ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Ändra startsida för Internet Explorer

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Sammanfattning
När Internet Explorer distribueras i en miljö med användarprofiler (till exempel Windows NT eller Windows 2000), vill du kanske ändra startsidan som visas när användaren startar Internet Explorer.

Första gången en användare startar Internet Explorer öppnas välkomstsidan för versionen som används. Nästa gång användaren startar Internet Explorer öppnas önskad hemsida. Välkomstsidan finns på Microsoft-webbplatsen, och användaren måste ha Internet-åtkomst för att kunna se den.
Mer Information
Så här ändrar du webbadressen som används allra första gången Internet Explorer startas:
 1. Öppna filen Homepage.inf som finns i följande mapp (därWindir är mappen där Windows NT eller Windows 2000 är installerat):
  Windir\System32
 2. Leta upp följande post i avsnittet [Strings]:
  FirstHomePage="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&ar=runonce&pver={SUB_PVER}&plcid={SUB_CLSID}"


  Obs! Följande post är en enda rad. Texten har radbrutits i det här dokumentet av läsbarhetsskäl.
 3. Ändra texten inom citattecken till önskad webbadress. Ett exempel:
  [Strings]FirstHomePage="http://www.microsoft.com/games"						
  Obs! Ovanstående post har inte radbrutits.
Värdet i filen Homepage.inf lagras i registret under följande nyckel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FirstHomePage
Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken mapp Windows är installerat i klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
305792 Ta reda på vilken mapp Windows är installerat i
runonce
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 289902 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/14/2004 18:05:32 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1

 • kbenv kbhowto kbnetwork KB289902
คำติชม