Felsökning av utskriftsproblem i Word 2002 (del 2)

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
En version av denna artikel för Microsoft Word 2003 finns i826862.

En version av denna artikel för Microsoft Word 2000 finns i304422.

En version av denna artikel för Microsoft Word 97 finns i254233 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer för att läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Sammanfattning
Detta är del 2 i en artikelserie i Microsoft Knowledge Base om ett systematiskt sätt att lösa utskriftsproblem i Microsoft Word. Om du vill veta mer om del 1 av denna artikel klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
291336 WD2002: Del 1: Felsökning av utskriftsproblem i Word
Följande ämne behandlas i del 1 av denna artikel:
 • Vilka felmeddelanden kan förekomma?
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
291336 WD2002: Del 1: Felsökning av utskriftsproblem i Word
Mer Information

Lösa utskriftsproblem i ett visst dokument

Vissa utskriftsproblem i Microsoft Word kan vara begränsade till vissa dokument och mallar. Det kan finnas ett eller flera dokument som inte kan skrivas ut eller som ger upphov till något slags felmeddelande. Så här löser du problem av detta slag

Steg 1: Kan du skriva ut andra Word-dokument?

Om du har problem med att skriva ut ett visst dokument stänger du problemdokumentet och försöker sedan skriva ut ett annat dokument.

Om du inte kan skriva ut andra dokument skapar du ett nytt dokument och försöker skriva ut det. Gör så här:
 1. Stäng alla öppna Word-dokument.
 2. Klicka på NyttArkiv-menyn.
 3. Klicka på Tomt dokument på fliken Allmänt och klicka sedan på OK.
 4. Skriv in lite text i det nya tomma Word-dokumentet.
 5. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.
 6. Klicka på OK i dialogrutan Skriv ut.
Om du kan skriva ut det nya dokumentet har du identifierat det problem som drabbar vissa Word-dokument. Gå till "Steg 3: Skapa en ny egen mall" i denna artikel.

Om du inte kan skriva ut detta nya dokument går du vidare till "Steg 2: Byt namn på mallen Normal.dot" i denna artikel.

Steg 2: Byt namn på mallen Normal.dot

Om du inte kan skriva ut det nya Word-dokument som du skapade i steg 1 byter du namn på den globala mallen i Word (Normal.dot). Gör så här:
 1. Gör något av följande:
  • Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6:
   1. Avsluta Microsoft Word.
   2. Klicka på Start, peka på Sök och klicka sedan på Filer eller mappar.
   3. Skriv Normal.dot i rutan Namn på fliken Namn och plats. Ändra rutan Sök i till din C:-enhet eller Lokala hårddiskar (C:,D:) om du har flera hårddiskar. Markera kryssrutan Inkludera undermappar och klicka sedan på Sök nu.
   4. Byt namn på alla förekomster av mallen Normal.dot som hittas till Normal.old. Gör så här:
    1. Klicka på Normal.
    2. Klicka på Byt namnArkiv-menyn.
    3. Skriv Normal.old och tryck på RETUR.
   eller
  • Microsoft Windows Millennium Edition (ME) och Microsoft Windows 2000:
   1. Avsluta Microsoft Word.
   2. Klicka på Start, peka på Sök och klicka sedan på Filer eller mappar.
   3. Skriv Normal.dot i rutan Sök efter filer eller mappar med följande namn:. Ändra Sök i till din C-enhet (eller dina lokala hårddiskar om du har flera hårddiskar).
   4. Klicka på Sök nu.
   5. Byt namn på alla förekomster av mallen Normal.dot som hittas till Normal.old. Gör så här:
    1. Klicka på Normal.
    2. Klicka på Byt namnArkiv-menyn.
    3. Skriv Normal.old och tryck på RETUR.
   eller

  • Microsoft Windows XP:
   1. Avsluta Microsoft Word.
   2. Klicka på Start och sedan på Sök.
   3. Klicka på Alla filer och mappar i rutan Vad vill du söka efter?.
   4. Skriv Normal.dot i rutan Hela eller del av filnamnet:. Ändra Sök i till din C-enhet (eller dina lokala hårddiskar om du har flera hårddiskar).
   5. Klicka på Sök.
   6. Byt namn på alla förekomster av mallen Normal.dot som hittas till Normal.old. Gör så här:
    1. Klicka på Normal.
    2. Klicka på Byt namnArkiv-menyn.
    3. Skriv Normal.old och tryck på RETUR.
 2. Starta om Microsoft Word. En ny Normal.dot-fil skapas automatiskt.
 3. Skriv in lite text i det nya tomma Word-dokumentet.
 4. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.
 5. Klicka på OK i dialogrutan Skriv ut.
Om du kan skriva ut det nya Word-dokumentet har du visat att problemet beror på att Normal.dot-filen är skadad. Du kan nu skriva ut nya dokument som skapas med den nya globala (tomt dokument) mallen (Normal.dot).

