Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Vanliga frågor och svar om hyperlänkar i Word

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 291182
En Microsoft Word 97-versionen av denna artikel, se 159940.
För ett Microsoft Word 98 för Macintosh Edition version av denna artikel finns 182343.
För Microsoft Word 2000-versionen av denna artikel, se 211955.
Sammanfattning
Den här artikeln besvaras vanliga frågor Skapa och använda hyperlänkar i Microsoft Word 2002 och senare versioner av Word.
Mer Information

När jag skriver en filadress med blanksteg i, ersätts adressen med en hyperlänk när jag trycker på BLANKSTEG. Hur kan jag skriva klart en adress som innehåller blanksteg innan Word konverterar den till en hyperlänk?

Att se till att Word känner igen en adress som innehåller blanksteg skriver adressen som en hyperlänk, inom citattecken. Om adressen inte omges av citattecken, skapar Word en hyperlänk När du trycker på blanksteg.

Hur gör jag för att stänga av automatiska hyperlänkar?

Följ instruktionerna för din version av Word om du vill inaktivera automatiska hyperlänkar:
 • I Microsoft Office Word 2010 och 2013, gör du så här:
  1. På den Fil -menyn klickar du på Alternativ.
  2. Klicka på Språkkontroll, och klicka sedan på Alternativ för autokorrigering.
  3. På den Autoformat vid inskrivning fliken på den AutoFormat fliken, avmarkerar du den Internet- och nätverkssökvägar med hyperlänkar Markera kryssrutan och klicka sedan på OK.
  4. Klicka på OK att stänga av Word-alternativ .
 • Gör så här i Microsoft Office Word 2007:
  1. Klicka på den Microsoft Office-knappen, och klicka sedan på Word-alternativ.
  2. Klicka på Språkkontroll, och klicka sedan på Alternativ för autokorrigering.
  3. På den Autoformat vid inskrivning fliken och på den AutoFormat fliken, avmarkerar du den Internet- och nätverkssökvägar med hyperlänkar Markera kryssrutan och klicka sedan på OK.
  4. Klicka på OK att stänga av Word-alternativ .
 • Gör så här i Microsoft Office Word 2003 och Microsoft Word 2002:
  1. På den Verktyg -menyn klickar du på Alternativ för autokorrigering.
  2. På den Autoformat vid inskrivning fliken och på den AutoFormat fliken, avmarkerar du den Internet- och nätverkssökvägar med hyperlänkar kryssrutan.
  3. Klicka på OK.

Hur kan jag ändra texten eller bilden för en hyperlänk när den har skapats?

Du kan ändra texten eller bilden för en hyperlänken på samma sätt som du redigerar text eller bild i dokumentet.

Att följa en hyperlänk, tryck på och håll ned CTRL och klicka sedan på den hyperlänk.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
279090Det går inte att aktivera en hyperlänk genom att klicka

Hur tar jag bort en hyperlänk utan att förlora text eller bild?

Ta bort en hyperlänk utan att förlora visningen texten eller bilden, högerklicka på hyperlänken och klicka sedan på Ta bort hyperlänk.

Ta bort alla hyperlänkar i ett dokument trycker du på CTRL + A Om du vill markera hela dokumentet och tryck CTRL + SKIFT + F9.

Obs! Den här åtgärden konverteras alla fält, inte bara hyperlänkar till oformaterad text.

Hur ändrar jag den underliggande webbadressen (URL) för en hyperlänk?

Så här ändrar du den underliggande URL för en hyperlänk Så här:
 1. Högerklicka på hyperlänktexten eller bilden och klicka sedan på Redigera hyperlänk.
 2. I den Redigera hyperlänk dialogrutan Skriv eller Välj en URL från den Typ av fil eller webbsidans namn i rutan.
 3. Klicka på OK.

Hur skapar jag hyperlänkar till platser i samma dokument?

