Installation av drivrutin kan misslyckas om en begärd enhet resulterar i Stop 0x7B

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2902003
Sammanfattning
Om startlistan för enheter (critical device database) ändras när vissa installationer av enheten ("Tillåt" eller "förhindra") restriktiva operativsystemet eller grupprincip-inställningarna är aktiva, startar inte operativsystemet och kan ge en diagnostikkod.
Mer Information
Microsoft tillhandahåller flera funktioner i Windows som kan kontrollera eller begränsa den klass eller typ av enhet som kan installeras. Dessa funktioner har lagts till i Windows Vista och Windows Server 2008 och förekommer i alla senare operativsystemversioner upp till och inklusive 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2.

De funktioner som styr hur enheter skall installeras inkluderar regler "Tillåt" och "att". Om en regel "förhindra" aktiveras kringgås internalcritical enhetsdatabasen för alla enheter och inte justfor enheter som reglerna dirigeras. Dessa regler måste bearbetas i användarläge komponent i Plug and Play. Detta innebär att fullständig installation av en ny drivrutin utförs när operativsystemet har startat helt. Med andra ord är installationen ofullständig tills alla sådana "Tillåt" eller "förhindra" regler behandlas. Därför går inte går att starta operativsystemet och förväntas i praktiken. Sådant fel kan till exempel uppstå vid installation av en drivrutin att kontroller startar tid enheter. Detta inkluderar underordnade enheter.

Exempel

Du placerar en regel "förhindra" gälla för lagringsstyrenheter genom att följa instruktionerna i följande artikel. (Se avsnittet "Förhindra installation av drivrutiner som matchar dessa enhetsinstallationsklasser" under "Grupprincip-inställningar för enhetsinstallation.")

Plug and Play enhetsinstallationsklassenGUID för lagringanvänds. Användaren försöker installera en drivrutin för lagring klass. Men om du vill slutföra installationen en omstart krävs (eftersom den nya drivrutinen används). Operativsystemet måste bearbeta regeln tidigt under omstarten. Men operativsystemet kan inte göra det, eftersom den har startas fullständigt att bearbeta den här regeln. Eftersom startkritiska databasen inte kan användas till nya lagringsdrivrutinen genererar diagnostikkod 0x7B i operativsystemet. Detta är avsiktligt.

Du hittar en inställning i grupprincip-konsolen under hierarchyLocal datorprincip, Datorkonfiguration, Administrationsmallar, System, Installation av enheten, begränsningar vid enhetsinstallation. Tänk på att det kan finnas andra platser för dessa principinställningar. Detta är bara ett exempel.
Stop 0x7b tillgänglig startenhet

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2902003 – senaste granskning 07/04/2015 02:07:00 – revision: 2.0

Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 Standard

  • kbmt KB2902003 KbMtsv
Feedback