AD-replikering misslyckas med ett RPC-problem när du anger en statisk port för NTDS i en domänmiljö med Windows

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2912805
Symptom

Anta att du definierar en statisk TCP-port som NTDS-tjänsten lyssnar och svarar på inkommande RPC-anrop (RPCs). I den här situationen kan Active Directory-replikering misslyckas med ett RPC-problem. Det här problemet kan omfatta alla Symptom i KB 2089874 och KB 2102154.

Kommentarer
 • För mer information om hur du begränsar nätverkstrafiken för replikering av Active Directory och RPC-trafik till en viss port klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  224196 Begränsa nätverkstrafiken för replikering av Active Directory och RPC-trafik till en viss port
 • NTDS-gränssnittet kallas även DRS-gränssnittet. Med hjälp av en statisk port kan administratören begränsa kommunikation för en aktivitet (till exempel Active Directory-replikering) till en känd port. Detta kan brandväggar konfigureras för att tillåta trafik till endast den porten.

Orsak
När en statisk port för NTDS-tjänsten registreras med endpoint mapper registreras också en dynamisk port. Men den statiska porten returneras inte alltid av slutpunktsmapparen som första prioritet. Om en dynamisk port returneras och också blockeras av brandväggen, kan det orsaka problemet som beskrivs i avsnittet "Symptom".
Lösning
Du löser problemet i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2 genom att installera uppdateringen 2955164. För mer information om 2955164, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2955164 Samlad uppdatering för Windows RT 8.1, Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2: maj 2014
Installera snabbkorrigeringen som beskrivs i denna artikel för att lösa det här problemet i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2.

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om du inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns "Snabbkorrigeringen tillgänglig för hämtning" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om den sektionen saknas, kontakta Microsofts support för att få tag på hotfixen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! "Snabbkorrigering tillgänglig för hämtning" formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig på. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra Windows 7 Service Pack 1 (SP1) eller Windows Server 2008 R2 SP1.

För mer information om hur du skaffar ett service pack för Windows 7 eller Windows Server 2008 R2, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932 Information om servicepack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Registerinformation

