Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Kortkommandon för Microsoft Word

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 290938
Sammanfattning
Den här artikeln beskriver kortkommandon som är tillgängliga i Microsoft Office Word 2010, Word 2007, Word 2003 och Word 2002. Om något av kortkommandona inte fungerar för din version av Word, gå till någon av följande artiklar:
Word 2010 går du till Kortkommandon för Word 2010.
Gå till Word 2007 Kortkommandon för Word 2007.
Gå till Word 2003 Kortkommandon för Word 2003.

Kommentarer
 • Dessa kortkommandona gäller den amerikanska tangentbordslayouten. Tangenter på andra tangentbord kanske inte överensstämmer exakt med tangenterna på ett amerikanskt tangentbord.
 • För kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt, åtskiljs tangenterna med ett plustecken (+).
 • För kortkommandon där du trycker på en tangent, omedelbart följt av en annan tangent, åtskiljs tangenterna med ett komma (,).
 • Den här artikeln behandlar inte anpassning av kortkommandon eller skapande av kortkommandon för makron eller AutoText. Klicka på en länk i avsnittet Se även för mer information.
 • Om du använder Microsoft Word 2010 Starter, Tänk på att inte alla funktioner som finns för Word stöds i Word Starter. Mer information om de funktioner som är tillgängliga i Word Starter finns i Word Starter support-funktionen.

Grunderna i Microsoft Office

Visa och använda fönster

För att göra dettaTryck på
Växla till nästa fönster.ALT + Tab
Växla till föregående fönster.ALT + SKIFT + Tab
Stänga det aktiva fönstret.CTRL + W eller CTRL + F4
Återställa storleken på det aktiva fönstret när du maximerat det.ALT + F5
Flytta till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret (medurs). Du kan behöva trycka på F6 flera gånger. F6
Flytta till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret (motsols).SKIFT + F6
När flera fönster är öppna, växla till nästa fönster.CTRL + F6
Växla till föregående fönster.CTRL + SKIFT + F6
Maximera eller återställa ett markerat fönster.CTRL + F10
Kopiera en bild av skärmen till Urklipp.PRINT SCREEN
Kopiera en bild av det markerade fönstret till Urklipp.ALT + PRINT SCREEN

Använda dialogrutor

För att göra dettaTryck på
Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.Tab
Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.Skift + Tab
Växla till nästa flik i en dialogruta.CTRL + Tab
Växla till föregående flik i en dialogruta.CTRL + SKIFT + Tab
Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en grupp med alternativ.Piltangenterna
Utföra åtgärden som tilldelats den markerade knappen. Markera eller avmarkera den markerade kryssrutan.BLANKSTEG
Välj ett alternativ. Markera eller avmarkera en kryssruta.ALT + den understrukna bokstaven i ett alternativ
Öppna en nedrullningsbar lista.ALT + NEDPIL
Välj ett alternativ i en nedrullningsbar lista.Första bokstaven i ett alternativ i en nedrullningsbar lista.
Stänga en nedrullningsbar lista; avbryta ett kommando och stänga en dialogruta.ESC
Kör ett markerat kommando.Enter

Använda redigeringsrutor i dialogrutor

Obs! En redigeringsruta är en tom ruta där du skriver eller klistrar in en post, till exempel ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.
För att göra dettaTryck på
Flytta till början av posten.HOME
Flytta till slutet av posten.END
Flytta ett tecken åt vänster eller höger.VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL
Flytta ett ord till vänster.CTRL + VÄNSTERPIL
Flytta ett ord till höger.CTRL + HÖGERPIL
Markera eller avmarkera ett tecken till vänster.SKIFT + VÄNSTERPIL
Markera eller avmarkera ett tecken till höger.SKIFT + HÖGERPIL
Markera eller avmarkera ett ord till vänster.CTRL + SKIFT + VÄNSTERPIL
Markera eller avmarkera ett ord till höger.CTRL + SKIFT + HÖGERPIL
Markera markören till början av posten.SKIFT + HOME
Markera markören till slutet av posten.SKIFT + END

Använda dialogrutorna Öppna och Spara som

För att göra dettaTryck på
Visa dialogrutan Öppna .CTRL + F12 eller CTRL + O
Dialogrutan Spara som visas.F12
Öppna den markerade mappen eller filen.Enter
Öppna mappen en nivå ovanför den markerade mappen.BACKSTEG
Ta bort den markerade mappen eller filen.DELETE
Visa en snabbmeny för ett markerat objekt som en mapp eller fil.SKIFT + F10
Flytta framåt genom alternativen.Tab
Flytta bakåt genom alternativen.Skift + Tab
Öppna rutan Sök i listan.F4 eller ALT + I

Ångra och gör om åtgärder

För att göra dettaTryck på
Avbryta en åtgärd.ESC
Ångra en åtgärd.CTRL + Z
Gör om eller Upprepa en åtgärd.CTRL + Y