Skapa en hyperlänk till en plats inom samma dokument, Använd någon av följande metoder:
 • Använd dra och släpp. Gör så här:
  1. Spara dokumentet.
  2. Markera det ord, fras eller bild som du vill använda som mål för hyperlänken.
  3. Högerklicka på och håll ned musknappen samtidigt som Dra markeringen till den nya platsen; Släpp musknappen knappen.
  4. Klicka på Skapa hyperlänk här.
 • Skapa ett bokmärke och skapa sedan en länk. Följ instruktionerna för den version av Word som du använder så här:
  • Gör så här i Word 2007, Word 2010 och 2013:
   1. Spara dokumentet.
   2. Markera texten eller bilden som du vill använda som den målet för hyperlänken.
   3. Klicka på den Infoga fliken.
   4. I den Länkar grupp, klickar du på Bokmärke.
   5. I den Namn på bokmärke Skriv en unikt namn för bokmärket och klicka sedan på Lägga till.
   6. Flytta insättningspunkten till platsen i den dokumentet där du vill skapa en hyperlänk.
   7. Klicka på Hyperlänk i den Länkar grupp.
   8. Klicka på Bokmärke.
   9. I den Välj plats i dokument dialogrutan Välj det bokmärke som du vill använda som den hyperlänkens mål och klicka sedan på OK.
   10. Klicka på OK att stänga av Infoga hyperlänk .
  • Gör så här i Word 2003 och Word 2002:
   1. Spara dokumentet.
   2. Markera texten eller bilden som du vill använda som den målet för hyperlänken.
   3. På den Infoga -menyn klickar du på Bokmärke.
   4. I den Namn på bokmärke Skriv en unikt namn för bokmärket och klicka sedan på Lägga till.
   5. Flytta insättningspunkten till platsen i den dokumentet där du vill skapa en hyperlänk.
   6. På den Infoga -menyn klickar du på Hyperlänk.
   7. Klicka på Bokmärke.
   8. I den Välj plats i dokument dialogrutan Välj det bokmärke som du vill använda som den hyperlänkens mål och klicka sedan på OK.
   9. Klicka på OK igen.

Vad är skillnaden mellan en relativ hyperlänk och en absolut hyperlänk?

En absolut hyperlänk använder den fullständiga adressen till den måldokumentet. En relativ hyperlänk använder adressen förhållande till den adress som innehåller dokumentet. Detta kallas även för basadress för hyperlänk.

Anta att ett dokument har följande adress:
C:\My Documents\1999 rapport.doc
Det här dokumentet har absoluta och relativa hyperlänkar i ett dokument som har följande fullständiga adress (och absolut hyperlänk):
C:\My Documents\April\Försäljning.doc
Relativ hyperlänk innehåller den relativa adressen till Försäljning.doc. den relativa adressen är följande:
April\Försäljning.doc
Använda en relativ länk om du vill flytta eller kopiera filer till en annan plats, t ex en webbserver.

När jag klickar på en hyperlänk i Word visas ett meddelande om att inget program är registrerat för att öppna filen. Vad gör jag för att öppna filen?

Detta felmeddelande visas när Windows inte går att hitta program som är associerat med typ av dokument som anges i hyperlänken sökvägen. Den här informationen kodas i tillägget för hyperlänkadressen.

Till Visa hyperlänken, aktivera verktygstips och placera muspekaren över hyperlänken.

Använd någon av följande metoder för att hitta alternativet verktygstips för den version av Word som du använder:
 • Klicka i Word 2010 och 2013Fil, klicka på Alternativ, och klicka sedan på Visa.
 • I Word 2007 klickar du på den Microsoft Office-knappen, klicka på Word-alternativ, och klicka sedan på Visa.
 • I Word 2003 och Word 2002 klickar du på Alternativ på den Verktyg -menyn och klicka sedan på Visa fliken.
Åtgärda problemet genom att installera programmet som är associerat med dokumenttypen som anges i hyperlänken.

Den filnamnstillägget är en grupp av tecken som följer efter den sista perioden i den adress. I följande tabell visas några av typerna av Office-dokument och deras filnamnstillägg.
DokumenttypFilnamnstillägg i Office 2003 och tidigare versioner av OfficeFilnamnstillägg i Office 2007-program
Microsoft Access-databas.mdb.accdb
Microsoft Excel-arbetsbok.xls.xlsx, .xlsm, .xlsb
Microsoft PowerPoint-presentation.pot.potx, .potm
Microsoft Publisher-publikation.pub.pub
Microsoft Word-dokument.doc.docx, .docm
hyperlänk fältet hypertext hyper Länka HTML-blanksteg INF-filen

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 291182 – senaste granskning 05/20/2013 05:26:00 – revision: 3.0

Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbFAQ kbhowto kbweb kbmt KB291182 KbMtsv
Feedback
html>