Det kan emellertid hända att du ändå inte kan skriva ut befintliga dokument som har skapats med den gamla Normal.dot-filen. Gå i så fall vidare till avsnittet "Steg 4: Skriva ut problemdokumentet" i denna artikel.

Om du inte kan skriva ut detta nya dokument kan det finnas ett problem som förhindrar utskrifter från Microsoft Word. Gå i så fall vidare till avsnittet "Vad kan jag göra mer?" i denna artikel.

Steg 3: Skapa en ny egen mall

Det kan ändå hända att du inte kan skriva ut vissa Word-dokument. Kontrollera om problemdokumenten har skapats från samma egna mall.

Så här tar du reda på vilken mall som problemdokumentet har skapats från:
 1. Öppna ett dokument som du inte kan skriva ut.
 2. Klicka på Mallar och tilläggVerktyg-menyn.

  Den mall som dokumentet har skapats från ska finnas med i rutan Dokumentmall.
Om mallen är Normal.dot går du vidare till "Steg 4: Skriva ut problemdokumentet" i denna artikel.

Om mallen är en annan mall skapar du en ny egen mall. Gör så här:
 1. Klicka på NyttArkiv-menyn.
 2. Klicka på Tomt dokument på fliken Allmänt och klicka sedan på OK.
 3. Skriv in text i det nya tomma Word-dokumentet och skapa mallen enligt dina önskemål.
 4. Klicka på Spara somArkiv-menyn.
 5. Skriv ett nytt filnamn på den nya egna mallen i dialogrutan Spara som, ändra rutan Filformat till Dokumentmall och klicka på Spara.
 6. Klicka på StängArkiv-menyn, så att din nya egna mall stängs.
 7. Klicka på NyttArkiv-menyn.
 8. Klicka på den nya mall du har skapat och sedan på OK.
 9. Skriv in eventuell ytterligare text, och klicka på Skriv utArkiv-menyn.
 10. Klicka på OK i dialogrutan Skriv ut.
Om det dokument du har skapat med den nya egna mallen skrivs ut korrekt, har du visat att huvudproblemet ligger i en skadad egen mall. Du måste skapa en ny egen mall för nya dokument.

Det kan emellertid hända att de dokument som har skapats med din skadade egna mall ändå inte skrivs ut korrekt. Gå i så fall vidare till avsnittet "Steg 4: Skriva ut problemdokumentet" i denna artikel.

Steg 4: Skriva ut problemdokument

Du har kommit hit eftersom skador i dokumentet hindrar dig från att skriva ut dokumentet korrekt.

Vidta en eller flera av följande åtgärder:
 • Försök skriva ut ett sidintervall. Gör så här:
  1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.
  2. Klicka på Sidor i dialogrutan Skriv ut och skriv ut önskat sidintervall. Skriv till exempel 1-1. Då skrivs den första sidan i dokumentet ut.
  3. Om denna sida skrivs ut korrekt upprepar du utskriften och anger nästa sidintervall som behövs för att skriva ut hela dokumentet.
  eller
 • Spara problemdokumentet som Rich Text Format. Gör så här:
  1. Klicka på Spara somArkiv-menyn.
  2. Skriv ett nytt filnamn på dokumentet i rutan Filnamn i dialogrutan Filnamn.
  3. Ändra rutan Filformat till Rich Text Format.
  4. Klicka på Spara. Det nya dokumentet sparas med tillägget .rtf.
  5. Klicka på StängArkiv-menyn, så att det nya RTF-dokumentet stängs.
  6. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn och öppna det nya RTF-dokument som du just har sparat.
  7. Klicka på Spara somArkiv-menyn.
  8. I dialogrutan Spara som ändrar du rutan Filformat till Word-dokument och klickar sedan på Spara.

