Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Snabbkorrigeringen förbättrar kammaren lagringshantering för lagerutrymmen i 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2913766
Introduktion
Den här artikeln innehåller en snabbkorrigering som utökar Plattformsstöd för lagerutrymmen i 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2. När du har installerat den här snabbkorrigeringen bättre kammaren lagringshantering. Förbättring uppnås genom att lägga till lagring Management Application Programming Interface (SMAPI) stöd för kammaren medvetenhet som möjliggör hantering och hälsa övervakning av just-a-massa-av-diskar (JBOD) bilagor.

Obs! Förbättringen kan användas för lagring bilagor som följer för lagringshantering kammaren standardprotokoll för SCSI Enclosure Services (SES).
Mer Information

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen bara för system där just detta problem.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning visas avsnittet "Hämtning av snabbkorrigering" överst i denna Knowledge Base-artikel. Om inte visas i det här avsnittet kan du skicka en begäran till Microsofts kundtjänst och Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller felsökning krävs, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Formuläret "Hämtning av snabbkorrigering" visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig på. Om ditt språk inte visas beror det på att en snabbkorrigering inte är tillgänglig för det aktuella språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2.

Registerinformation

Du behöver inte göra några ändringar i registret för att kunna använda snabbkorrigeringen i det här paketet.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Information om ersättning

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC (Coordinated Universal Time). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
Viktigt! 8.1 För Windows-snabbkorrigeringar och snabbkorrigeringar för Windows Server 2012 R2 ingår i samma paket. Dock bara "Windows 8.1" finns på sidan för begäran. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows 8.1" på sidan. Läs alltid avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa det operativsystem som varje snabbkorrigering gäller.
  • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
    VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
    6.3.960 0.16 -xxx8.1 För Windows och Windows Server 2012 R2RTMGDR
  • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
  • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2". MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktigt att bibehålla statusen för de uppdaterade komponenterna. Säkerhetskatalogfilerna som inte har attribut listade är signerade med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 86-baserade versioner av Windows 8.1
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattformVerksamhetsgren
Disk.cdxmlEj tillämpligt17,20618-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Diskimage.cdxmlEj tillämpligt5,23221-Jun-201307:50Ej tillämpligtEj tillämpligt
Fileintegrity.cdxmlEj tillämpligt2,79418-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Filestoragetier.cdxmlEj tillämpligt6,14718-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Initiatorid.cdxmlEj tillämpligt6,53618-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Initiatorport.cdxmlEj tillämpligt7,24618-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Maskingset.cdxmlEj tillämpligt21,47418-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Offloaddatatransfersetting.cdxmlEj tillämpligt1,24518-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Partition.cdxmlEj tillämpligt16,14318-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
PhysicalDisk.cdxmlEj tillämpligt13,83411-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Resiliencysetting.cdxmlEj tillämpligt4,90018-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storage.format.ps1xmlEj tillämpligt41,56011-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storage.psd1Ej tillämpligt4,50811-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storage.types.ps1xmlEj tillämpligt69,19511-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagecmdlets.cdxmlEj tillämpligt79,00801-Jul-201316:51Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storageenclosure.cdxmlEj tillämpligt9,44611-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagejob.cdxmlEj tillämpligt5,27618-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagenode.cdxmlEj tillämpligt4,67911-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagepool.cdxmlEj tillämpligt32,48118-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storageprovider.cdxmlEj tillämpligt8,97518-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagereliabilitycounter.cdxmlEj tillämpligt1,92318-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagesetting.cdxmlEj tillämpligt2,97618-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagesubsystem.cdxmlEj tillämpligt28,74411-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagetier.cdxmlEj tillämpligt8,04318-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Targetport.cdxmlEj tillämpligt8,14918-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Targetportal.cdxmlEj tillämpligt3,14218-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Virtualdisk.cdxmlEj tillämpligt32,23518-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Volume.cdxmlEj tillämpligt31,89218-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:45Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:41Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:25Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:26Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:42Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:46Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:02Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:16Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:18Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:02Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:52Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:24Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:29Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:33Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201312:52Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201305:18Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201305:19Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201312:52Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:52Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:48Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:29Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:23Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:35Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:43Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:47Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:37Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:57Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:39Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:46Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:57Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:57Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:52Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:47Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:57Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:52Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:52Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:52Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:48Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:50Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:57Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:42Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:43Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:57Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:57Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:45Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:45Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:57Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:45Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:42Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:45Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:55Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:45Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:47Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:55Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:55Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:48Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:55Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:42Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:57Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:51Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:43Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:57Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:46Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:45Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:42Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:55Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:05Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:46Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:52Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:05Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,69211-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:19Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:19Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7,68211-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:45Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:37Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:38Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:41Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:38Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:35Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:43Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:41Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mispace.dll6.3.9600.164851,029,12011-Dec-201307:52x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Mispace.MOFEj tillämpligt756,31811-Dec-201303:01Ej tillämpligtX86_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Mispace_uninstall.MOFEj tillämpligt6,71011-Dec-201303:01Ej tillämpligtX86_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Smphost.dll6.3.9600.1638411,77622-Aug-201302:53x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Delegatorprovider.dll6.3.9600.1638420 48022-Aug-201302:47x 86Ej tillämpligt
Storagewmi.dll6.3.9600.164851,403,90411-Dec-201307:46x 86Ej tillämpligt
Storagewmi.MOFEj tillämpligt194,13611-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.dll6.3.9600.1638418,94422-Aug-201302:46x 86Ej tillämpligt
Storagewmi_passthru.MOFEj tillämpligt1,89818-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.MOFEj tillämpligt1,65118-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.MOFEj tillämpligt9,02611-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt31222-Aug-201311:33Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt31222-Aug-201311:13Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt35022-Aug-201311:35Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt36422-Aug-201311:30Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt33222-Aug-201305:19Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt41222-Aug-201311:35Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt33622-Aug-201311:32Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt36822-Aug-201311:32Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt33622-Aug-201311:33Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt36422-Aug-201311:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt27622-Aug-201311:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt31222-Aug-201311:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt35222-Aug-201311:35Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt38222-Aug-201311:32Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt40222-Aug-201311:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt39222-Aug-201311:32Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt40222-Aug-201311:32Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt37222-Aug-201311:32Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt36022-Aug-201311:30Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt35422-Aug-201311:28Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt27022-Aug-201311:27Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt30622-Aug-201311:28Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt30622-Aug-201311:28Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.sys6.3.9600.16485333,65611-Dec-201313:11x 86Ej tillämpligt
För alla x 64-baserade versioner av Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattformVerksamhetsgren
Disk.cdxmlEj tillämpligt17,20618-Jun-201315:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Diskimage.cdxmlEj tillämpligt5,23221-Jun-201307:50Ej tillämpligtEj tillämpligt
Fileintegrity.cdxmlEj tillämpligt2,79418-Jun-201315:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Filestoragetier.cdxmlEj tillämpligt6,14718-Jun-201315:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Initiatorid.cdxmlEj tillämpligt6,53618-Jun-201315:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Initiatorport.cdxmlEj tillämpligt7,24618-Jun-201315:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Maskingset.cdxmlEj tillämpligt21,47418-Jun-201315:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Offloaddatatransfersetting.cdxmlEj tillämpligt1,24518-Jun-201315:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Partition.cdxmlEj tillämpligt16,14318-Jun-201315:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
PhysicalDisk.cdxmlEj tillämpligt13,83411-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Resiliencysetting.cdxmlEj tillämpligt4,90018-Jun-201315:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storage.format.ps1xmlEj tillämpligt41,56011-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storage.psd1Ej tillämpligt4,50811-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storage.types.ps1xmlEj tillämpligt69,19511-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagecmdlets.cdxmlEj tillämpligt79,00801-Jul-201316:51Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storageenclosure.cdxmlEj tillämpligt9,44611-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagejob.cdxmlEj tillämpligt5,27618-Jun-201315:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagenode.cdxmlEj tillämpligt4,67911-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagepool.cdxmlEj tillämpligt32,48118-Jun-201315:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storageprovider.cdxmlEj tillämpligt8,97518-Jun-201315:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagereliabilitycounter.cdxmlEj tillämpligt1,92318-Jun-201315:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagesetting.cdxmlEj tillämpligt2,97618-Jun-201315:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagesubsystem.cdxmlEj tillämpligt28,74411-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagetier.cdxmlEj tillämpligt8,04318-Jun-201315:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Targetport.cdxmlEj tillämpligt8,14918-Jun-201315:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Targetportal.cdxmlEj tillämpligt3,14218-Jun-201315:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Virtualdisk.cdxmlEj tillämpligt32,23518-Jun-201315:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Volume.cdxmlEj tillämpligt31,89218-Jun-201315:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:35Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:36Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:39Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:36Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:36Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:20Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:20Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:53Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:54Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:37Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:41Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:20Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:25Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201318:05Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201312:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201312:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201318:05Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:38Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:51Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:55Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:38Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:38Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:38Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:36Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:38Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:39Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