Kontrollera Office XP-versionen

Denna artikel har tidigare publicerats under SV291331
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du tar reda på det exakta versionsnumret för en Microsoft Office XP-produkt. Här finns också versionsnumren för originalutgåvor och följande Service Pack-versioner.

Överst på sidan
Mer Information

Så här hittar du versionsnumret

Med hjälp av följande instruktioner kan du ta reda på vilken version av ett Microsoft Office-program som är installerad på datorn.

Obs! När det inte ingår någon uppdaterad version av programmets körbara fil i programuppdateringen, ser du efter i uppdateringsdokumentationen vilka filer som uppdateras och kontrollerar sedan de uppdaterade filernas versioner.

Metod 1: Använda dialogrutan Lägg till eller ta bort program

Du kan ta reda på versionsnumret för den installerade Microsoft Office-versionen eller de enskilda Office-produkterna genom att klicka på länken Klicka här om du vill se supportinformation i dialogrutan Lägg till eller ta bort program, när du använder Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003. Denna versionsinformation är den mest exakta dokumentationen av produktversionen på datorn. Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Lägg till eller ta bort programKontrollpanelen.
 3. Leta upp och markera önskad Office-version eller Office-produkt i dialogrutan Lägg till eller ta bort program.
 4. Klicka på länken Klicka här om du vill se supportinformation. I en meddelanderuta visas den korrekta versionsinformationen för produkten enligt Windows Installer.
Om du använder denna metod förekommer följande versionsnummer för originalutgåvan av Office XP och Service Pack-versionerna:
Office-program Utgiven version Service Pack 1 (SP1)Service Pack 2 (SP2)Service Pack 3 (SP3)
Microsoft Access 2002 10.0.2627.1 10.0.3409.010.0.4302.0 10.0.6501.0
Microsoft Excel 2002 10.0.2614.0 10.0.3506.010.0.4302.010.0.6501.0
Microsoft FrontPage 2002 10.0.2623.0 10.0.3402.010.0.4128.010.0.6308.0
Microsoft Office XP10.0.2627.0110.0.3520.010.0.4330.010.0.6626.0
Microsoft Outlook 2002 10.0.2627.1 10.0.3416.010.0.4024.010.0.6626.0
Microsoft PowerPoint 2002 10.0.2623.0 10.0.3506.010.0.4205.010.0.6501.0
Microsoft Project 200210.0.2915.010.0.8326.0
Microsoft Publisher 200210.0.2621.0 10.0.3402.010.0.4016.010.0.6308.0
Microsoft Visio 200210.0.52510.1.251410.2.5110
Microsoft Word 2002 10.0.2627.0 10.0.3416.010.0.4219.010.0.6612.0
Överst på sidan

Metod 2: Kontrollera den körbara filens version

Du kan avgöra Office-programmets version med hjälp av versionsegenskapen hos den körbara filen. Denna metod fungerar på alla versioner av Microsoft Windows som stöds av Office XP. Gör så här för att leta upp den körbara filen och kontrollera Office-programmets version:
 • Leta upp Office-programmets körbara fil. Följande är standardplatsen för dessa filer i Office XP:
  Program\Microsoft Office\Office10


  Obs! Standardplatsen för den körbara filen för Microsoft Visio är följande:
  Program\Microsoft Office\Visio10
  De körbara filerna har samma namn i alla Office-versioner:
  ProgramnamnFilnamn
  Access 2002Msaccess.exe
  Excel 2002Excel.exe
  FrontPage 2002FrontPg.exe
  Office XPMso.dll
  Outlook 2002Outlook.exe
  PowerPoint 2002PowerPnt.exe
  Project 2002WinProj.exe
  Word 2002WinWord.exe
  Visio 2002Visio.exe
Sök efter filen på hårddisken så här:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv filnamnet i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på filen i listan, och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera vilken filversion som är installerad på datorn på fliken Version.
Om du använder denna metod förekommer följande versionsnummer för originalutgåvan av Office XP och Service Pack-versionerna:
Office-program Utgiven version SP1SP2SP3
Msaccess.exe 10.0.2627.1 10.0.3409.010.0.4302.0 10.0.6501.0
Excel.exe 10.0.2614.0 10.0.3506.010.0.4302.010.0.6501.0
FrontPg.exe 10.0.2623.0 10.0.3402.010.0.4128.010.0.6308.0
Mso.dll10.0.2627.0110.0.3520.010.0.4330.010.0.6626.0
Outlook.exe 10.0.2627.1 10.0.3416.010.0.4024.010.0.6626.0
PowerPt.exe 10.0.2623.0 10.0.3506.010.0.4205.010.0.6501.0
WinProj.exe10.0.2915.010.0.8326.0
Mspub.exe10.0.2621.0 10.0.3402.010.0.4016.010.0.6308.0
Visio.exe10.0.52510.0.2420.410.0.5006.4
WinWord.exe 10.0.2627.0 10.0.3416.010.0.4219.010.0.6612.0

Metod 3: Använda dialogrutan Om Microsoft Produktnamn

I dialogrutan Om Microsoft Produktnamn följs produktnamnet av ett nummer. I Microsoft Excel 2002 kan det exempelvis vara följande:
(10.2614.2625)
Du öppnar dialogrutan Om Microsoft Produktnamn genom att klicka på Om Microsoft ProgramHjälp-menyn i ett Office-program.

Om du använder denna metod förekommer följande versionsnummer för originalutgåvan av Office XP och Service Pack-versionerna:
Office-program Utgiven version SP1SP2SP3
Access 2002 10.2627.2625 10.3409.350110.4302.4219 10.6501.6626
Excel 2002 10.2614.262510.3506.350110.4302.421910.6501.6626
FrontPage 2002 10.2623.2625 10.3402.350110.4128.421910.6308.6626
Outlook 2002 10.2627.2625 10.3513.350110.4219.421910.6626.6626
PowerPoint 2002 10.2623.2625 10.3506.350110.4205.421910.6501.6626
Project 200210.0.2915.262510.0.8326.0
Publisher 200210.2621.262510.3402.350110.4016.421910.6308.6626
Visio 200210.0.52510.0.251410.0.5110
Word 2002 10.2627.262510.3416.350110.4219.421910.6612.6626

Så här tolkar du versionsnumret

I Microsoft Office-produkter är versionsnumret i dialogrutan Om uppbyggt på följande vis:
aa.bbbb.cccc
Numret har tre delar:
 • aa: Office-versionen.
 • bbbb: Versionen av den körbara programfilen, till exempel Excel.exe.
 • cccc: Version av Mso.dll-filen.
Viktigt!
 • När du installerar ett Service Pack läggs bokstäverna "SP" och Service Pack-nivån till i dialogrutan Om Microsoft Produktnamn. Hur dessa tecken visas beror på Mso.dll-filens version.

  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  328294 En annan Service Pack-version än den förväntade visas i dialogrutan Om Microsoft <Programnamn> i Office XP och Office 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Eftersom inte alla uppdateringar förändrar versionsnumret i dialogrutan Om Microsoft Produktnamn måste du kontrollera egenskaperna för programmets körbara fil.
Överst på sidan
Referenser
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
305095 Historik för Office XP-uppdateringar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidan
inf XL2002 WD2002 ACC2002 FP2002 OL2002 OFFXP
Egenskaper

Artikel-id: 291331 – senaste granskning 12/06/2015 01:08:52 – revision: 3.2

Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB291331
Feedback