Beskrivning av startväxlar växlar för Excel

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 291288
Sammanfattning
Microsoft Excel kan du ange ett antal valfria växlar som du kan använda för att styra hur programmet startar. Den här artikeln innehåller växlar och en beskrivning av varje växel.
Mer Information
Valfria växlar för Excel 2013 skiljer sig något. Om du vill veta mer om dem kan du läsa:Kommandoradsväxlar för Excel

Växlar

I följande tabell visas vilka växlar som du kan använda för att styra hur Excel startar. Växlar är inte skiftlägeskänsliga: /O är samma som /o. I vissa fall kan använda du flera växlar samtidigt. Om du använder mer än en växel samtidigt måste du separera växlar med utrymmen – till exempel: /o /s
  Switch      Function  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the           startup screen and creating a new workbook           (Book1.xls).          Example: /e or /embedded  /m        Forces Excel to create a new workbook that          contains a single macro sheet.          Example: /m  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically,           the following key is rewritten in the registry:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NOTE: If this key contains values that are not valid,          they are not corrected by using this switch. This           switch only replaces missing values.          Example: /o  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active          path instead of the default path.           Example: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in          read-only mode.          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,           and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.           It also forces Excel           to bypass the toolbar file (Excel.xlb or           <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the           Excel title bar. Use this switch when you want to           start Excel in safe mode.          Example: /s or /safemode				  Switch      Function  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the           startup screen and creating a new workbook           (Book1.xls).          Example: /e or /embedded  /m        Forces Excel to create a new workbook that          contains a single macro sheet.          Example: /m  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically,           the following key is rewritten in the registry:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NOTE: If this key contains values that are not valid,          they are not corrected by using this switch. This           switch only replaces missing values.          Example: /o  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active          path instead of the default path.           Example: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in          read-only mode.          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,           and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.           It also forces Excel           to bypass the toolbar file (Excel.xlb or           <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the           Excel title bar. Use this switch when you want to           start Excel in safe mode.          Example: /s or /safemode				  Switch      Function  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the           startup screen and creating a new workbook           (Book1.xls).          Example: /e or /embedded  /m        Forces Excel to create a new workbook that          contains a single macro sheet.          Example: /m  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically,           the following key is rewritten in the registry:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NOTE: If this key contains values that are not valid,          they are not corrected by using this switch. This           switch only replaces missing values.          Example: /o  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active          path instead of the default path.           Example: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in          read-only mode.          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,           and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.           It also forces Excel           to bypass the toolbar file (Excel.xlb or           <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the           Excel title bar. Use this switch when you want to           start Excel in safe mode.          Example: /s or /safemode				  Switch      Function  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the           startup screen and creating a new workbook           (Book1.xls).          Example: /e or /embedded  /m        Forces Excel to create a new workbook that          contains a single macro sheet.          Example: /m  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically,           the following key is rewritten in the registry:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NOTE: If this key contains values that are not valid,          they are not corrected by using this switch. This           switch only replaces missing values.          Example: /o  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active          path instead of the default path.           Example: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in          read-only mode.          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,           and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.           It also forces Excel           to bypass the toolbar file (Excel.xlb or           <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the           Excel title bar. Use this switch when you want to           start Excel in safe mode.          Example: /s or /safemode				  Switch      Function  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the           startup screen and creating a new workbook           (Book1.xls).          Example: /e or /embedded  /m        Forces Excel to create a new workbook that          contains a single macro sheet.          Example: /m  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically,           the following key is rewritten in the registry:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NOTE: If this key contains values that are not vali Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Exceld,          they are not corrected by using this switch. This           switch only replaces missing values.          Example: /o  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active          path instead of the default path.           Example: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in          read-only mode.          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,           and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.           It also forces Excel           to bypass the toolbar file (Excel.xlb or           <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the           Excel title bar. Use this switch when you want to           start Excel in safe mode.          Example: /s or /safemode				
   /t        Forces Excel to use the specified file as a          template for the default workbook.  /regserver    Forces Excel to register itself and then quit. Use this           switch when you want Excel to rewrite all its           registry keys and reassociate itself with Excel files,           such as workbooks, charts, and others.(Applies only to versions before Excel 2010)          Example: /regserver  /unregserver   Forces Excel to unregister itself and then quit.(Applies only to versions before Excel 2010)          Example: /unregserver				

Hur du använder växlar vid Start av Excel

Hur du lägger till en växel till Microsoft Excel-genvägen

Lägga till en växel till Microsoft Excel-genvägen:
 1. Högerklicka på Start, klicka på Öppnaoch dubbelklicka sedan på den Program mappen.
 2. Högerklicka på genvägen för Microsoft Excel, klicka på Egenskaperoch klicka sedan på fliken genväg .
 3. I rutan mål skriver du in växlarna som du vill använda efter kommandot Kör Excel.exe. till exempel, om du vill att Excel ska starta utan att skapa en ny arbetsboken och Excel.exe filen är installerad på standardplatsen, skriver du den följande i rutan mål :
  "C:\Program c:\Program\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /e
 4. Klicka på OK.

  Obs! Om alternativen på fliken genväg i dialogrutan Egenskaper inte är tillgängliga, är dina genvägar Windows Installer-genvägar.Mer information om hur du ändrar dessa genvägar, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  290379Genvägsikonen för Office är inte tillgänglig

Hur att köra Excel en gång med en växel med hjälp av kommandot linje

Om du vill köra Excel med en växel ibland kan du lägga till Växla till kommandoraden. Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. I rutan Öppna skriver du sökvägen till Excel.exe och sedan lägga till växeln som du Om du vill använda i slutet av kommandoraden. Till exempel om du vill kringgå alla filer i Autostart-mapparna och filen Excel.exe har installerats i den standardplatsen, skriver du följande kommando:
  "C:\Program c:\Program\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s
 3. Klicka på OK.
Starta start start starta kör aktivera kommandoradsverktyget XL2002 XL2003 XL97 XL2000 XL2007 XL2010 XL2013 Excel2007 Excel2010 Excel2013

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 291288 – senaste granskning 03/15/2013 19:36:00 – revision: 1.0

Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbinfo kbmt KB291288 KbMtsv
Feedback