:39Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:39Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:39Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:38Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:33Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:35Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:38Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:39Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:33Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:41Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:39Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:41Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:51Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:39Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:41Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:39Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:35Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:36Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:30Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:30Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:33Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:30Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:32Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:35Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:33Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:37Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:35Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:39Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:37Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:39Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:39Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:38Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:47Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:47Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:38Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:39Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:39Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:33Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:39Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:38Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:48Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:38Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:33Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:37Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:33Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:36Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,69212-Dec-201301:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:20Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:22Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7,68212-Dec-201301:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:47Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:48Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:42Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:32Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:36Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:42Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:32Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:39Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:33Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:25Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:29Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:33Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:32Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:24Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:23Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:32Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54212-Dec-201301:33Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201319:21Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201319:25Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68012-Dec-201301:33Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mispace.dll6.3.9600.164851,287,16811-Dec-201308:18x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Mispace.MOFEj tillämpligt756,31811-Dec-201303:01Ej tillämpligtAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Mispace_uninstall.MOFEj tillämpligt6,71011-Dec-201303:01Ej tillämpligtAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Smphost.dll6.3.9600.1638413,31222-Aug-201310:02x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Delegatorprovider.dll6.3.9600.1638425,08822-Aug-201309:53x 64Ej tillämpligt
Storagewmi.dll6.3.9600.164852,396,16011-Dec-201308:11x 64Ej tillämpligt
Storagewmi.MOFEj tillämpligt194,13611-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.dll6.3.9600.1638422,01622-Aug-201309:53x 64Ej tillämpligt
Storagewmi_passthru.MOFEj tillämpligt1,89818-Jun-201315:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.MOFEj tillämpligt1,65118-Jun-201315:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.MOFEj tillämpligt9,02611-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt31222-Aug-201319:24Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt31222-Aug-201319:15Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt35022-Aug-201319:39Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt36422-Aug-201319:23Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt33222-Aug-201312:34Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt41222-Aug-201319:39Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt33622-Aug-201319:27Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt36822-Aug-201319:24Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt33622-Aug-201319:39Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt36422-Aug-201319:26Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt27622-Aug-201319:27Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt31222-Aug-201319:28Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt35222-Aug-201319:23Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt38222-Aug-201319:27Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt40222-Aug-201319:24Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt39222-Aug-201319:26Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt40222-Aug-201319:36Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt37222-Aug-201319:38Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt36022-Aug-201319:37Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt35422-Aug-201319:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt27022-Aug-201319:13Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt30622-Aug-201319:13Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.inf_locEj tillämpligt30622-Aug-201319:16Ej tillämpligtEj tillämpligt
Spaceport.sys6.3.9600.16485384,34411-Dec-201318:16x 64Ej tillämpligt
Disk.cdxmlEj tillämpligt17,20618-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Diskimage.cdxmlEj tillämpligt5,23221-Jun-201307:50Ej tillämpligtEj tillämpligt
Fileintegrity.cdxmlEj tillämpligt2,79418-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Filestoragetier.cdxmlEj tillämpligt6,14718-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Initiatorid.cdxmlEj tillämpligt6,53618-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Initiatorport.cdxmlEj tillämpligt7,24618-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Maskingset.cdxmlEj tillämpligt21,47418-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Offloaddatatransfersetting.cdxmlEj tillämpligt1,24518-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Partition.cdxmlEj tillämpligt16,14318-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