Komma åt och använda åtgärdsfönster och gallerier

För att göra dettaTryck på
Flytta till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret. Du kan behöva trycka på F6 flera gånger.F6
Flytta till ett åtgärdsfönster när en meny är aktiv. Du kan behöva trycka på CTRL + TABB flera gånger.CTRL + Tab
Markera nästa eller föregående alternativ i åtgärdsfönster när ett åtgärdsfönster är aktivt.TAB eller Skift + Tab
Visa alla kommandon på åtgärdsfönster-menyn.CTRL + BLANKSTEG
Utföra åtgärden som tilldelats den markerade knappen.BLANKSTEG eller ange
Öppna en nedrullningsbar meny för det valda galleriobjektet.SKIFT + F10
Markera den första eller sista artikeln i ett galleri.HOME eller END
Rulla upp eller ned i den markerade gallerilistan.PAGE UP eller PAGE DOWN

Stäng ett åtgärdsfönster

 1. Tryck på F6 om du vill flytta till ett åtgärdsfönster, om det behövs.
 2. Tryck på CTRL + BLANKSTEG.
 3. Använd piltangenterna för att välja Stäng och tryck sedan på RETUR.

Flytta ett åtgärdsfönster

 1. Tryck på F6 om du vill flytta till ett åtgärdsfönster, om det behövs.
 2. Tryck på CTRL + BLANKSTEG.
 3. Välj Flytta med piltangenterna och tryck sedan på RETUR.
 4. Använd piltangenterna för att flytta åtgärdsfönster och tryck sedan på RETUR.

Ändra storlek på ett åtgärdsfönster

 1. Tryck på F6 om du vill flytta till ett åtgärdsfönster, om det behövs.
 2. Tryck på CTRL + BLANKSTEG.
 3. Använd piltangenterna för att markera storlek och tryck sedan på RETUR.
 4. Använd piltangenterna för att ändra storlek på åtgärdsfönster och tryck sedan på RETUR.

Öppna och använda tillgängliga åtgärder

För att göra dettaTryck på
Visa snabbmenyn för den markerade delen.SKIFT + F10
Visa menyn eller meddelandet för en tillgänglig åtgärd eller för knappen Alternativ för autokorrigering eller Inklistringsalternativ knappen. Om det finns mer än en åtgärd, växla till nästa åtgärd och visar dess meny eller meddelande.ALT + SKIFT + F10
Flytta mellan alternativ i en meny med tillgängliga åtgärder.Piltangenterna
Utför åtgärden för det markerade objektet på en meny med tillgängliga åtgärder.Enter
Stäng menyn tillgängliga åtgärder eller meddelandet.ESC


Tips för Word 2010
 • Du kan begära att ett ljud ska avges när en åtgärd är tillgänglig (inte tillgängligt i Word Starter). Du måste ha ett ljudkort för att kunna höra ljuden. Du måste också ha Microsoft Office Sounds installerat på datorn.
 • Om du har tillgång till Internet kan du hämta Microsoft Office Sounds från Office.com. När du har installerat ljudfilerna gör du följande:
  1. Tryck på ALT + F, A för att öppna Word-alternativ.
  2. Tryck på A för att markera Avancerat och tryck på Tab för att gå till Avancerade alternativ för att arbeta med Word.
  3. Tryck på ALT + S två gånger för att flytta till kryssrutan ge feedback med ljud på fliken Allmänt och tryck sedan på blanksteg.
  4. Tryck på TABB upprepade gånger för att markera OK och tryck sedan på RETUR.

   Obs! När du markerar eller avmarkerar du kryssrutan påverkas alla Office-program som stöder ljud.

Navigera i menyfliksområdet

Få tillgång till alla kommandon med hjälp av flera tangenttryckningar

Snabbtangenter kan du snabbt använda ett kommando genom att trycka på flera tangenttryckningar, oavsett var du befinner dig i programmet. Alla kommandon i Word 2010 kan nås med hjälp av en snabbtangent. Du kan använda de flesta kommandon med hjälp av två till fem tecken. Så här använder du en snabbtangent:
 1. Tryck på ALT. Tangenttips visas över alla funktioner som är tillgängliga i den aktuella vyn.
 2. Tryck på bokstaven som visas i KeyTip över den funktion som du vill använda.
 3. Beroende på vilken bokstav du trycker på, kan du visas ytterligare tangenttips. Till exempel om fliken Start är aktiv och du visas trycker på N, fliken Infoga, tillsammans med tangenttips för grupperna på den fliken.
 4. Fortsätt att trycka på bokstäver tills du trycker på bokstaven för kommandot eller kontrollen som du vill använda. I vissa fall kan du trycka på bokstaven för den grupp som innehåller kommandot.

  Obs! Tryck på ALT om du vill avbryta åtgärden du vidtar och dölja tangenttips.

