitet och prestanda.

Obs!
 • Kumulativ uppdatering 3-paketet kan användas för att utföra en ny installation av Exchange Server 2013 eller uppgradera en befintlig installation av Exchange Server 2013 till kumulativ uppdatering 3.
 • Du behöver inte installera kumulativ uppdatering 1 eller kumulativ uppdatering 2 för Exchange Server 2013 när du installerar den kumulativa uppdatering 3.
Mer information om andra samlade uppdateringar för Exchange-2013 finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om förekomsten av Exchange 2013 och tidigare versioner av Exchange Server i samma miljö finns på följande Microsoft-webbplats:
INTRODUKTION

Problem som åtgärdas i den kumulativa uppdateringen

Kumulativ uppdatering 3 för Microsoft Exchange Server-2013 innehåller korrigeringsfil för säkerhetsproblemet som beskrivs i säkerhetsbulletinen MS13-061 och löser de problem som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base (KB):
 • 2865161 "Fel: misslyckade exporterande artikel-id: från käll-id" när du försöker kopiera sökresultaten i 2013 för Exchange Server-miljö
 • 2866064 Kan inte ladda OWA Premium med hjälp av Internet Explorer 11 i en Exchange Server-miljö
 • 2871980 Underordnade domäner visas inte för markeringen när du skapar en postlåda med UK i 2013 för Exchange Server-miljö
 • 2874216 Säkerhetsproblem som beskrivs i säkerhetsbulletin MS13-061 har lösts med en Exchange Server-uppdatering
 • 2878160 "Active Directory-användaren kunde inte hittas"-fel när du skapar eller uppdaterar en avancerad sökning på plats e-informationsavslöjande i 2013 för Exchange Server-miljö
 • 2882608 Exchange Server 2013 dela inte filen inproxy.dll
 • 2883203 Exchange Server 2013 startar ofta när kumulativ uppdatering 2 har installerats
 • 2886115 Lagringsprinciper används inte till postlådor i Exchange Server 2013 när användarkonton som finns på olika domäner
 • 2888274 WebClientReadFormQueryString sträng och WebClientEditFormQueryString sträng returnerar felaktiga URL: er i en miljö med Exchange Server 2013
 • 2888315 När du försöker säkerhetskopiera en databas i en Exchange Server-2013 loggas händelse 2112 eller 2180
 • 2888612 Bevarandeprincip fungerar inte när du kör en cmdlet i en Exchange Server-2013-miljö
 • 2889786 Logga in formatet för Outlook Web App på mobila enheter har inte justerats efter cmdlet Set-OwaVirtualDerictory i en miljö med Exchange Server 2013
 • 2890650 Objekt i mappen Utkast är inte märkta med taggen innehållen princip i en Exchange Server 2010 eller 2013 miljö
 • 2890814 Ingen omdirigering till Outlook Web App-URL för Exchange Online-användare i en Exchange-hybrid-distribution
 • 2895487 Alternativet "Kopiera sökresultat" fungerar inte i en Exchange server-miljö för 2013
 • 2895500 DBCS-tecken visas förvrängda när du kör vissa PowerShell-skript i tjänster för Nödadministration i 2013 för Exchange Server-miljö
 • 2895678 "Nombre de usuario\dominio" visas oväntat i den spanska versionen av OWA och UK inloggning sidor i en Exchange Server-2013 miljö
 • 2902929 Du kan inte vidarebefordra en extern mötesförfrågan i 2013 för Exchange Server-miljö
 • 2902929 Du kan inte vidarebefordra en extern mötesförfrågan i 2013 för Exchange Server-miljö
 • 2902933 "Generera en olycka rapport" visas inte fältet "Hemlig kopia" i en Exchange Server-2013-miljö
 • 2902934 Koreanska lokalisering i Exchange utfärda 2013 OWA-användargränssnittet
 • 2902936 Du kan inte ändra SMTP-adresser för distributionsgrupper med UK i 2013 för Exchange Server-miljö
 • 2902938 Du kan inte förhandsgranska Office-dokument i delade mappar med hjälp av Outlook Web App i 2013 för Exchange Server-miljö
 • 2902939 EMS-anslutningsfel när du installerar ett Exchange Server-postlådeservern 2013 och en klientåtkomstserver separat
 • 2903768 4356-Händelse loggas när du försöker återställa en databas med hjälp av en säkerhetskopia i en Exchange Server-2013-miljö
 • 2913428 Händelsen 4999 när postlådan replikeringstjänsten avbryts oväntat i Exchange Server 2013

Lösning

Kumulativ uppdatering Paketinformation

Hämta information

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:Utgivningsdatum: 25 November 2013

Förutsättningar

Installationen av Exchange Server 2013 identifierar eventuella krav som saknas.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn efter installation av den kumulativa uppdateringspaket.

Registerinformation

Du behöver inte göra några ändringar i registret när du har installerat den kumulativa uppdateringspaket.

Information om borttagning

När du har installerat den kumulativa uppdateringspaket kan du inte avinstallera samlingsuppdateringen om du vill återgå till en tidigare version av Exchange-2013. Om du avinstallerar den kumulativa uppdateringspaket tas Exchange 2013 bort från servern.
Referenser
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2892464 – senaste granskning 12/05/2013 23:50:00 – revision: 3.0

Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise

 • kbqfe kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2892464 KbMtsv
Feedback