PhysicalDisk.cdxmlEj tillämpligt13,83411-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Resiliencysetting.cdxmlEj tillämpligt4,90018-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storage.format.ps1xmlEj tillämpligt41,56011-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storage.psd1Ej tillämpligt4,50811-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storage.types.ps1xmlEj tillämpligt69,19511-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagecmdlets.cdxmlEj tillämpligt79,00801-Jul-201316:51Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storageenclosure.cdxmlEj tillämpligt9,44611-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagejob.cdxmlEj tillämpligt5,27618-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagenode.cdxmlEj tillämpligt4,67911-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagepool.cdxmlEj tillämpligt32,48118-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storageprovider.cdxmlEj tillämpligt8,97518-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagereliabilitycounter.cdxmlEj tillämpligt1,92318-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagesetting.cdxmlEj tillämpligt2,97618-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagesubsystem.cdxmlEj tillämpligt28,74411-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagetier.cdxmlEj tillämpligt8,04318-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Targetport.cdxmlEj tillämpligt8,14918-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Targetportal.cdxmlEj tillämpligt3,14218-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Virtualdisk.cdxmlEj tillämpligt32,23518-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Volume.cdxmlEj tillämpligt31,89218-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Mispace.dll6.3.9600.164851,029,12011-Dec-201307:52x 86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Mispace.MOFEj tillämpligt756,31811-Dec-201303:01Ej tillämpligtWOW64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Mispace_uninstall.MOFEj tillämpligt6,71011-Dec-201303:01Ej tillämpligtWOW64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Smphost.dll6.3.9600.1638411,77622-Aug-201302:53x 86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Delegatorprovider.dll6.3.9600.1638420 48022-Aug-201302:47x 86Ej tillämpligt
Storagewmi.dll6.3.9600.164851,403,90411-Dec-201307:46x 86Ej tillämpligt
Storagewmi.MOFEj tillämpligt194,13611-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.dll6.3.9600.1638418,94422-Aug-201302:46x 86Ej tillämpligt
Storagewmi_passthru.MOFEj tillämpligt1,89818-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.MOFEj tillämpligt1,65118-Jun-201313:08Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.MOFEj tillämpligt9,02611-Dec-201303:01Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:45Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:41Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:25Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:26Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:42Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:46Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:02Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:16Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:18Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:02Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:52Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:24Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:29Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:31Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:33Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201312:52Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201305:18Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201305:19Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201312:52Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:52Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:48Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:29Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:23Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:35Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:43Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:47Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:37Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:57Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:39Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:46Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:57Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:57Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:52Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:47Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:57Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:52Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:52Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:52Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:48Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:50Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:57Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:42Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:43Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:57Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:57Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:45Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:45Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:57Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:45Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:42Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:45Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:55Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:45Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:47Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:55Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:55Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:48Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:55Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:42Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:57Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:51Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:43Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:57Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:46Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:45Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:42Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:55Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:05Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:46Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:52Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:05Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,69211-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:19Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:19Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7,68211-Dec-201319:56Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:45Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:37Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:38Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:03Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:41Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:38Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:35Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:43Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:41Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi.mflEj tillämpligt610,54211-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru.mflEj tillämpligt4422-Aug-201311:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_passthru_uninstall.mflEj tillämpligt2122-Aug-201311:40Ej tillämpligtEj tillämpligt
Storagewmi_uninstall.mflEj tillämpligt7 68011-Dec-201320:04Ej tillämpligtEj tillämpligt


Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Referenser
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows 8.1
EgenskapenVärde
FilnamnX86_02d4add32ecad56615f9559e013e2d9a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_e41928b8c1f9adeb.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_080f067a1a1da86f21ce4c2cd55eb0d0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_3dada45c0c6cc855.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_126f9ea61bbc94de0fa9042a165c4503_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_33934e3c3849f3d7.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_1a21afa2635a4311890b30713e5cc920_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_5f2674933bb2237c.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_1b94e50bb4c2d53656b4409e59d1d2ae_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_5eba50df8cd3d46e.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_225693ff7a6feeeccfbfca93b491543a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_56035a747f919140.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_263d9b28314fb8ca2d59eff0422ebfc1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_6c7539ec43ec40b3.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_27598de186b9e9a6d3fd0a417af30d73_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_18359b299eb91594.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_28f5d5b2c12d0a6c8cd304a0fc279d46_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_0ea030f55d47c0ed.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_30cd05e531ae58d5d65154a9705df6e8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_730c597f47f3a394.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_312a7d8e69691d19f27e98f38ad461a2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_90d55f2f21d64bb6.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_32e0e1c725a62fe3691af40fa199b84d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_abfaf134d4cd7056.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_3cad29502cec179933ae9149880b3231_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_ec93f301f11e1229.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_3d4fddeaa9539b6ea090eac42d0d8d92_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_02185703e25838a8.manifest