Ändra tangentbordsfokus utan att använda musen

Ett annat sätt att använda tangentbordet för att arbeta med program som funktionen i menyfliksområdet i Office är att flytta fokus mellan flikar och kommandon tills du hittar den funktion som du vill använda. I följande tabell visas några sätt att flytta tangentbordsfokus utan att använda musen.
För att göra dettaTryck på
Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabbtangenterna.ALT eller F10. Tryck på någon av tangenterna igen för att gå tillbaka till dokumentet och avbryta snabbtangenterna.
Flytta till en annan flik i menyfliksområdet.F10 för att markera den aktiva fliken och sedan VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL
Visa eller Dölj menyfliksområdet.CTRL + F1
Visa snabbmenyn för det markerade objektet.SKIFT + F10
Flytta fokus till följande områden i fönstret:
 • Aktiva fliken i menyfliksområdet
 • Alla öppna åtgärdsfönster
 • Statusfältet längst ned i fönstret
 • Dokumentet
F6
Flytta fokus till varje kommando i menyfliksområdet, framåt eller bakåt.TAB eller Skift + Tab
Flytta ned, vänster eller höger, mellan objekten i menyfliksområdet.NEDPIL, Uppåtpil, VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL
Aktivera den valda kommandot eller kontrollen i menyfliksområdet.BLANKSTEG eller ange
Öppna den markerade menyn eller ett galleri bland menyflikarna.BLANKSTEG eller ange
Aktivera ett kommando eller en kontroll i menyfliksområdet så att du kan ändra värdet.Enter
Har ändrat ett värde i en kontroll i menyfliksområdet och gå tillbaka till dokumentet.Enter
Få hjälp med det markerade kommandot eller kontroller i menyfliksområdet. Om inget hjälpavsnitt är associerad med det markerade kommandot visas ett allmänt hjälpavsnitt om programmet i stället.F1

Snabbreferens för Microsoft Word

Vanliga aktiviteter i Microsoft Word
För att göra dettaTryck på
Skapa ett hårt blanksteg.CTRL + SKIFT + BLANKSTEG
Skapa ett hårt bindestreck.CTRL + SKIFT + BINDESTRECK
Göra bokstäver fetstilta.CTRL + B
Göra bokstäver kursiva.CTRL + I
Göra bokstäver understrukna.CTRL + U
Minska ett värde för storlek för teckensnitt.CTRL + SKIFT +
Öka ett värde för storlek för teckensnitt.CTRL + SKIFT + >
Minska teckensnitt storlek 1 punkt.CTRL + alt + [
Öka teckensnitt storlek 1 punkt.CTRL + alt + [
Ta bort stycke- eller teckenformat.CTRL + BLANKSTEG
Kopiera den markerade texten eller objektet.CTRL + C
Klipp ut markerad text eller objekt.CTRL + X
Klistra in text eller ett objekt.CTRL + V
Klistra in special.CTRL + ALT + V
Klistra in endast formateringCTRL + SKIFT + V
Ångra den senaste åtgärden.CTRL + Z
Upprepa den senaste åtgärden.CTRL + Y
Öppna dialogrutan Räkna ord .CTRL + Y

Arbeta med dokument och webbsidor

Skapa, visa och spara dokument
För att göra dettaTryck på
Skapa ett nytt dokument.CTRL + N
Öppna ett dokument.CTRL + O
Stänga ett dokument.CTRL + W
Dela dokumentfönstret.ALT + CTRL + S
Ta bort delningen av dokumentfönstret.ALT + SKIFT + C eller ALT + CTRL + S
Spara ett dokument.CTRL + S
Söka, ersätta och bläddra i text
För att göra dettaTryck på
Öppna Navigering åtgärdsfönster (om du vill söka i dokumentet).CTRL + F
Upprepa Sök (när du har stängt fönstret Sök och Ersätt ).ALT + CTRL + Y
Ersätta text, formatering och specialelement.CTRL + H
Gå till en sida, bokmärke, fotnot, tabell, kommentar, bild eller annan plats.CTRL + G
Växla mellan de fyra senaste platserna som du har redigerat.ALT + CTRL + Z
Öppna en lista över Bläddringsalternativ. Tryck på piltangenterna för att markera ett alternativ och tryck på RETUR för att bläddra igenom ett dokument med alternativet markerade.ALT + CTRL + HOME
Flytta till föregående sökobjekt (anges i browse-alternativ).CTRL + PAGE UP
Flytta till nästa sökobjekt (anges i browse-alternativ).CTRL + PAGE DOWN
Växla till en annan vy
För att göra dettaTryck på
Växla till utskriftslayoutläge.ALT + CTRL + P
Växla till dispositionsläge.ALT + CTRL + O
Växla till utkastläge.ALT + CTRL + N
Dispositionsläge
För att göra dettaTryck på
Höj ett stycke en nivå.ALT + SKIFT + VÄNSTERPIL
Sänka ett stycke.ALT + SKIFT + HÖGERPIL
Sänk till brödtext.CTRL + SKIFT + N
Flytta markerade stycken uppåt.ALT + SKIFT + UPPIL
Flytta markerade stycken nedåt.ALT + SKIFT + NEDPIL
Utöka text under en rubrik.ALT + SKIFT + PLUSTECKEN
Minimera text under en rubrik.ALT + SKIFT + MINUSTECKEN
Utöka eller minimera all text eller alla rubriker.ALT + SKIFT + A
Dölj eller visa teckenformatering.Snedstrecket (/) på det numeriska tangentbordet
Visa den första raden av brödtext eller all brödtext.ALT + SKIFT + L
Visa alla rubriker med formatmallen Rubrik 1.ALT + SKIFT + 1
Visa alla rubriker upp till rubrik n.ALT + SKIFT +n
Infoga ett tabbtecken.CTRL + TAB
Skriv ut och förhandsgranska dokument
För att göra dettaTryck på
Skriva ut ett dokument.CTRL + P
Växla till förhandsgranskningsläget.ALT + CTRL + I
Flytta på förhandsgranskningssidan när du zoomar in.Piltangenterna
Flytta på förhandsgranskningssidan när du har zoomat.PAGE UP eller PAGE DOWN
Flytta till den första förhandsgranskningssidan när du har zoomat.CTRL + HOME
Flytta till den sista förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur.CTRL + END
Granska dokument
För att göra dettaTryck på
Infoga en kommentar.ALT + CTRL + M
Aktivera eller inaktivera spårning.CTRL + SKIFT + E
Stänga granskningsfönstret om det är öppet.ALT + SKIFT + C
Hela skärmen i läsläge


