Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 på 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 10 December 2013

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2894852
Meddelande
Den 9 september 2014 Den här säkerhetsuppdateringen har getts och innehåller uppdaterade filer. Vi rekommenderar att du installerar säkerhetsuppdateringen uppdaterade.
Introduktion
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft.NET Framework 3.5 som kan möjliggöra behörighetshöjning i server om en användare visar en särskilt utformad webbsida i en webbläsare som kan köra ASP.NET-program.

Den gäller 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en säkerhetsrekommendation 2905247 för Microsoft.NET Framework.

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp med att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Skydda datorn från virus och skadliga program med Windows: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Mer information om den här säkerhetsuppdateringen

Information om hämtning

Om du vill installera den här uppdateringen kan du installera det från Microsoft Windows Update.

Dessutom kan du installera den här uppdateringen från den Microsoft Download Center.

Installationsinformation

Kontrollera du lösa visa tillstånd message authentication kod (MAC) fel som du kan ha innan du installerar den här uppdateringen. Information om hur du gör detta finns i Kodproblem visa status message authentication kod (MAC) i Microsoft Knowledge Base.

Kommandoradsväxlar för uppdateringen

Se de olika kommandoradsväxlar som stöds av den här uppdateringen för Microsoft.NET Framework.

Information om omstart

Uppdateringen kräver en omstart efter installation om inte de filer som uppdateras är låsta eller används.

Uppdatera information om ersättning

Den här uppdateringen ersätter uppdatering 2901125.

Information om borttagning

Obs! Vi rekommenderar inte att du tar bort en säkerhetsuppdatering.

Om du vill ta bort denna uppdatering, använd program och funktioner på Kontrollpanelen.

Filinformation

Den engelska (USA) versionen av uppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella (DST) sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