Du behöver inte göra några ändringar i registret om du vill installera den här snabbkorrigeringen.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella (DST) sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows Server 2008 R2
 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöka versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.760 1.22 enligtxxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2". MUM- och MANIFEST-filer och filer för tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat), är kritiska för upprätthållande av den uppdaterade komponenten tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna attribut som inte finns listade, är signerade med en digital Microsoft-signatur
För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 SP1
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
NTDSA.MOFEj tillämpligt227,76505-Nov-201001:54Ej tillämpligt
Ntdsai.dll6.1.7601.225262,023,42427-Nov-201302:01x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Ntdsbmsg.dll.MUI6.1.7601.2252619,96827-Nov-201304:05Ej tillämpligt
Ntdsctrs.iniEj tillämpligt58,48627-Nov-201304:01Ej tillämpligt
Ntdsmsg.dll.MUI6.1.7601.22526796,67227-Nov-201303:54Ej tillämpligt
Report.AD.XMLEj tillämpligt25,55027-Nov-201303:43Ej tillämpligt
Rules.AD.XMLEj tillämpligt8,36827-Nov-201304:03Ej tillämpligt
Ntdsbmsg.dll.MUI6.1.7601.2252624,06427-Nov-201304:08Ej tillämpligt
Ntdsctrs.iniEj tillämpligt61,68427-Nov-201304:03Ej tillämpligt
Ntdsmsg.dll.MUI6.1.7601.22526880,64027-Nov-201303:55Ej tillämpligt
Report.AD.XMLEj tillämpligt24,06927-Nov-201303:44Ej tillämpligt
Rules.AD.XMLEj tillämpligt7,69527-Nov-201304:06Ej tillämpligt
Ntdsbmsg.dll.MUI6.1.7601.2252619,96827-Nov-201302:30Ej tillämpligt
Ntdsctrs.iniEj tillämpligt54,28627-Nov-201302:29Ej tillämpligt
Ntdsmsg.dll.MUI6.1.7601.22526788,99227-Nov-201302:29Ej tillämpligt
Report.AD.XMLEj tillämpligt22,92927-Nov-201302:30Ej tillämpligt
Rules.AD.XMLEj tillämpligt7,25527-Nov-201302:30Ej tillämpligt
Ntdsbmsg.dll.MUI6.1.7601.2252623,55227-Nov-201304:07Ej tillämpligt
Ntdsctrs.iniEj tillämpligt60,80027-Nov-201304:02Ej tillämpligt
Ntdsmsg.dll.MUI6.1.7601.22526879,61627-Nov-201303:55Ej tillämpligt
Report.AD.XMLEj tillämpligt24,50327-Nov-201303:43Ej tillämpligt
Rules.AD.XMLEj tillämpligt8,03127-Nov-201304:05Ej tillämpligt
Ntdsbmsg.dll.MUI6.1.7601.2252624,06427-Nov-201304:07Ej tillämpligt
Ntdsctrs.iniEj tillämpligt61,50227-Nov-201304:02Ej tillämpligt
Ntdsmsg.dll.MUI6.1.7601.22526893,95227-Nov-201303:55Ej tillämpligt
Report.AD.XMLEj tillämpligt24,82127-Nov-201303:43Ej tillämpligt
Rules.AD.XMLEj tillämpligt8,16827-Nov-201304:05Ej tillämpligt
Ntdsbmsg.dll.MUI6.1.7601.2252619 45627-Nov-201304:06Ej tillämpligt
Ntdsctrs.iniEj tillämpligt58,15627-Nov-201304:01Ej tillämpligt
Ntdsmsg.dll.MUI6.1.7601.22526839,68027-Nov-201303:54Ej tillämpligt
Report.AD.XMLEj tillämpligt25,48227-Nov-201303:43Ej tillämpligt
Rules.AD.XMLEj tillämpligt8,28427-Nov-201304:04Ej tillämpligt
Ntdsbmsg.dll.MUI6.1.7601.2252620,99227-Nov-201304:06Ej tillämpligt
Ntdsctrs.iniEj tillämpligt58,59027-Nov-201304:01Ej tillämpligt
Ntdsmsg.dll.MUI6.1.7601.22526868,35227-Nov-201303:54Ej tillämpligt
Report.AD.XMLEj tillämpligt24,09027-Nov-201303:43Ej tillämpligt
Rules.AD.XMLEj tillämpligt8,17727-Nov-201304:04Ej tillämpligt
Ntdsbmsg.dll.MUI6.1.7601.2252612,80027-Nov-201304:06Ej tillämpligt
Ntdsctrs.iniEj tillämpligt40,58027-Nov-201304:01Ej tillämpligt
Ntdsmsg.dll.MUI6.1.7601.22526562,17627-Nov-201303:54Ej tillämpligt
Report.AD.XMLEj tillämpligt23,02727-Nov-201303:44Ej tillämpligt
Rules.AD.XMLEj tillämpligt8,89127-Nov-201304:04Ej tillämpligt
Ntdsbmsg.dll.MUI6.1.7601.2252613,31227-Nov-201304:07Ej tillämpligt
Ntdsctrs.iniEj tillämpligt40,03427-Nov-201304:02Ej tillämpligt
Ntdsmsg.dll.MUI6.1.7601.22526535,04027-Nov-201303:55Ej tillämpligt
Report.AD.XMLEj tillämpligt23,79027-Nov-201303:44Ej tillämpligt
Rules.AD.XMLEj tillämpligt8,29327-Nov-201304:05Ej tillämpligt
Ntdsbmsg.dll.MUI6.1.7601.2252622,52827-Nov-201304:06Ej tillämpligt
Ntdsctrs.iniEj tillämpligt63,53027-Nov-201304:01Ej tillämpligt
Ntdsmsg.dll.MUI6.1.7601.22526849,40827-Nov-201303:54Ej tillämpligt
Report.AD.XMLEj tillämpligt23,90027-Nov-201303:43Ej tillämpligt
Rules.AD.XMLEj tillämpligt7,83927-Nov-201304:04Ej tillämpligt
Ntdsbmsg.dll.MUI6.1.7601.2252621,50427-Nov-201304:06Ej tillämpligt
Ntdsctrs.iniEj tillämpligt58,99027-Nov-201304:02Ej tillämpligt
Ntdsmsg.dll.MUI6.1.7601.22526849,92027-Nov-201303:54Ej tillämpligt
Report.AD.XMLEj tillämpligt24,77927-Nov-201303:43Ej tillämpligt
Rules.AD.XMLEj tillämpligt8,33227-Nov-201304:04Ej tillämpligt
Ntdsbmsg.dll.MUI6.1.7601.2252622,01627-Nov-201304:08Ej tillämpligt
Ntdsctrs.iniEj tillämpligt57,83427-Nov-201304:03Ej tillämpligt
Ntdsmsg.dll.MUI6.1.7601.22526843,26427-Nov-201303:55Ej tillämpligt
Report.AD.XMLEj tillämpligt24,29727-Nov-201303:44Ej tillämpligt
Rules.AD.XMLEj tillämpligt7,82127-Nov-201304:06Ej tillämpligt
Ntdsbmsg.dll.MUI6.1.7601.2252623,55227-Nov-201304:06Ej tillämpligt
Ntdsctrs.iniEj tillämpligt60,31027-Nov-201304:01Ej tillämpligt
Ntdsmsg.dll.MUI6.1.7601.22526865,79227-Nov-201303:54Ej tillämpligt
Report.AD.XMLEj tillämpligt24,92227-Nov-201303:43Ej tillämpligt
Rules.AD.XMLEj tillämpligt8,11527-Nov-201304:04Ej tillämpligt
Ntdsbmsg.dll.MUI6.1.7601.2252620,99227-Nov-201304:08Ej tillämpligt
Ntdsctrs.iniEj tillämpligt57,25827-Nov-201304:03Ej tillämpligt
Ntdsmsg.dll.MUI6.1.7601.22526823,29627-Nov-201303:56Ej tillämpligt
Report.AD.XMLEj tillämpligt27,90627-Nov-201303:44Ej tillämpligt
Rules.AD.XMLEj tillämpligt10,52627-Nov-201304:06Ej tillämpligt
Ntdsbmsg.dll.MUI6.1.7601.2252621,50427-Nov-201304:07Ej tillämpligt
Ntdsctrs.iniEj tillämpligt59,23027-Nov-201304:02Ej tillämpligt
Ntdsmsg.dll.MUI6.1.7601.22526799,23227-Nov-201303:55Ej tillämpligt
Report.AD.XMLEj tillämpligt24,06227-Nov-201303:44Ej tillämpligt
Rules.AD.XMLEj tillämpligt7,62327-Nov-201304:05Ej tillämpligt
Ntdsbmsg.dll.MUI6.1.7601.2252618,94427-Nov-201304:06Ej tillämpligt
Ntdsctrs.iniEj tillämpligt54,78027-Nov-201304:01Ej tillämpligt
Ntdsmsg.dll.MUI6.1.7601.22526790,52827-Nov-201303:54Ej tillämpligt
Report.AD.XMLEj tillämpligt23,88927-Nov-201303:43Ej tillämpligt
Rules.AD.XMLEj tillämpligt7,63527-Nov-201304:04Ej tillämpligt
Ntdsbmsg.dll.MUI6.1.7601.225269,72827-Nov-201304:07Ej tillämpligt
Ntdsctrs.iniEj tillämpligt34,78227-Nov-201304:02Ej tillämpligt
Ntdsmsg.dll.MUI6.1.7601.22526438,27227-Nov-201303:55Ej tillämpligt
Report.AD.XMLEj tillämpligt22,75727-Nov-201303:44Ej tillämpligt
Rules.AD.XMLEj tillämpligt7,02427-Nov-201304:05Ej tillämpligt
Ntdsbmsg.dll.MUI6.1.7601.225269,72827-Nov-201304:04Ej tillämpligt
Ntdsctrs.iniEj tillämpligt36,46427-Nov-201304:00Ej tillämpligt
Ntdsmsg.dll.MUI6.1.7601.22526446,46427-Nov-201303:53Ej tillämpligt