Obs! Vissa skärmläsare är kanske inte kompatibla med vyn Helskärmsläsning.
För att göra dettaTryck på
Gå till början av dokumentet.HOME
Gå till slutet av dokumentet.END
Gå till sida n.n, RETUR
Stänga läslayoutvyn.ESC
Referenser, fotnoter och slutkommentarer
För att göra dettaTryck på
Markera en post i innehållsförteckningen.ALT + SKIFT + O
Markera en citatförteckningspost (citat).ALT + SKIFT + I
Markera en indexpost.ALT + SKIFT + X
Infoga en fotnot.ALT + SKIFT + F
Infoga en slutkommentar.ALT + SKIFT + D
Arbeta med webbsidor
För att göra dettaTryck på
Infoga en hyperlänk.CTRL + K
Gå en sida bakåt.ALT + VÄNSTERPIL
Gå en sida framåt.ALT + HÖGERPIL
Uppdatera.F9

Redigera och flytta text och grafik

Ta bort text och grafik
För att göra dettaTryck på
Ta bort ett tecken till vänster.BACKSTEG
Ta bort ett ord till vänster.CTRL + BACKSTEG
Ta bort ett tecken till höger.DELETE
Ta bort ett ord till höger.CTRL + DELETE
Klipp ut markerad text till Urklipp i Office.CTRL + X
Ångra den senaste åtgärden.CTRL + Z
Klippa ut till insamling.CTRL + F3
Kopiera och flytta text och grafik
För att göra dettaTryck på
Öppna Urklipp i Office.Tryck på ALT + H om du vill gå till fliken Start , och tryck sedan på F O
Kopiera markerad text eller grafik till Urklipp i Office.CTRL + C
Klipp ut markerad text eller grafik till Urklipp i Office.CTRL + X
Klistra in senaste tillägg och inklistrat objekt från Urklipp i Office.CTRL + V
Flytta text eller grafik en gång.F2 (sedan markören och tryck på RETUR)
Kopiera text eller bilder samtidigt.SKIFT + F2 (sedan markören och tryck på RETUR)
Öppna dialogrutan Skapa nytt byggblock när text eller ett objekt är markerat.ALT + F3
När byggblock - exempelvis SmartArt-grafik - är markerat på snabbmenyn som associeras med den.SKIFT + F10
Klippa ut till insamling.CTRL + F3
Klistra in innehållet från insamling.CTRL + SKIFT + F3
Kopiera sidhuvudet eller sidfoten i föregående avsnitt i dokumentet.ALT + SKIFT + R
Infoga specialtecken
För att infoga dettaTryck på
Ett fältCTRL + F9
En radbrytningSKIFT + RETUR
Infoga en sidbrytningCTRL + RETUR
En spaltbrytningCTRL + SKIFT + RETUR
Ett långt tankstreckALT + CTRL + MINUSTECKEN
Ett kort tankstreckCTRL + MINUSTECKEN
Ett mjukt bindestreckCTRL + BINDESTRECK
Ett hårt bindestreckCTRL + SKIFT + BINDESTRECK
Ett hårt blankstegCTRL + SKIFT + BLANKSTEG
Copyright-symbolenALT + CTRL + C
Symbolen för registrerat varumärkeALT + CTRL + R
Symbolen för varumärkeALT + CTRL + T
En ellipsALT + CTRL + PUNKT
Ett enkelt inledande citatteckenCTRL + '(enkelt citattecken),' (enkelt citattecken)
Ett enkelt avslutande citatteckenCTRL + '(enkelt citattecken),' (enkelt citattecken)
Dubbelt inledande citatteckenCTRL +'(enkelt citattecken), SKIFT +'(single quotation mark)
Dubbelt avslutande citatteckenCTRL +'(enkelt citattecken), SKIFT +'(single quotation mark)
En autotextpostAnge (när du har skrivit det första tecknen av autotextpostens namn och när skärmtipset visas)
Infoga tecken med teckenkoder
För att göra dettaTryck på
Infoga Unicode-tecknet för den angivna Unicode-teckenkoden för (hexadecimalt). Skriv till exempel följande om du vill infoga valutasymbolen för euro 20AC, håll ned ALT och tryck på X.Teckenkoden, ALT + X
Hitta Unicode-teckenkoden för det markerade tecknet.ALT + X
Infoga ANSI-tecknet för den angivna ANSI-teckenkoden för (decimaltal). Till exempel om du vill infoga valutasymbolen för euro håller du ned ALT och trycker på 0128 på det numeriska tangentbordet.ALT +teckenkoden (på det numeriska tangentbordet)
Markera text och grafik
Markera text genom att hålla ned SKIFT och använder piltangenterna för att flytta markören.
Utöka en markering
För att göra dettaTryck på
Aktivera utvidgningsläget.F8
Markera det närmaste tecknet.F8 och tryck sedan på VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL
Öka storleken på en markering.F8 (Tryck en gång för att markera ett ord, två gånger för att markera en mening osv)
