Beskrivning av Samlad uppdatering 4 för Exchange Server 2010 Service Pack 3

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2905616
Sammanfattning
Microsoft har gett ut Samlad uppdatering 4 för Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3). Den här uppdateringen är daterad den 10 December 2013. I den här artikeln beskrivs följande information om den samlade uppdateringen:
 • Problem som samlade uppdateringen löser.
 • Så här hämtar du samlade uppdateringen.
 • Förutsättningar för installation av samlade uppdateringen.
Obs! Om du installerar Samlad uppdatering 4 för Exchange Server 2010 SP3 i en miljö med dubbelbyte-tecken (Double) set Windows Server 2012 måste du först ändra språkinställningar för systemet för icke-Unicode-program. Om du vill göra den här ändringen finns i "Mer Information"avsnittet.
Introduktion

Problem som samlade uppdateringen löser

Uppdatera Rollup4 för Exchange Server 2010 SP3 innehåller korrigeringsfil för säkerhetsproblemet som beskrivs iMicrosoft Security Bulletin MS13-105.
Lösning

Information om Samlad uppdatering

Följande fil kan hämtas från följande Microsoft Download Center-webbplats: Utgivningsdatum: 10 December 2013.

Mer information om hur du installerar den senaste samlade uppdateringen för Exchange Server 2010 går du till följande Microsoft-webbplats:
Viktig information till kunder som installerar uppdateringen på datorer som inte är anslutna till Internet

När du installerar den här uppdateringen på en dator som inte är ansluten till Internet kan det uppstå långa installationstider. Dessutom kan du få följande meddelande:
Skapa egna avbildningar för .Net-sammansättningar.
Det här problemet orsakas av nätverksbegäranden att ansluta till följande webbplats:

http://CRL.microsoft.com/PKI/CRL/products/CodeSigPCA.CRL

Dessa nätverksbegäranden representerar försöker komma åt listan över återkallade certifikat för varje sammansättning automatisk bildhantering (NGen) kompileras till maskinkod. Men eftersom Exchange-servern inte är ansluten till Internet, måste varje begäran vänta innan processen fortsätter.

Lös problemet så här:
 1. Klicka på InternetalternativVerktyg-menyn i Windows Internet Explorer och klicka på fliken Avancerat.
 2. I avsnittet säkerhet avmarkerar du kryssrutan Kontrollera om certifikat har återkallats av utgivaren .
Avmarkera säkerhetsalternativet om i Internet Explorer bara om datorn ingår i en väl kontrollerad miljö. När installationen är klar klickar du på Markera kryssrutan Kontrollera om certifikat har återkallats av utgivaren igen.

Problem på datorer som har anpassade Outlook Web App-filer

Viktigt! Gör en säkerhetskopia av anpassade Outlook Web App-filer innan du installerar samlade uppdateringen. Mer information om hur du anpassar Outlook Web App finns på följande Microsoft-webbplats: När du har installerat den samlade uppdateringen uppdaterar uppdateringsprocessen Outlook Web App-filer om de är obligatoriska. Därför skrivs eventuella anpassningar till Logon.aspx-filen eller andra filer i Outlook Web App över och du måste återskapa Outlook Web App-anpassningar i Logon.aspx.

Uppdateringsproblem för CAS Proxy Deployment Guidance-kunder som använder CAS-CAS-proxyfunktionen

Om du uppfyller båda av följande villkor installerar du den samlade uppdateringen på Internet-riktade Client Access-servrar innan du installerar den samlade uppdateringen på ej Internet-riktade Client Access-servrar:
 • Du är en CAS Proxy Deployment Guidance-kund.
 • Du har distribuerat CAS-CAS-proxyfunktionen.

Obs! Du behöver inte installera samlade uppdateringen på servrar i någon särskild ordning för andra Exchange Server 2010-konfigurationer.

Mer information om CAS-CAS-proxyfunktionen finns på följande Microsoft-webbplats:

Förutsättningar

Om du vill använda den här samlade uppdateringen måste du ha tillgång till Exchange Server 2010 SP3 är installerat.

Viktigt! Ta bort alla tillfälliga uppdateringar för Exchange Server 2010 SP3 innan du installerar den samlade uppdateringen.

Krav på omstart

Nödvändiga tjänster startas automatiskt om när du använder den här samlade uppdateringen.

Information om borttagning

Ta bort uppdatera Rollup4 för Exchange Server 2010 SP3 medLägg tilleller ta bort program på Kontrollpanelen för att ta bort uppdatering 2905616.

Mer Information
Du kan inte installera eller avinstallera uppdatering Rollup4 för Exchange Server 2010 SP3 på ett dubbelbyte-tecken (DBCS) versionen av Windows Server 2012 om språkinställningar för icke-Unicode-program är inställt på standardspråket. Undvik det här problemet måste du ändra den här inställningen. Gör så här:
 1. Öppna klockan, nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen och klicka på Region.
 2. Klicka på fliken administrativ .
 3. Klicka på Ändra systemspråkunder språk för icke-Unicode-program .
 4. Aktuellt systemspråk -listan klickar du på engelska (USA).
När du installerar eller avinstallerar Samlad uppdatering 4, återställa denna språkinställning vid behov.
Referenser
Veta mer om terminologi som Microsoft använder för att beskriva programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2905616 – senaste granskning 12/11/2013 20:25:00 – revision: 1.0

 • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2905616 KbMtsv
Feedback