För alla x 86-baserade versioner av system som stöds
Verksamhetsgren GDR
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790549,15223-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790577,82428-Aug-201317:07
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92028-Aug-201317:34
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790577,82423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790586,01623-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790545,05623-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790573,72823-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790573,72823-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.dll2.0.50727.8010835,58407-Jul-201423:01
system.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.801098,30407-Jul-201423:01
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905679,93628-Aug-201316:50
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905593,92023-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905622,59223-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905815,10423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905614,40028-Aug-201317:07
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905585,72823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905618,49628-Aug-201317:34
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905647,16823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905630,78423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905610,30423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905671,74423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905622,59223-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905577,53623-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905626,68823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905602,11223-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905753,66423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905589,82423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905598,01623-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905552,96023-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905557 05623-Aug-201318:26
aspnet_wp.exe2.0.50727.801031,37607-Jul-201423:01
webengine.dll2.0.50727.8010437,40007-Jul-201423:01
system.Web.dll2.0.50727.80105,287,93607-Jul-201423:01
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790549,15223-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790577,82428-Aug-201317:07
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92028-Aug-201317:34
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790577,82423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790586,01623-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790545,05623-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790573,72823-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790573,72823-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.dll2.0.50727.8010835,58407-Jul-201423:01
system.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.801098,30407-Jul-201423:01
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905679,93628-Aug-201316:50
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905593,92023-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905622,59223-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905815,10423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905614,40028-Aug-201317:07
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905585,72823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905618,49628-Aug-201317:34
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905647,16823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905630,78423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905610,30423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905671,74423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905622,59223-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905577,53623-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905626,68823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905602,11223-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905753,66423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905589,82423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905598,01623-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905552,96023-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905557 05623-Aug-201318:26
aspnet_wp.exe2.0.50727.801031,37607-Jul-201423:01
webengine.dll2.0.50727.8010437,40007-Jul-201423:01
system.Web.dll2.0.50727.80105,287,93607-Jul-201423:01
Verksamhetsgren LDR
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201317:27
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201317:25
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92015-Nov-201317:32
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790549,15215-Nov-201317:24
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790577,82415-Nov-201317:36
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201317:25
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92015-Nov-201317:29
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201319:41
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790577,82415-Nov-201318:07
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790586,01615-Nov-201317:59
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92015-Nov-201319:42
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201317:47
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201317:57
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201317:27
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201317:31
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201317:32
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790545,05615-Nov-201317:36
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201317:30
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201317:29
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790573,72815-Nov-201317:31
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790573,72815-Nov-201317:30
system.Web.Mobile.dll2.0.50727.8631835,58407-Jul-201423:10
system.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.863198,30407-Jul-201423:10
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905679,93615-Nov-201317:21
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20815-Nov-201317:27
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905593,92015-Nov-201317:25
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905622,59215-Nov-201317:32
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905815,10415-Nov-201317:24
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905614,40015-Nov-201317:36
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905585,72815-Nov-201317:25
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905618,49615-Nov-201317:29
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905647,16815-Nov-201317:21
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905630,78415-Nov-201319:41
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905610,30415-Nov-201318:07
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905671,74415-Nov-201317:59
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905622,59215-Nov-201319:42
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905577,53615-Nov-201317:47
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905626,68815-Nov-201317:57
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20815-Nov-201317:27
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905602,11215-Nov-201317:31
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20815-Nov-201317:32
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905753,66415-Nov-201317:36
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905589,82415-Nov-201317:30
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905598,01615-Nov-201317:29
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905552,96015-Nov-201317:31
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905557 05615-Nov-201317:30
aspnet_wp.exe2.0.50727.863131,37607-Jul-201423:10
webengine.dll2.0.50727.8631437,39207-Jul-201423:10
system.Web.dll2.0.50727.86315,287,93607-Jul-201423:10
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201317:27
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201317:25
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92015-Nov-201317:32
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790549,15215-Nov-201317:24
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790577,82415-Nov-201317:36
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201317:25
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92015-Nov-201317:29
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201319:41
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790577,82415-Nov-201318:07
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790586,01615-Nov-201317:59
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92015-Nov-201319:42
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201317:47
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201317:57
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201317:27
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201317:31
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201317:32
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790545,05615-Nov-201317:36
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201317:30
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201317:29
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790573,72815-Nov-201317:31
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790573,72815-Nov-201317:30
