Använda Frånvarohanteraren i Microsoft Outlook

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I artikeln beskrivs användning av Autosvar (frånvarande) och Frånvarohanteraren.

Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig med ett Exchange-konto som används av flera organisationer. Hemanvändare har vanligen inget Exhcange-konto. Om du vill aktivera funktionen Autosvar för andra konton än Exchange-konton går du till det här avsnittet: Så här aktiverar du Autosvar för icke-Exhcange-konton.

Aktivera "Autosvar (frånvarande)" eller "Frånvarohanteraren"

För Microsoft Office Outlook 2013 och 2010

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på fliken Info i menyn. 2. Klicka på Autosvar (frånvarande).


  Obs! Om du inte ser det här alternativet är du inte ansluten till ett Exchange-konto. Gå till det här avsnittet: Aktivera Autosvar för icke-Exchange-konto.
 3. I dialogrutan Autosvar markerar du kryssrutan Skicka autosvar.
 4. Markera kryssrutan Skicka endast under det här tidsintervallet om du vill ange ett intervall för datum och tid. Ange Starttid och ange sedan Sluttid.
 5. På fliken Inom organisationen skriver du meddelandet som du vill skicka till personer inom den egna organisationen. På fliken Utanför organisationen skriver du meddelandet som du vill skicka till personer utanför den egna organisationen.
 6. Klicka på OK.
 7. Om du valde alternativet "Skicka endast under det här tidsintervallet" i steg 4 körs funktionen Autosvar (frånvarande) till och med det datum och den tid som angavs som sluttid i steg 5.
  Annars körs Autosvar (frånvarande) tills dess att du upprepat steg 1 och väljer alternativet "Skicka inte autosvar".

Microsoft Office Outlook 2007

 1. Verktyg-menyn klickar du på Frånvarohanteraren.

 2. I dialogrutan Frånvarohanteraren markerar du kryssrutan Skicka automatiska frånvaromeddelanden.
 3. Markera kryssrutan Skicka endast under det här tidsintervallet om du vill ange ett intervall för datum och tid. Ange Starttid och ange sedan Sluttid.
 4. På fliken Inom organisationen skriver du meddelandet som du vill skicka till personer inom den egna organisationen. På fliken Utanför organisationen skriver du meddelandet som du vill skicka till personer utanför den egna organisationen.
 5. Klicka på OK.
 6. Om du valde alternativet "Skicka endast under det här tidsintervallet" i steg 4 körs Frånvarohanteraren till och med det datum och den tid som angavs som sluttid i steg 5.
  Annars körs Frånvarohanteraren tills dess att du upprepat steg 1 och väljer alternativet "Skicka inte automatiska frånvaromeddelanden".

Microsoft Office Outlook 2003

 1. Verktyg-menyn klickar du på Frånvarohanteraren.

 2. Klicka på Jag är frånvarande i dialogrutan Frånvarohanteraren.
 3. I rutan Svara automatiskt en gång till varje avsändare med följande text: skriver du meddelandet som ska skickas medan du är frånvarande.
 4. Klicka på OK.
 5. Frånvarohanteraren körs tills dess att du upprepar steg 1 och väljer alternativet "Jag är närvarande".
Aktivera Autosvar för icke-Exchange-konto

Funktionen "Autosvar (frånvaro)" eller "Frånvarohanteraren" är inte tillgänglig för icke-Exchange-konton som Outlook.com (tidigare Hotmail), POP3, IMAP.

Du kan dock kombinera en e-postmall i Outlook med Outlook-regler för att efterlikna funktionen "Autosvar (frånvaro)". Mer information finns i följande artiklar:

Mer Information

Så här avgör du om du använder ett Exchange-konto

För Outlook 2013, Outlook 2010 och Outlook 2007

Kontrollera statusfältet i Outlook. Om du använder ett Exchange-konto visas "Ansluten till Microsoft Exchange" i statusfältet.För Outlook 2003

Verktyg-menyn klickar du på E-postkonton, Visa eller ändra befintliga e-postkonton och markerar sedan den kontotyp du använder.
Så här hanterar du e-postmeddelanden med regler
Outlook 2013 och Outlook 2010: Hantera meddelanden med hjälp av regler

Outlook 2007: Hantera meddelanden med hjälp av regler

Outlook 2003: Om att hantera meddelanden med regler

Out of Office Assistant Automatic Replies Outlook 2003 2007 2010 2013
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 290846 – senaste granskning 11/10/2015 14:58:00 – revision: 5.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

 • kbhowto kbcip KB290846
Feedback