Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Konvertera text till tal i Excel

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 291047
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du konverterar celler som innehåller text till celler som innehåller tal.

När du importerar en fil som har skapats i ett annat program (till exempel dBASE och Lotus 1-2-3) eller hämtades från en stordator kan Microsoft Excel tolka tal som text.

Detta medför att funktioner som Summa och genomsnittliga ignoreras värdena i dessa celler. Dessa textsträngar kan innehålla text utöver de tal som du vill konvertera.

Konvertera Text till tal

Använd någon av metoderna som beskrivs senare i den här artikeln (metoderna 1 till 7) om du vill konvertera text till tal i ett kalkylblad.

Obs! Var och en av dessa metoder förutsätter att du redan har ändrat någon cell talformatering i celler till Allmänt. Gör så här:
 1. Klicka på cellerFormat -menyn i Excel 2003. I Excel 2007 eller senare, klickar du på pilen längst ned till höger i avsnittet teckensnitt på menyfliken att anropa dialogrutan Formatera celler .
 2. Klicka på Allmänt under kategori på fliken tal och klicka sedan på OK.

Metod 1: Använd felknappen

Om cellerna som tal visas som text innehåller en felindikator i det övre vänstra hörnet, gör du följande:
 1. Klicka på den cell som innehåller en errorindicator.
 2. Klicka på felknappen bredvid cellen och klicka sedan på Konvertera till tal på snabbmenyn.

Metod 2: Skriv värdena i cellerna

Om du vill skriva värdena i cellerna så här:
 1. Klicka på cellerFormat -menyn och klicka sedan på fliken tal om du vill ändra talformatet för cellerna.
 2. Skriv siffrorna.


Metod 3: Redigera direkt i cellen

Om du vill redigera direkt i cellerna så här:

Excel 2003

 1. Klicka på AlternativVerktyg -menyn.
 2. Kontrollera att kryssrutan direkt cellredigering är markerad på fliken Redigera . Klicka på OK.
 3. Dubbelklicka på den cell som du vill formatera och tryck sedan på RETUR.
 4. Klicka på felknappen vid cellen och klicka sedan på Konvertera till tal på snabbmenyn

Excel 2007

 1. Klicka på Office-knappen, klicka på Excel-alternativ, klicka på Avancerat.
 2. Alternativ förRedigering av Inthe kontrollerar du att kryssrutan Tillåtredigering direkt i celler är markerad. Klicka på OK.
 3. Dubbelklicka på den cell som du vill formatera och tryck sedan på RETUR.
 4. Klicka på felknappen vid cellen och klicka sedan på Konvertera till tal på snabbmenyn

Excel 2010


 1. Klicka på filen flik, klicka på Excel-alternativ, klicka på Avancerat.
 2. Kontrollera att kryssrutan Tillåtredigering direkt i celler är markerad i alternativen för Redigering . Klicka på OK.
 3. Dubbelklicka på den cell som du vill formatera och tryck sedan på RETUR.
 4. Klicka på felknappen vid cellen och klicka sedan på Konvertera till tal på snabbmenyn

Metod 4: Använda kommandot Klistra in Special

Så här använder du kommandot Klistra in Special :
 1. Ange värdet 1 i en tom cell.
 2. Kontrollera att du skrivit 1 i cellen är formaterad som ett tal.
 3. Markera cellen där du skrev 1 och välj rätt clickand kopia.
 4. Markera celler med värden som du vill convertto nummer.
 5. Höger clickand Välj Klistra in Special.
 6. Klicka på Multiplicera under åtgärdoch klicka sedan påOK.
back to the top överst på sidan

Metod 5: Ta bort dolda tecken och blanksteg

Den här metoden fungerar bäst om data är ordnade i en enda kolumn eller rad. Denna metod använder funktionen TRIM och funktionen Rensa för att ta bort extra blanksteg och icke utskrivbara tecken som får importeras med filen. Följande exempel förutsätter att informationen i kolumn A och börjar i rad 1 ($A$ 1). Så här använder du det här exemplet:
 1. Infoga en kolumn till höger om kolumn A. Om du vill göra detta högerklickar du på rubriken för kolumn B och klicka sedan på Infoga.
 2. I den första cellen i den infogade kolumnen (B1) skriver du thefollowing:
  $B$1:  =VALUE(TRIM(CLEAN(A1)))					
 3. I kolumn B markerar du alla celler till höger om de celler som innehåller data i kolumn A.
 4. Peka på FyllRedigera -menyn och klicka sedan på ned.