Minska storleken på en markering.SHIFT + F8
Stänga av utvidgningsläget.ESC
Utöka en markeringen ett tecken åt höger.SKIFT + HÖGERPIL
Utöka en markeringen ett tecken åt vänster.SKIFT + VÄNSTERPIL
Utöka markeringen till slutet av ordet.CTRL + SKIFT + HÖGERPIL
Utöka markeringen till början av ett ord..CTRL + SKIFT + VÄNSTERPIL
Utöka markeringen till slutet av en rad.SKIFT + END
Utöka markeringen till början av en rad.SKIFT + HOME
Utöka en markering en rad nedåt.SKIFT + NEDPIL
Utöka markeringen en rad uppåt.SKIFT + UPPIL
Utöka markeringen till slutet av ett stycke.CTRL + SKIFT + NEDPIL
Utöka markeringen till början av ett stycke.CTRL + SKIFT + UPPIL
Utöka en markering en skärm nedåt.SKIFT + PGDN
Utöka en markering en skärm uppåt.SKIFT + PAGE UP
Utöka markeringen till början av ett dokument.CTRL + SKIFT + HOME
Utöka markeringen till slutet av dokumentet.CTRL + SKIFT + END
Utöka markeringen till slutet av ett fönster.ALT + CTRL + SKIFT + PGDN
Utöka en markering om du vill inkludera hela dokumentet.CTRL + A
Välj ett lodrätt textblock.CTRL + SKIFT + F8 och Använd sedan piltangenterna. Tryck på ESC för att avbryta markeringsläget
Utöka markeringen till en viss plats i ett dokument.F8 + piltangenter. Tryck på ESC för att avbryta markeringsläget
Markera text och grafik i en tabell
För att göra dettaTryck på
Markera innehållet i nästa cell.TAB
Markera innehållet i föregående cell.SKIFT + TAB
Utöka en markering till angränsande celler.Håll SKIFT nedtryckt och tryck upprepade gånger på piltangenten
Markera en kolumn.Använd piltangenterna för att flytta till kolumnens översta eller nedersta cellen och gör sedan något av följande:
 • Tryck på SKIFT + ALT + PAGE till Markera kolumnen uppifrån och ned.
 • Tryck på SKIFT + ALT + PAGE till Markera kolumnen nedifrån och upp.
Utvidga en markering (eller ett block).CTRL + SKIFT + F8 och Använd sedan piltangenterna. Tryck på ESC för att avbryta avsnitt läge
Markera en fullständig tabell.ALT + F5 på det numeriska tangentbordet (med NUM LOCK avstängt)
Bläddra igenom dokumentet
Att flyttaTryck på
Ett tecken åt vänsterVÄNSTERPIL
Ett tecken åt högerHÖGERPIL
Ett ord åt vänsterCTRL + VÄNSTERPIL
Ett ord till högerCTRL + HÖGERPIL
Ett stycke uppåtCTRL + UPPIL
Ett stycke nedåtCTRL + NEDPIL
En cell åt vänster (i en tabell)SKIFT + TAB
En cell åt höger (i en tabell)TAB
En rad uppåtUPPIL
En rad nedåtNEDPIL
I slutet av en radEND
Till början av en radHOME
Till början av fönstretALT + CTRL + PAGE UP
Till slutet av fönstretALT + CTRL + PAGE DOWN
Uppåt en skärm (rulla)PAGE UP
Nedåt en skärm (rulla)PAGE DOWN
Överst på nästa sidaCTRL + PAGE DOWN
Till början av föregående sidaCTRL + PAGE UP
I slutet av ett dokumentCTRL + END
Till början av ett dokumentCTRL + HOME
Till föregående ändringSKIFT + F5
När du öppnar ett dokument, gå till den plats som du har arbetat med när dokumentet senast stängdesSKIFT + F5
Flytta runt i en tabell
Att flyttaTryck på
Till nästa cell i en tabellradTAB
Till föregående cell i en tabellradSKIFT + TAB
Till den första cellen i en tabellradALT + HOME
Till den sista cellen i en tabellradALT + END
Till den första cellen i en kolumnALT + PAGE UP
Till den sista cellen i en kolumnALT + PAGE DOWN
Till föregående radUPPIL
Till nästa radNEDPIL
Rad uppALT + SKIFT + UPPIL
Rad nedåtALT + SKIFT + NEDPIL
Infoga stycken och tabbar i en tabell
InfogaTryck på
Nytt stycke i en cellEnter
Fliken tecken i en cellCTRL + TAB
Använda överskrivningsläge
Om du vill ändra inställningarna för överskrivning så att du kan använda överskrivningsläge genom att trycka på Infoga, gör så här:
 1. Tryck på ALT + F, A för att öppna Word-alternativ.
 2. Tryck på A för att markera AVANCERAT och tryck sedan på TABB.
 3. Tryck på ALT + O för att flytta till kryssrutan Använd tangenten Insert för kontroll av överskrivningsläge .
 4. Tryck på blanksteg för att markera kryssrutan och tryck sedan på RETUR.

