ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Visa felsignaturer om det uppstår ett allvarligt fel i ett Office-program och programmet avslutas

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV289508
INLEDNING
Om det uppstår ett allvarligt fel i ett Microsoft Office-program och programmet avslutas, registrerar datorn en felsignatur som anger vilket fel som har inträffat. I den här artikeln beskrivs hur du visar felsignaturerna.

Överst på sidan
Mer Information
Felsignaturen innehåller information som programmets, felets och modulens namn, som Microsoft använder för att ytterligare utveckla och förbättra Microsoft-produkter.

Om du har en Internet-anslutning kan du skicka denna information direkt till Microsoft med hjälp av verktyget för Office-felrapportering. Om du väljer att rapportera informationen kontrollerar verktyget om en lösning på problemet är tillgänglig och skickar i så fall informationen till dig.

Om du väljer att inte använda verktyget för Office-felrapportering kan du utnyttja informationen i felsignaturen för att söka direkt i Microsoft Knowledge Base.

Använd lämplig metod för ditt operativsystem för att hitta felsignaturen på datorn när ett program har slutat svara.

Överst på sidan

Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP och Microsoft Windows Server 2003

Felsignaturen finns i Loggboken. Så här använder du den:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Administrationsverktyg och sedan på Loggboken.
 3. Klicka på ikonen Programlogg på fliken Träd i Loggboken.
 4. Visa loggen genom att dubbelklicka på valfri post i den högra rutan där kolumnen Källa innehåller Microsoft Office 10 for Microsoft Office XP eller Microsoft Office 11 for Microsoft Office 2003.
 5. Om du vill veta mer om hur du använder Loggboken klickar du på HjälpÅtgärd-menyn.
Överst på sidan

Microsoft Windows NT 4.0 (SP6)

 1. Klicka på Start, peka på Program, peka på Administrationsverktyg (delad) och klicka på Loggboken.
 2. Visa händelser i programmet genom att klicka på ProgramLogg-menyn.
 3. Om du vill veta mer om hur du använder Loggboken klickar du på HjälpÅtgärd-menyn.
Överst på sidan

Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows Millennium Edition (ME)

Felsignaturen återfinns på det aktuella programmets Hjälp-meny.
 1. Hjälp-menyn klickar du på Om Microsoft Programnamn.
 2. Klicka på Systeminformation och dubbelklicka sedan på Office 10-program i mappträdet.
 3. Klicka på mappen Fel i Office-program eller -händelse.

  Felloggen visas i höger fönsterruta.
Du kan också läsa informationen i filen DW.log.

Överst på sidan
Referenser
Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
283768 Sekretesspolicy för slutanvändare vid rapportering av programfel i Office
Överst på sidan
OfficeKBHowTo inf krasch office xp sig signerad skapad logg system händelse program fel låsa hänga ACC2002 XL2002 FP2002 OL2002 PPT2002 WD2002
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 289508 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/15/2011 01:28:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007

 • kbhowtomaster KB289508
คำติชม
 • © 2016 Microsoft