   Obs! Du behöver inte skriva ett nytt filnamn i rutan Filnamn, eftersom du bytte namn på det nya dokumentet i steg b.
  9. Klicka på StängArkiv-menyn, så att det nya Word-dokumentet stängs.
  10. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn och öppna det nya Word-dokument som du just har sparat.
  11. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.
  12. Klicka på OK i dialogrutan Skriv ut.
  Om du kan skriva ut det nya dokumentet har du löst problemet. Ta bort det gamla Word-dokument som orsakade utskriftsproblemet och arbeta med det nya Word-dokumentet.

  eller
 • Kopiera och klistra in hela Word-dokumentet i en ny Word-fil. Gör så här:
  1. Tryck på CTRL+END, så att du kommer till slutet av Word-dokumentet.
  2. Tryck på CTRL+SKIFT+HOME, så att du kommer till början av Word-dokumentet.
  3. Klicka på KopieraRedigera-menyn.
  4. Klicka på NyttArkiv-menyn.
  5. Klicka på Tomt dokument på fliken Allmänt och klicka sedan på OK.
  6. Klicka på Klistra inRedigera-menyn i det nya tomma Word-dokumentet.
  7. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.
  8. Klicka på OK i dialogrutan Skriv ut.
  Om du kan skriva ut det nya Word-dokumentet har du löst problemet. Det gamla Word-dokumentet är skadat. Spara det nya Word-dokumentet och arbeta med det. Sedan kan du ta bort det skadade dokumentet.

  eller
 • Kopiera och klistra in delar av Word-dokumentet i en ny fil. Gör så här:
  1. Markera en del av Word-dokumentet. Markera inte en avsnittsbrytning, om dokumentet innehåller avsnitt.
  2. Klicka på KopieraRedigera-menyn.
  3. Klicka på NyttArkiv-menyn.
  4. Klicka på Tomt dokument på fliken Allmänt och klicka sedan på OK.
  5. Klicka på Klistra in i det nya tomma Word-dokumentet.
  6. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.
  7. Klicka på OK i dialogrutan Skriv ut.
  Om du kan skriva ut det nya dokumentet har du visat att ditt befintliga Word-dokument är skadat. Gör samma sak med följande delar av det skadade dokumentet, och kopiera in dem i det nya Word-dokumentet. Du kan kopiera en del i taget och skriva ut det nya Word-dokumentet varje gång du har klistrat in en del. Då kan du vara säker på att du inte kopierar en skadad del till den nya Word-filen.

  VIKTIGT! Kopiera inte några avsnittsbrytningar och klistra in dem i det nya Word-dokumentet, eftersom detta kan innebära att problemet kopieras in i det nya Word-dokumentet.

  När du har kopierat in alla delar av det skadade dokumentet i det nya Word-dokumentet sparar du det som ett Word-dokument med ett nytt filnamn. När du kan skriva ut det nya Word-dokumentet kan du ta bort det gamla skadade Word-dokumentet.
Om du fortfarande inte kan skriva ut Word-dokumentet går du vidare till "Vad kan jag göra mer?" i denna artikel.

Tillbaka till början

Vad kan jag göra mer?

Du har kommit hit eftersom du inte kan skriva ut några dokument alls från Microsoft Word. Försök lösa problemet på följande sätt:

Installera om skrivardrivrutinen

En skadad skrivardrivrutin kan orsaka utskriftsproblem i Microsoft Word. Ta i så fall bort och installera om skrivardrivrutinen Gör så här:
 1. Avsluta alla Windows-program.
 2. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Skrivare.

  Obs! I Microsoft Windows XP klickar du på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 3. Högerklicka på den installerade standardskrivaren, och klicka sedan på Ta bort på snabbmenyn.

  Följande felmeddelande visas
  Vill du ta bort skrivaren "skrivarnamn"?
  där "skrivarnamn" är namnet på den installerade standardskrivaren.
 4. Klicka på Ja.