system.Web.Mobile.dll2.0.50727.8631835,58407-Jul-201423:10
system.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.863198,30407-Jul-201423:10
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905679,93615-Nov-201317:21
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20815-Nov-201317:27
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905593,92015-Nov-201317:25
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905622,59215-Nov-201317:32
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905815,10415-Nov-201317:24
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905614,40015-Nov-201317:36
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905585,72815-Nov-201317:25
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905618,49615-Nov-201317:29
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905647,16815-Nov-201317:21
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905630,78415-Nov-201319:41
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905610,30415-Nov-201318:07
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905671,74415-Nov-201317:59
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905622,59215-Nov-201319:42
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905577,53615-Nov-201317:47
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905626,68815-Nov-201317:57
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20815-Nov-201317:27
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905602,11215-Nov-201317:31
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20815-Nov-201317:32
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905753,66415-Nov-201317:36
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905589,82415-Nov-201317:30
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905598,01615-Nov-201317:29
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905552,96015-Nov-201317:31
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905557 05615-Nov-201317:30
aspnet_wp.exe2.0.50727.863131,37607-Jul-201423:10
webengine.dll2.0.50727.8631437,39207-Jul-201423:10
system.Web.dll2.0.50727.86315,287,93607-Jul-201423:10
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201317:27
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201317:25
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92015-Nov-201317:32
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790549,15215-Nov-201317:24
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790577,82415-Nov-201317:36
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201317:25
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92015-Nov-201317:29
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201319:41
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790577,82415-Nov-201318:07
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790586,01615-Nov-201317:59
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92015-Nov-201319:42
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201317:47
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201317:57
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201317:27
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201317:31
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201317:32
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790545,05615-Nov-201317:36
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201317:30
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201317:29
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790573,72815-Nov-201317:31
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790573,72815-Nov-201317:30
system.Web.Mobile.dll2.0.50727.8631835,58407-Jul-201423:10
system.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.863198,30407-Jul-201423:10
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905679,93615-Nov-201317:21
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20815-Nov-201317:27
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905593,92015-Nov-201317:25
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905622,59215-Nov-201317:32
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905815,10415-Nov-201317:24
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905614,40015-Nov-201317:36
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905585,72815-Nov-201317:25
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905618,49615-Nov-201317:29
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905647,16815-Nov-201317:21
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905630,78415-Nov-201319:41
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905610,30415-Nov-201318:07
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905671,74415-Nov-201317:59
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905622,59215-Nov-201319:42
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905577,53615-Nov-201317:47
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905626,68815-Nov-201317:57
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20815-Nov-201317:27
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905602,11215-Nov-201317:31
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20815-Nov-201317:32
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905753,66415-Nov-201317:36
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905589,82415-Nov-201317:30
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905598,01615-Nov-201317:29
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905552,96015-Nov-201317:31
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905557 05615-Nov-201317:30
aspnet_wp.exe2.0.50727.863131,37607-Jul-201423:10
webengine.dll2.0.50727.8631437,39207-Jul-201423:10
system.Web.dll2.0.50727.86315,287,93607-Jul-201423:10
För alla x 64-baserade versioner av system som stöds
Verksamhetsgren GDR
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
aspnet_wp.exe2.0.50727.801043,15207-Jul-201423:02
system.Web.Mobile.dll2.0.50727.8010835,58407-Jul-201423:02
system.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.801098,30407-Jul-201423:02
webengine.dll2.0.50727.8010746,64807-Jul-201423:02
system.Web.dll2.0.50727.80105,296,12807-Jul-201423:02
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790549,15223-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790577,82428-Aug-201317:08
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92028-Aug-201317:33
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790577,82423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790586,01623-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790545,05623-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790573,72823-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790573,72823-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.dll2.0.50727.8010835,58407-Jul-201423:01
system.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.801098,30407-Jul-201423:01
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905679,93628-Aug-201316:57
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905593,92023-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905622,59223-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905815,10423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905614,40028-Aug-201317:08
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905585,72823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905618,49628-Aug-201317:33
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905647,16823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905630,78423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905610,30423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905671,74423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905622,59223-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905577,53623-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905626,68823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905602,11223-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905753,66423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905589,82423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905598,01623-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905552,96023-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905557 05623-Aug-201318:26
aspnet_wp.exe2.0.50727.801031,37607-Jul-201423:01
webengine.dll2.0.50727.8010437,40007-Jul-201423:01
system.Web.dll2.0.50727.80105,287,93607-Jul-201423:01
aspnet_wp.exe2.0.50727.801043,15207-Jul-201423:02
system.Web.Mobile.dll2.0.50727.8010835,58407-Jul-201423:02
system.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.801098,30407-Jul-201423:02
webengine.dll2.0.50727.8010746,64807-Jul-201423:02
system.Web.dll2.0.50727.80105,296,12807-Jul-201423:02
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790549,15223-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790577,82428-Aug-201317:08
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92028-Aug-201317:33
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790577,82423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790586,01623-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96023-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790545,05623-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86423-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790573,72823-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790573,72823-Aug-201318:26
system.Web.Mobile.dll2.0.50727.8010835,58407-Jul-201423:01
system.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.801098,30407-Jul-201423:01
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905679,93628-Aug-201316:57