  Den nya kolumnen som innehåller värdena för texten incolumn A.
 5. Med samma intervall markerat klickar du på KopieraRedigera -menyn. (Klicka på ikonen Kopiera i menyfliksområdet i Excel 2007 eller senare.)
 6. Markera cell A1. Klicka påKlistra in SpecialRedigera-menyn i Excel 2003 eller tidigare. 2007 eller senare, klickar du på nedpilen underKlistra in i menyfliksområdet och klicka på Klistra in Special. Klicka på värdenunder Klistra inoch klicka på OK om du vill klistra in de konverterade värdena tillbaka till kolumn A.
 7. Ta bort kolumn B genom att markera den och klicka på Ta bortRedigera -menyn.
Texten från kolumn A är lagom.

Obs! Den här metoden kan inte ta bort alla icke utskrivbara tecken för tomt utrymme. Till exempel tas blankstegstecken Chr$(160) inte bort.

Metod 6: Använda en Visual Basic for Applications-procedur

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel endast utan garantier, varken uttryckliga eller underförstådda. Detta inkluderar men är inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Den här artikeln förutsätter att du är bekant med det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan hjälpa till med att förklara funktionen hos en viss procedur, men kan inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina speciella behov.

Skapa ett Visual Basic for Applications-makro om du vill ange siffror i den markerade cellen eller cellområdet. Gör så här:

1. Tryck på Alt + F11 för att starta Visual Basic Editor.

2. Klicka på modulInfoga -menyn.

3. Skriv följande kod i den nya modulen:

Sub Enter_Values()

För varje xCell i markeringen

Selection.NumberFormat = 0,00 "Anmärkning:"0,00"Anger antalet decimaler.

xCell.Value = xCell.Value

Nästa xCell

End Sub


4. trycker du på Alt + F11 för att växla till Excel.

5. Markera de celler som du vill konvertera, om de inte redan är markerad.

6. i Excel 2003 på Verktyg -menyn, peka på makrooch klicka sedan på makron. Klicka på Enter_Valuesi listan Makronamn , klicka på Kör.

I Excel 2007 eller senare, klickar du på menyn utvecklare och klicka på makron. Klicka på Enter_Valuesi listan Makronamn , klicka på Kör.

Metod 7: Använda Text till kolumner, kommando

Den här metoden fungerar bäst om data är ordnade i en enda kolumn. Följande exempel förutsätter att informationen i kolumn A och börjar i rad 1 ($A$ 1). Så här använder du det här exemplet:
 1. Markera en kolumn med celler som innehåller thetext.
 2. Klicka påText till kolumnerData-menyn eller i menyfliksområdet.
 3. Klicka på avgränsadunder Ursprunglig datatypoch klicka på Nästa.
 4. Under avgränsare, markerar du kryssrutan på fliken och klicka på Nästa.
 5. Klicka på Allmäntunder Kolumndataformat.
 6. Klicka på Avancerat och gör lämpliga inställningar för Decimalseparator och tusentals avgränsare. Klicka på OK.
 7. Klicka på Slutför.
Anmärkning: Formatering visas fortfarande text men typen har ändrats till numret så formler att tolka det som ett tal.

Referenser
Mer information om cellformatering klickar du på Hjälp om Microsoft ExcelHjälp -menyn, Skriv Formatera celler i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök så att avsnitten visas.
Tredjepartsprodukter som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, vad gäller prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.
back to the top
prb xl2003 xl2007 xl2010

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 291047 – senaste granskning 07/28/2014 03:22:00 – revision: 4.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

 • kbhowto kbconversion kbmt KB291047 KbMtsv
Feedback