Meddelande om att makron har inaktiverats visas vid körning av ett makro i Word 2003 eller Word 2002

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du öppnar ett dokument som innehåller makron visas inte meddelandet om aktivering eller inaktivering av makron. När du försöker köra makrot visas kanske ett meddelande av detta slag:
Makrona i projektet är inaktiverade. Mer information om hur du aktiverar makron finns i direkthjälpen eller dokumentationen för programmet.
Orsak
Säkerhetsnivån för makron är inställd på Hög. På grund av tidigare makrovirus är standardsäkerhetsnivån Hög.
Workaround
Undvik problemet genom att stänga dokumentet och ändra säkerhetsnivån för makron till Medel. Gör så här:
  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Makrosäkerhet.
  2. Markera Medel på fliken Säkerhetsnivå och klicka på OK.
  3. Avsluta Microsoft Word genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn.

    Obs! Trots att det inte visas någon uppmaning till omstart måste du avsluta och starta om Microsoft Word för att ändringen av säkerhetsnivån ska börja gälla.
Därmed blir säkerhetsnivån Medel. När du öppnar dokumentet igen tillfrågas du om du vill aktivera eller inaktivera makron.
prb wd2002 wd2003
Egenskaper

Artikel-id: 290949 – senaste granskning 12/06/2015 01:00:17 – revision: 3.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbsecurity kbmacro kbprb KB290949
Feedback