Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

KORRIGERING: Du får frågan fel när du kör MDX-frågor i SSAS 2008

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2901479
Symptom
När du kör vissa frågor i MDX (Multidimensional Expressions) som innehåller en eller flera namngivna uppsättningar och använda en korssammanfogning functionin Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services (SSAS 2008) du mayexperience misslyckade frågor.Om du markerar Msmdsrv.log kan det finnas en post av följande slag:
Meddelande: (källa: \\? \\msmdsrv.logTyp: 3, kategori: 256, händelse-ID: 0xC1000016)

Motsvarande fel i App Loggboken:

Fel<Time> MSOLAP22 (256) "inte kan hitta beskrivningen för händelse-ID 22 från källan <AnalysisServerName>. Antingen är komponenten som skapat händelsen installerad inte på den lokala datorn eller installationen är skadad. Du kan installera eller reparera komponenten på den lokala datorn.

Om händelsen har sitt ursprung på en annan dator behövde visningsinformationen sparas med händelsen.

Följande information inkluderades med händelsen:

Internt fel: ett oväntat undantag uppstod.</AnalysisServerName></Time>

Lösning
Problemet korrigerades först i följande kumulativ uppdatering av SQL Server.

Kumulativ uppdatering 14 för SQL Server 2008 SP3

Om samlade uppdateringar för SQL Server

Varje ny kumulativ uppdatering för SQL Server innehåller alla snabbkorrigeringar och alla säkerhetskorrigeringar som ingick i den tidigare kumulativa uppdateringen. Checka ut de senaste kumulativa uppdateringarna för SQL Server:
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2901479 – senaste granskning 11/18/2013 17:24:00 – revision: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2901479 KbMtsv
Feedback