Report.AD.XMLEj tillämpligt22,78127-Nov-201303:43Ej tillämpligt
Rules.AD.XMLEj tillämpligt7,05927-Nov-201304:02Ej tillämpligt
NTDSA.MOFEj tillämpligt227,76505-Nov-201001:54Ej tillämpligt
Ntdsai.dll6.1.7601.225262,749,95227-Nov-201302:32x 64
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows 7 SP1
FilnamnPackage_1_for_kb2912805 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,837
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb2912805_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,447
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_994a64e9bcd0674c7c992460eb682533_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_none_9952191be772df45.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek712
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-d... toryservices ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_none_f34e609d3088e88d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,527
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)02:30
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1
FilnamnAmd64_1208da6a08675dfd619f56a391465e25_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_none_3b084e8ed650df3e.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek728
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_1a198e95d42909219e4be9dabd2ff129_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_none_c8b0bc1055a9a24c.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek728
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_249d0e0ff4ce966c4aec1de45e77a5d2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_none_ed3748139b0f8098.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek728
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_327e47ee6aadbfd986cfad664c486b89_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_none_aa9a4eb2ca0e7d6c.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek716
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_32eb3447172b125a464f0224b2bd5f07_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_none_8d05838de84a322c.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek728
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_3947005e7a3838b4fb4852db29f3a16d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_none_36cb73964411b2cb.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek728
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_41e4fed2c24d683df64ac75cf6e2ac3b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_none_86782766a1a020cd.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek728
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_52e1eeda403eef4597537b209f5422c6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_none_45b5d6e714e3ed63.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek728
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_62d86071d468dd8ac513068bddd4afe9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_none_8d9abbd13ea10bb7.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek728
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_6600238e887c094969bf7c021d09204b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_none_504214ce8a9c3d1e.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek728
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_7d92161621870634a5e3708a01b693f9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_none_1520a9d2421e6d2c.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek728
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_8135ece267455ebac15a7321e86f4e38_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_none_7c56da6aed61e468.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek728
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_91f1b3461ebf9287dafd288b19e05e56_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_none_939fc5b699d4ec4a.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek728
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_9b69b0b31b88fffdfc170e6cc4a4a92b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_none_381b29eb31c18482.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek728
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_a5e971c004f0c156fd45ac6f4e5f64fe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_none_216e7523a5d0a9ed.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek728
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_a6f2a30b02a4d7b1ebfb9b0e54a72343_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_none_ecff97c455a334f7.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek728
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_d1da62c818a91f7a8fee5ef6ba3ce6fc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_none_b3934f28261fbecf.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek728
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_d726b1ccbbdba8f3e314d8d651d09f84_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_none_c6616b37ce750403.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek728
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_f30a908f53bfa84563e782d3e0c1aaf9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_none_a315a7363c549df8.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek728
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnD-Amd64_microsoft-windows... malm-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_cs-cz_e4a95832c8a83cea.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,259
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)04:30
PlattformEj tillämpligt
FilnamnD-Amd64_microsoft-windows... malm-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_de-de_7f0ecd95c0c48d83.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,259
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)04:28
PlattformEj tillämpligt
FilnamnD-Amd64_microsoft-windows... malm-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_en-us_27ffa38eafa29948.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,259
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)02:37
PlattformEj tillämpligt
FilnamnD-Amd64_microsoft-windows... malm-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_es-es_27cb0072afc98aed.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,259
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)04:31
PlattformEj tillämpligt
FilnamnD-Amd64_microsoft-windows... malm-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_fr-fr_ca827671a29ba14f.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,259
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)04:31
PlattformEj tillämpligt
FilnamnD-Amd64_microsoft-windows... malm-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_hu-hu_11f2f6b986fb706b.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,259