  Tryck på Insert om du vill aktivera och inaktivera överskrivningsläge.

Tecken- och styckeformatering

Kopiera formatering
För att göra dettaTryck på
Kopiera formatering från text.CTRL + SKIFT + C
Formatera text med kopierade.CTRL + SKIFT + V
Ändra eller ändra storlek på teckensnitt


Obs! Följande kortkommandon fungerar inte i helskärmsläsning-läge.
För att göra dettaTryck på
Öppna dialogrutan teckensnitt om du vill ändra teckensnittet.CTRL + SKIFT + F
Öka teckenstorleken.CTRL + SKIFT + >
Minska teckenstorleken.CTRL + SKIFT +
Öka teckenstorleken med 1 punkt.CTRL + alt + [
Minska teckenstorleken med 1 punkt.CTRL + alt + [
Använda teckenformat
För att göra dettaTryck på
Öppna dialogrutan teckensnitt om du vill ändra formateringen av tecken.CTRL + D
Ändra skiftläget för tecken.SKIFT + F3
Formatera alla bokstäver som versaler.CTRL + SKIFT + A
Använda fet formatering.CTRL + B
Använd en understrykning.CTRL + U
Stryka under ord men inte blanksteg.CTRL + SKIFT + W
Text med dubbel understrykning.CTRL + SKIFT + D
Formateringen dold text.CTRL + SKIFT + H
Använda kursiv formatering.CTRL + I
Formatera bokstäver som kapitäler.CTRL + SKIFT + K
Använda nedsänkt text (automatiskt avstånd).CTRL + LIKHETSTECKEN
Använda upphöjd formatering (automatiskt avstånd).CTRL + SKIFT + PLUSTECKEN
Ta bort manuell teckenformatering.CTRL + BLANKSTEG
Ändra markeringen till teckensnittet Symbol.CTRL + SKIFT + Q
Visa och kopiera textformat
För att göra detta:Tryck:
Visa icke utskrivbara tecken.CTRL + SKIFT + * (asterisk på det numeriska tangentbordet fungerar inte)
Granska textformatering.SKIFT + F1 (och sedan klicka på texten med den formatering som du vill granska)
Kopiera format.CTRL + SKIFT + C
Klistra in format.CTRL + SKIFT + V
Ange radavståndet
För att göra dettaTryck på
Enkelt radavstånd.CTRL + 1
Dubbelt radavstånd.CTRL + 2
Ställ in 1,5-rads avstånd.CTRL + 5
Lägg till eller ta bort ett radavstånd före ett stycke.CTRL + 0 (noll)
Justera stycken
För att göra dettaTryck på
Växla en punkt mellan centrerad och vänsterjusterad.CTRL + E
Växla en punkt mellan motiverade och vänsterjusterad.CTRL + J
Växla en punkt mellan högerjusterad och vänsterjusterad.CTRL + R
Vänsterjustera ett stycke.CTRL + L
Styckeindrag från vänster.CTRL + M
Ta bort ett styckeindrag från vänster.CTRL + SKIFT + M
Skapa ett hängande indrag.CTRL + T
Minska ett hängande indrag.CTRL + SKIFT + T
Ta bort styckeformatering.CTRL + Q
Använda styckeformat
För att göra dettaTryck på
Öppna Använd format åtgärdsfönster.CTRL + SKIFT + S
Öppna Format åtgärdsfönster.ALT + CTRL + SKIFT + S
Starta Autoformatering.ALT + CTRL + K
Använd formatmallen Normal.CTRL + SKIFT + N
Använd formatmallen Rubrik 1.ALT + CTRL + 1
Använd formatmallen Rubrik 2.ALT + CTRL + 2
Använd formatmallen Rubrik 3.ALT + CTRL + 3
Gör så här om du vill stänga formatmallar åtgärdsfönster:
 1. Om stilar åtgärdsfönster inte är markerad trycker du på F6 så att den markeras.
 2. Tryck på CTRL + BLANKSTEG.
 3. Använd piltangenterna för att välja Stäng och tryck sedan på RETUR.