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905593,92023-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905622,59223-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905815,10423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905614,40028-Aug-201317:08
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905585,72823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905618,49628-Aug-201317:33
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905647,16823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905630,78423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905610,30423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905671,74423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905622,59223-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905577,53623-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905626,68823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905602,11223-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20823-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905753,66423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905589,82423-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905598,01623-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905552,96023-Aug-201318:26
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905557 05623-Aug-201318:26
aspnet_wp.exe2.0.50727.801031,37607-Jul-201423:01
webengine.dll2.0.50727.8010437,40007-Jul-201423:01
system.Web.dll2.0.50727.80105,287,93607-Jul-201423:01
Verksamhetsgren LDR
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
aspnet_wp.exe2.0.50727.863143,15207-Jul-201423:10
system.Web.Mobile.dll2.0.50727.8631835,58407-Jul-201423:10
system.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.863198,30407-Jul-201423:10
webengine.dll2.0.50727.8631746,64007-Jul-201423:10
system.Web.dll2.0.50727.86315,296,12807-Jul-201423:10
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201318:35
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201317:47
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92015-Nov-201318:57
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790549,15215-Nov-201317:47
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790577,82415-Nov-201318:41
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201317:42
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92015-Nov-201318:35
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201317:46
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790577,82415-Nov-201317:52
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790586,01615-Nov-201317:59
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92015-Nov-201317:53
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201317:47
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201317:43
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201318:34
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201318:42
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201318:35
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790545,05615-Nov-201318:40
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201318:53
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201318:48
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790573,72815-Nov-201318:58
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790573,72815-Nov-201318:57
system.Web.Mobile.dll2.0.50727.8631835,58407-Jul-201423:10
system.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.863198,30407-Jul-201423:10
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905679,93615-Nov-201317:35
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20815-Nov-201318:35
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905593,92015-Nov-201317:47
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905622,59215-Nov-201318:57
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905815,10415-Nov-201317:47
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905614,40015-Nov-201318:41
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905585,72815-Nov-201317:42
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905618,49615-Nov-201318:35
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905647,16815-Nov-201318:32
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905630,78415-Nov-201317:46
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905610,30415-Nov-201317:52
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905671,74415-Nov-201317:59
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905622,59215-Nov-201317:53
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905577,53615-Nov-201317:47
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905626,68815-Nov-201317:43
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20815-Nov-201318:34
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905602,11215-Nov-201318:42
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20815-Nov-201318:35
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905753,66415-Nov-201318:40
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905589,82415-Nov-201318:53
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905598,01615-Nov-201318:48
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905552,96015-Nov-201318:58
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905557 05615-Nov-201318:57
aspnet_wp.exe2.0.50727.863131,37607-Jul-201423:10
webengine.dll2.0.50727.8631437,39207-Jul-201423:10
system.Web.dll2.0.50727.86315,287,93607-Jul-201423:10
aspnet_wp.exe2.0.50727.863143,15207-Jul-201423:10
system.Web.Mobile.dll2.0.50727.8631835,58407-Jul-201423:10
system.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.863198,30407-Jul-201423:10
webengine.dll2.0.50727.8631746,64007-Jul-201423:10
system.Web.dll2.0.50727.86315,296,12807-Jul-201423:10
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201318:35
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201317:47
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92015-Nov-201318:57
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790549,15215-Nov-201317:47
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790577,82415-Nov-201318:41
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201317:42
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92015-Nov-201318:35
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201317:46
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790577,82415-Nov-201317:52
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790586,01615-Nov-201317:59
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790581,92015-Nov-201317:53
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201317:47
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201317:43
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201318:34
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201318:42
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790540,96015-Nov-201318:35
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790545,05615-Nov-201318:40
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201318:53
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790536,86415-Nov-201318:48
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790573,72815-Nov-201318:58
system.Web.Mobile.Resources.dll2.0.50727.790573,72815-Nov-201318:57
system.Web.Mobile.dll2.0.50727.8631835,58407-Jul-201423:10
system.Web.RegularExpressions.dll2.0.50727.863198,30407-Jul-201423:10
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905679,93615-Nov-201317:35
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20815-Nov-201318:35
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905593,92015-Nov-201317:47
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905622,59215-Nov-201318:57
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905815,10415-Nov-201317:47
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905614,40015-Nov-201318:41
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905585,72815-Nov-201317:42
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905618,49615-Nov-201318:35
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905647,16815-Nov-201318:32
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905630,78415-Nov-201317:46
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905610,30415-Nov-201317:52
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905671,74415-Nov-201317:59
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905622,59215-Nov-201317:53
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905577,53615-Nov-201317:47
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905626,68815-Nov-201317:43
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20815-Nov-201318:34
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905602,11215-Nov-201318:42
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905606,20815-Nov-201318:35
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905753,66415-Nov-201318:40
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905589,82415-Nov-201318:53
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905598,01615-Nov-201318:48
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905552,96015-Nov-201318:58
system.Web.Resources.dll2.0.50727.7905557 05615-Nov-201318:57
aspnet_wp.exe2.0.50727.863131,37607-Jul-201423:10
webengine.dll2.0.50727.8631437,39207-Jul-201423:10
system.Web.dll2.0.50727.86315,287,93607-Jul-201423:10

Gäller för

Den här artikeln gäller följande:
  • Microsoft.NET Framework 3.5 när det används med:
    • 8.1 för Windows
    • Windows Server 2012

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2894852 – senaste granskning 09/10/2014 13:24:00 – revision: 2.0

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2894852 KbMtsv
Feedback
>