Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

OFFXP: Tidigare versioner av Office tas bort vid installationen

Denna artikel har tidigare publicerats under SV290366
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
En version av denna artikel för Microsoft Office 2000 finns i 210391.
Symptom
När du kör installationsprogrammet för Microsoft Office XP kan det hända att den tidigare versionen av Office tas bort. Det kan också hända att du inte får något meddelande om detta. Följande meddelande kan emellertid visas i dialogrutan Välj den installationstyp som du vill ha:
Uppgradera nu

Microsoft Office-installationen uppgraderas. Vid installationen tas tidigare versioner bort, och den nya versionen installeras utifrån den aktuella konfigurationen.
Orsak
Den tidigare versionen av Office tas automatiskt bort om du klickar på Uppgradera nu i dialogrutan Välj den installationstyp som du vill ha.
Mer Information
Om du klickar på Anpassad, Standard eller Fullständig i dialogrutan Välj den installationstyp som du vill ha, visas efter en stund dialogrutan Ta bort tidigare versioner av Office-program. I denna dialogruta finns följande alternativ:
 • Ta bort alla tidigare versioner
 • Behåll alla tidigare versioner
 • Ta endast bort följande program
Varje program från en tidigare version av Office finns också med i denna dialogruta, med en kryssruta intill programnamnet.

Installationsprogrammet för Office identifierar följande versioner av Office-program för borttagning när du uppgraderar till Office XP:
  Program    Version  --------------------------------------  Access     2000, 97, 95, 2.0  Excel     2000, 97, 95, 5.0  FrontPage   2000, 98, 97, 1.0  Outlook    2000, 98, 97  PowerPoint   2000, 97, 95, 4.0  Publisher   2000, 98, 97, 3.0, 2.0  Word      2000, 97, 95, 6.0
Obs! Även om Microsoft inte rekommenderar denna konfiguration är det möjligt att installera och använda mer än en version av Office på en och samma dator. Du kan exempelvis installera och använda både Office XP och Office 2000 på samma dator. Om du vill veta mer om problem som kan uppstå när flera versioner av Office används på samma dator, kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
218861 OFF2000: Running Multiple Versions of Microsoft Office
Om du vill veta mer om kvalificerade uppgraderingsprodukter kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
210437 OFF2000: Products That Qualify for the Microsoft Office Upgrade

Så här tar du bort tidigare versioner av Office

När du installerar Office kontrollerar installationsprogrammet om några komponenter från tidigare Office-versioner är installerade på datorn. Om dessa tidigare komponenter identifieras, och du väljer något annat alternativ än Uppgradera nu i dialogrutan Välj den installationstyp som du vill ha, visas dialogrutan Ta bort tidigare versioner av Office-program vid installationen.

Om du väljer Ta bort alla tidigare versioner tar installationsprogrammet bort angivna program som har installerats från tidigare versioner av Office. Detta bidrar till att förhindra att onödiga filer tar upp diskutrymme på datorn.

Du kan också ta bort vissa program från tidigare versioner av Office genom att välja Ta endast bort följande program och sedan markera kryssrutan intill programnamnet.

Om du tar bort tidigare Office-komponenter kan det hända att andra program, där dessa äldre komponenter används, inte fungerar korrekt. Antag exempelvis att du vill installera Office XP, men tidigare har utvecklat egna program som bara fungerar i Access 7.0. För att det program du har utvecklat ska kunna användas, måste Access 7.0 vara tillgängligt efter det att du har installerat Office XP. Du bör därför göra en egen installation av Office XP, välja Ta endast bort följande program och avmarkera kryssrutan intill Microsoft Access (och alla andra program som du vill behålla).

Så här behåller du tidigare komponenter

Så här installerar du Office XP och behåller tidigare versioner av Office-program på samma dator

Metod 1: Välj "Behåll alla tidigare versioner"

 1. Kör installationsprogrammet för Office XP och välj sedan Anpassad, Standard eller Fullständig.
 2. I dialogrutan Ta bort tidigare versioner av Office-program väljer du Behåll alla tidigare versioner.
När installationen är klar, är tidigare Office-program tillgängliga.

Metod 2: Välj "Ta endast bort följande program"

Alternativet Behåll alla tidigare versioner är inte tillgängligt om en version av Outlook redan är installerad på datorn, och du försöker installera Outlook 2002. Detta beror på att endast en version av Outlook kan installeras på samma dator. I detta fall kan du välja Ta endast bort följande program och sedan avmarkera kryssrutorna intill programmen från den tidigare Office-versionen som du vill behålla.

Så här installerar du tidigare versioner av Office när du har installerat Office XP

Om du har tagit bort de tidigare versionerna av Office måste du installera om dessa program. Gör så här:
 1. Avinstallera Office XP.
 2. Kör installationsprogrammet för vart och ett av de tidigare programmen, och installera sedan om dem. Börja med den äldsta versionen och gå sedan vidare till den nyaste.
 3. Kontrollera att de äldre programmen fungerar korrekt.
 4. Kör installationsprogrammet för Microsoft Office XP igen, och välj sedan Anpassad, Standard eller Fullständig.
 5. I dialogrutan Ta bort tidigare versioner av Office-program väljer du Behåll alla tidigare versioner.
Efter dessa åtgärder är både de äldre programmen och Microsoft Office XP-programmen tillgängliga.

Så här tar du bort tidigare Office-program när du har installerat Office XP

Ta bort tidigare versioner av Office-program efter installation av Office XP så här:
 • Kör installationsprogrammet för vart och ett av de tidigare programmen, och klicka sedan på Ta bort alla. eller

 • eller Ta bort de tidigare komponenterna med Borttagningsguiden för Microsoft Office. Gör så här:

  1. Dubbelklicka på Offcln.exe i mappen \Files\Pfiles\Msoffice\Office10 på Office XP-CD:n.
  2. Välj Låt mig avgöra vilka Microsoft Office-program som ska tas bort i dialogrutan Borttagningsalternativ.
  3. Klicka på Nästa.
  4. Välj det program som du vill ta bort i kolumnen Program som ska behållas och klicka sedan på <<.
  5. Upprepa steg 4 för varje program som du vill ta bort.
  6. Klicka på Nästa.
  7. Gå igenom listan över filer som kommer att tas bort i dialogrutan Filer som du kan ta bort. Klicka på Nästa.
  8. Klicka på Slutför, så tas de valda objekten bort.
prb
Egenskaper

Artikel-id: 290366 – senaste granskning 12/06/2015 00:48:14 – revision: 2.0

Microsoft Office XP (Installationsprogrammet)

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup kbdta kbprb KB290366
Feedback