Infoga och redigera objekt

Infoga ett objekt
Gör så här om du vill infoga ett objekt:
 1. Tryck på ALT, N, J och sedan J öppna dialogrutan objekt .
 2. Gör något av följande:
  • Tryck på NEDPIL för att välja en objekttyp och tryck sedan på RETUR för att skapa ett objekt.
  • Tryck på CTRL + TABB för att växla till fliken Skapa från fil , trycker du på TABB och Skriv namnet på det objekt som du vill infoga eller bläddra till filen.
Redigera ett objekt
Gör så här om du vill redigera ett objekt:
 1. Med markören placerad till vänster om objektet i dokumentet, markerar du objektet genom att trycka på SKIFT + HÖGERPIL.
 2. Tryck på SKIFT + F10.
 3. Tryck på TABB för att nå objektnamn, tryck på RETUR och tryck sedan på RETUR.
Infoga SmartArt-grafik
Gör så här om du vill infoga SmartArt-grafik:
 1. Tryck på och släpp ALT, N och sedan M om du vill välja SmartArt.
 2. Tryck på piltangenterna för att välja typ av bilden som du vill.
 3. Tryck på TABB och tryck på piltangenterna för att markera den bild som du vill infoga.
 4. Tryck på RETUR.
Infoga WordArt
Gör så här om du vill infoga WordArt:
 1. Tryck på och släpp ALT, N och sedan W om du vill markera WordArt-objektet.
 2. Tryck på piltangenterna för att markera det WordArt-format som du vill använda och tryck sedan på RETUR.
 3. Skriv den text som du vill använda.
 4. Tryck på ESC om du vill markera objektet och sedan använda piltangenterna för att flytta objektet.
 5. Tryck på ESC igen för att återgå till dokumentet.

Koppla dokument och fält

Koppla dokument


Obs! Du måste vara på fliken Utskick för att använda dessa kortkommandon.
För att göra dettaTryck på
Förhandsgranska en kopplad utskrift.ALT + SKIFT + K
Koppla ett dokument.ALT + SKIFT + N
Skriv ut det kopplade dokumentet.ALT + SKIFT + M
Redigera ett kopplat datadokument.ALT + SKIFT + E
Infoga ett kopplingsfält.ALT + SKIFT + F
Arbeta med fält
För att göra dettaTryck på
Infoga ett DATE-fält.ALT + SKIFT + D
Infoga ett ListNummerfält.ALT + SKIFT + L
Infoga ett PAGE-fält.ALT + SKIFT + P
Infoga ett TIME-fält.ALT + SKIFT + T
Infoga ett tomt fält.CTRL + F9
Uppdatera länkad information i ett Word-källdokument.CTRL + SKIFT + F7
Uppdatera markerade fält.F9
Ta bort länken till ett fält.CTRL + SKIFT + F9
Växla mellan en markerad fältkod och dess resultat.SKIFT + F9
Växla mellan alla fältkoder och deras resultat.ALT + F9
Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från fältet som visar fältresultaten.ALT + SKIFT + F9
Gå till nästa fält.F11
Gå till föregående fält.SKIFT + F11
Låsa ett fält.CTRL + F11
Låsa upp ett fält.CTRL + SKIFT + F11

Språkfältet

Handskriftsigenkänning
För att göra dettaTryck på
Växla mellan språk eller tangentbordslayouter.Vänster ALT + SKIFT
Visa en lista över korrigeringsalternativ.Windows-knapp+ C
Aktivera handskriftsigenkänning eller inaktivera.Windows-knapp+ H
På och inaktivera japansk Input Method Editor (IME) på 101-tangentbord.ALT + ~
Slå på eller av koreansk IME på 101-tangentbord.Höger ALT
Slå på eller av kinesisk IME på 101-tangentbord.CTRL + BLANKSTEG
Tips
 • Du kan välja ett kortkommando för att växla mellan språk eller tangentbordslayouter i dialogrutan Avancerade tangentinställningar . Högerklicka i Språkfältet och klicka sedan på Inställningar om du vill öppna dialogrutan Avancerade tangentinställningar . Klicka på Inställningar under Inställningar.
 • Windows-tangenten Windows-knapp finns på nedersta tangentraden på de flesta tangentbord.