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)04:32
PlattformEj tillämpligt
FilnamnD-Amd64_microsoft-windows... malm-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_it-it_b4aa6cb879cd86cd.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,259
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)04:28
PlattformEj tillämpligt
FilnamnD-Amd64_microsoft-windows... malm-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_ja-jp_56cfebc56ce898a8.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,259
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)04:32
PlattformEj tillämpligt
FilnamnD-Amd64_microsoft-windows... malm-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_ko-kr_fa39c87a5f595fbe.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,259
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)04:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnD-Amd64_microsoft-windows... malm-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_nl-nl_e10b94ed38aa954f.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,259
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)04:32
PlattformEj tillämpligt
FilnamnD-Amd64_microsoft-windows... malm-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_pl-pl_2747ef6f1dcd0303.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,259
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)04:30
PlattformEj tillämpligt
FilnamnD-Amd64_microsoft-windows... malm-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_pt-br_299bda131c5696e7.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,259
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)04:31
PlattformEj tillämpligt
FilnamnD-Amd64_microsoft-windows... malm-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_pt-pt_2a7da97f1bc606c3.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,259
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)04:29
PlattformEj tillämpligt
FilnamnD-Amd64_microsoft-windows... malm-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_ru-ru_7120bb4300a794ef.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,259
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)04:32
PlattformEj tillämpligt
FilnamnD-Amd64_microsoft-windows... malm-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_sv-se_0d1ba5b7f7d09f4a.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,259
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)04:29
PlattformEj tillämpligt
FilnamnD-Amd64_microsoft-windows... malm-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_tr-tr_b628effee68ca13b.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,259
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)04:28
PlattformEj tillämpligt
FilnamnD-Amd64_microsoft-windows... malm-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_zh-cn_87860dfc96c4735a.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,259
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)04:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnD-Amd64_microsoft-windows... malm-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_zh-tw_8b824b5294354fca.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,259
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)04:32
PlattformEj tillämpligt
FilnamnD-Amd64_microsoft-windows... toryservices ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22526_none_4f6cfc20e8e659c3.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,531
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)03:02
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_10_for_kb2912805 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,520
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_11_for_kb2912805 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,520
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_12_for_kb2912805 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,520
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_13_for_kb2912805 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,520
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_14_for_kb2912805 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,520
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_15_for_kb2912805 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,520
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_16_for_kb2912805 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,520
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_17_for_kb2912805 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,520
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_18_for_kb2912805 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,520
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_19_for_kb2912805 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,398
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_1_for_kb2912805 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,847
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_20_for_kb2912805 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,516
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_22_for_kb2912805 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek32,879
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_2_for_kb2912805 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek22,732
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_3_for_kb2912805 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,396
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_4_for_kb2912805 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,518
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_5_for_kb2912805 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,518
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_6_for_kb2912805 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,518
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_7_for_kb2912805 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,518
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_8_for_kb2912805 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,518
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_9_for_kb2912805 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,518
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb2912805_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek38,396
Datum (UTC)27-Nov-2013
Tid (UTC)13:33
PlattformEj tillämpligt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2912805 – senaste granskning 07/04/2015 02:09:00 – revision: 4.0

Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix kbautohotfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2912805 KbMtsv
Feedback