  Ytterligare ett meddelande kan visas när du tar bort skrivardrivrutinen:
  Några av filerna användes enbart för denna skrivare och behövs inte längre. Vill du ta bort dessa filer nu?
 5. Installera om skrivaren när den installerade skrivaren med tillhörande filer har tagits bort. Använd någon av följande metoder:
  • I Windows 98, Windows ME, Windows NT 4.0 och Windows 2000 dubbelklickar du på Lägg till skrivare i dialogrutan Skrivare (klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Skriva). Installera om Windows-skrivardrivrutinen genom att följa anvisningarna i guiden Lägg till skrivare.

   eller
  • Klicka på Lägg till en skrivare under Skrivaraktiviteter i dialogrutan Skrivare och fax. (Klicka på Start och sedan på Skrivare och fax.) Installera om Windows-skrivardrivrutinen genom att följa anvisningarna i guiden Lägg till skrivare.

   eller
  • Installera skrivardrivrutinen från skrivartillverkarens diskett eller CD-ROM-skiva enligt installationsanvisningarna. Om du vill veta mer om hur du installerar den skrivardrivrutin som medföljde skrivaren kan du kontakta skrivartillverkaren.
  Om du vill veta mer om hur du kontaktar skrivartillverkaren klickar du på lämpligt artikelnummer i listan nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

  60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

  60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Ta bort Word-datanyckeln

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Utskriftsproblem i Microsoft Word kan orsakas av en skadad Data-nyckel för Word i Windows-registret. I så fall måste du ta bort Data-nyckeln. När du startar om Microsoft Word återskapas Data-nyckeln för Word automatiskt.

VIKTIGT! När du har tagit bort Data-nyckeln för Word återställs vissa inställningar i Microsoft Word till standardinställningarna.

Så här tar du bort Data-nyckeln för Word i Windows-registret:
 1. Avsluta alla Windows-program.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv Regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 4. Öppna följande registernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word
 5. Klicka på Data-undernyckeln under Word-nyckeln.
 6. Klicka på Ta bortRedigera-menyn.

  Följande meddelande visas:
  Vill du ta bort den här nyckeln?
 7. Klicka på Ja.
 8. Klicka på AvslutaRegister-menyn.
När du har tagit bort Data-nyckeln för Word startar du om Microsoft Word och försöker skriva ut Word-dokumentet. Om du kan skriva ut dokumentet har du löst problemet.
Tillbaka till början

Ytterligare resurser för felsökning

Om du vill veta mer om åtgärder för felsökning som kan hjälpa dig att lösa utskriftsproblem klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
128345 Så här felsöker du utskriftsproblem i Windows 95, Windows 98 och Windows Millennium Edition (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
163551 Felsökning av utskriftsproblem i Windows (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

260142 Felsökning av utskriftsproblem i Windows 2000
289506 Installera och använda mallen Support.dot i Word 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Tillbaka till början

Microsoft-supportalternativ

Om du inte kan lösa problemet själv finns det flera supportalternativ.

Hitta svaret själv online

Använd Microsoft Online Support för att söka i Microsoft Knowledge Base och andra tekniska resurser för snabba, korrekta svar. Du kan även anpassa webbplatsen efter sökningen.

Börja sökningen på följande webbplats:

Microsoft Support

Kontakta en supporttekniker från Microsoft för hjälp med felsökning.

Du kan få mer information om felsökning i Microsoft Windows genom att klicka på HjälpavsnittHjälp-menyn i Utforskaren. Dubbelklicka på boken Felsökning på fliken Innehåll, så att den öppnas. Dubbelklicka sedan på boken Kontakta Microsoft Produktsupport, så kan du se vilka supportalternativ som finns.

Om du vill ha mer information om felsökning i Microsoft Word kan du klicka på Om Microsoft WordHjälp-menyn och sedan på Microsoft Support.

Om du vill veta mer om Microsofts supporttjänster klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
102344 Frågor och svar om Microsofts alternativ för produktsupport (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Microsoft Solution Providers

Microsoft Solution Providers är oberoende företag som tillsammans med Microsoft använder teknik för att hitta lösningar för företag av alla storlekar och i alla branscher.

Du hittar närmaste Microsoft Solution Provider i USA och Canada genom att ringa till Microsoft Sales Information Center på (800) 426-9400. Om du befinner dig utanför USA kan du kontakta närmaste Microsoft-kontor. Du hittar kontoret på webbplatsen Microsoft World Wide Offices på:
Tillbaka till början
OfficeKBHowTo inf
Egenskaper

Artikel-id: 291344 – senaste granskning 02/09/2014 17:12:37 – revision: 4.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprint kbtshoot kbhowto KB291344
Feedback