Funktionen nyckelreferens

Funktionstangenter
För att göra dettaTryck på
Få hjälp eller gå till Office.com Microsoft.F1
Flytta text eller grafik.F2
Upprepa den senaste åtgärden.F4
Välja kommandot Gå till (fliken Start ).F5
Gå till nästa fönsterruta eller ram.F6
Välja kommandot Stavning (fliken Granska ).F7
Utöka en markering.F8
Uppdatera markerade fält.F9
Visa tangenttips.F10
Gå till nästa fält.F11
Välja kommandot Spara som .F12
SKIFT + Funktionstangent
För att göra dettaTryck på
Sammanhangsberoende hjälp eller visa formatering.SKIFT + F1
Kopiera text.SKIFT + F2
Ändra skiftläget för tecken.SKIFT + F3
Upprepa en Sök - eller .SKIFT + F4
Flytta till den sista ändringen.SKIFT + F5
Gå till föregående fönsterruta eller ram (när du trycker på F6).SKIFT + F6
Välja kommandot Synonymer (fliken Granska , gruppen Språkkontroll ).SKIFT + F7
Minska storleken på en markering.SHIFT + F8
Växla mellan en fältkod och dess resultat.SKIFT + F9
Visa en snabbmeny.SKIFT + F10
Gå till föregående fält.SKIFT + F11
Välja kommandot Spara .SKIFT + F12
CTRL + Funktionstangent
För att göra dettaTryck på
Visa eller Dölj menyfliksområdet.CTRL + F1
Välja kommandot Förhandsgranska .CTRL + F2
Klippa ut till insamling.CTRL + F3
Stäng fönstret.CTRL + F4
Gå till nästa fönster.CTRL + F6
Infoga ett tomt fält.CTRL + F9
Maximera dokumentfönstret.CTRL + F10
Låsa ett fält.CTRL + F11
Välj kommandot Öppna .CTRL + F12
CTRL + SKIFT + Funktionstangent
För att göra detta:Tryck på
Infoga innehållet i en Spke.CTRL + SKIFT + F3
Redigera ett bokmärke.CTRL + SKIFT + F5
Gå till föregående fönster.CTRL + SKIFT + F6
Uppdatera länkad information i ett källdokument i Word 2010.CTRL + SKIFT + F7
Utöka en markering eller ett block.CTRL + SKIFT + F8 och tryck sedan på en piltangent
Ta bort länken till ett fält.CTRL + SKIFT + F9
Låsa upp ett fält.CTRL + SKIFT + F11
Välja kommandot Skriv ut .CTRL + SKIFT + F12
ALT + Funktionstangent
För att göra dettaTryck på
Gå till nästa fält.ALT + F1
Skapa ett nytt byggblock.ALT + F3
Avsluta Word 2010.ALT + F4
Återställa storleken på programfönstret.ALT + F5
Flytta från en öppen dialogruta till dokumentet för dialogrutor som stöder denna funktion.ALT + F6
Hitta nästa felstavning eller grammatiska fel. ALT + F7
Köra ett makro.ALT + F8
Växla mellan alla fältkoder och deras resultat.ALT + F9
Visa åtgärdsfönster- markering och visning .ALT + F10
Visa Visual Basic-kod.ALT + F11
ALT + SKIFT + Funktionstangent
För att göra dettaTryck på
Gå till föregående fält.ALT + SKIFT + F1
Välja kommandot Spara .ALT + SKIFT + F2
Visa Referensinformation åtgärdsfönster.ALT + SKIFT + F7
Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från fältet som visar fältresultaten.ALT + SKIFT + F9
Visa en meny eller meddelande för en tillgänglig åtgärd.ALT + SKIFT + F10
Klicka på knappen Innehåll i behållaren i innehållsförteckningen när behållaren är aktiv.ALT + SKIFT + F11
CTRL + ALT + Funktionstangent
För att göra dettaTryck på
Visa Microsoft System Information.CTRL + ALT + F1
Välj kommandot Öppna .CTRL + ALT + F2
Referenser
Mer information om kortkommandon klickar du på Hjälp om Microsoft WordHjälp -menyn, Skriv kortkommandon i Office-assistenten eller Svarsguiden och sedan klicka på Sök om du vill visa avsnittet.
tangentbord inf

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 290938 – senaste granskning 11/01/2015 05:14:00 – revision: 6.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbusage kbsmbportal kbmt KB290938 KbMtsv
Feedback
tml>