ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Du kan inte slutföra vissa hämtningsbara filer på webbplatsen MSDN-prenumerationer

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2900662
Symptom
Du kan inte slutföra vissa hämtningsbara filer på webbplatsen MSDN-prenumerationer med hjälp av Windows Internet Explorer 11.
Orsak
Detta problem kan uppstå i Internet Explorer 11 om du har en Internet-anslutning som inte stöder webbläsarbaserade hämtningsbara filer.
Workaround
Undvik problemet genom att försöka hämta filen i Internet Explorer 9-läge. Gör så här:
 1. Öppna hämtningssidan för MSDN-prenumerationer i Internet Explorer.
 2. I rutan Sök efter den produkt som du vill hämta.
 3. Öppna fönstret Developer Tools. Tryck på F12 om du vill göra detta.
 4. Öppna fönstret emulering. Det gör du genom att trycka på Ctrl + 8.
 5. Klicka på listan läget dokument under läge9.
 6. Klicka på Internet Explorer 9på listan Användaragentsträng under läge.

  Obs! När du har ändrat inställningen user agent string laddar hämtningssidan i Internet Explorer 9-läge.
 7. Försök igen för att hämta produkten. File Transfer Manager-program eller en annan Hämtningshanteraren ska öppnas.
 8. Efter hämtningen börjar stänga fönstret Developer Tools. Genom att trycka på F12 eller klicka på knappen Stäng i det övre högra hörnet av fönstret.
Obs! Efter hämtningen börjar kan du stänga fönstret utvecklingsverktyg utan att avbryta nedladdningen av. Webbläsaren är i Internet Explorer 9-läge tills du stänger den här rutan.
Status
Microsoft är medvetet om problemet och arbetar på att lösa den.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2900662 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/15/2014 03:06:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 8

 • kbsurveynew kbmt KB2900662 KbMtsv
คำติชม