Filversion
Filstorlek708
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_3e06d9c90b612c5e98fce51e3fb29031_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_ce312801fc5733d0.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_45874e52f1abf14c67acf5646f730e42_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c6b748c4f47c7794.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_49e720a5be93289d631929e0b136a9d4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_a4b65ad3837d03a9.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_4a726c85e73182eb7d023e97054126bc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_7e1f1eaeb9f1aa5c.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_4ac0e703793aa09745c8abb660b82823_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_2841bf3780679195.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_4cc7fc150d128e2e6a003b157676ae00_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_93f194e8feb672fe.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_4dc224b4419e155032063e7e5bb3b5f4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_3497e2415ccfe030.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_59124abd919a61bef073d6eed6c7fa54_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_173f83bae1e578ff.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_5aaf2a418927ad4f4944e8f6c83f1cf2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_2a1b1fb07b0f6d7d.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_5abd245cf3a2ebf9f7777f6898829cf7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_bf18922ecd33886d.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_5c0b9f03a4724a0f9bdd53e19551a66f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_2774293d6925a62a.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_5d66b6fb8322909208fc16e4b49a92e6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_edfe85c72ad594dc.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_67fa1e60b25ae040f63f2a7456cdca9f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c8574732cc8e587e.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_7ae53f0373f31c63815839dfcf7c2406_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c23cbe34d24e2db6.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_7f24fb698b0a6d7783ab25076410ea17_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_b910135f17ca3b1b.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_809024ce6c5caf10505137a129eb929b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_6bbfb98cffa7ea20.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_80cc11cf939f997378a57f862e2e451d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_bcb8177c1acdf4e5.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_8192df6e3f3ce4098cc6976efe12bf1a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_81d95ccf8c24d37e.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_8606473539e4b7b0ca0bb049e0b726bd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_141a79652a23b4c7.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_8734efc311eb5414b5f7657d5c1488d3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_4461f2deb9f5d4e3.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_8ac592d67bb1e2f7a5f3f887400024b5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_e0e4ed2fdabbb21c.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_8dac4ac747330e253aa7ef59298177b3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_2280ad1758cb7811.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_8dd9e3952ef9ef8d22dc9cdff90a12d0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_f9e65fa8590a8f35.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_8dfe59e700f8b4e177233871fdffcbe5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_8de538484ce8e42d.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_911a7384bc718134fc844eff6f1be790_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_9b8301e3c6e292d6.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_a04459a77a1355190d27cb68213741cf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c9e5d6d1a3ce6fe3.manifest
Filversion
Filstorlek721
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_a32f7d9cda05884a74b5fc45b791a208_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_639cbcda644874ed.manifest
Filversion
Filstorlek719
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_a8a185528d9431c49bf346bd37b0d513_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_32d07589f1bf9b69.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_adfa094530db41a9843de6b911c80b51_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_4dfdaaf6917f4d01.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_b73bca8a2783625cd9ce710eed88ad71_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_b7b558e42ff0053a.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_c61dab70b37011389d0538f2e912afc5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c1e31ac002ec5961.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_ce8b3a12ba22b8520ba92d9ce6cc532f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_357ebe5323794199.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_d46c19f01fb3b1a2aa64deb671fcc896_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_cc3a47de635ba5c0.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_d48955442994a3fbe65cc5ae0caff5c2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_990bd36bcbc912d7.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_d6459f695ed8891c8a320cecfd35b670_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_dd6b96d7da5c8e91.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_d7325e1ba838f50096a0d6839f4842a0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_4f0b9aaeffd450ce.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_d7e053d2c3d9906a6543a6557f9b8cf0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_9797f3e2c32d7466.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_daedf5596f82e00a1740946b0ae8a476_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_60d54ce20de1c723.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_e2338adb3e89e42d2ac3bf3e6253aa3c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_3d4df988d3567e44.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_e2bb3376b4a9d05ff68d88d70df3aca4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_7c58c3f449eb4b7f.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_e44fdeb0f3d2b3f5602cfa8872baa6b3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_f6c953e3a83f2b5e.manifest
Filversion
Filstorlek703
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_e6923419468ffae64a2d79f41c280826_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c14decd174ea0bbf.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_e8c2443b87b88ba391bae9b624147984_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_a6da19bfca25f065.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_ea81f34e360ff534be6540031f83d9d9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_187c20beb602f2de.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_ec44dc8d74a8188fc60a457ae70b9d73_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_e9958c712609b5b7.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_ec9a48f15dfe644788853a2d4b735069_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_b8f26d937ca51a4a.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_f0068aaa247e7a61195eb47442bb7eeb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_9ec1be685959d199.manifest
Filversion
Filstorlek716
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_f9e6ead49987c19c2cf2317b9e65101c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_6962e21994c4d9aa.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_fb902e4bc5346b58ea552c8575953c4e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_1a89819826aecaa2.manifest
Filversion
Filstorlek651
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_microsoft-windows-s...ementwmi powershell_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_7deab686a34cb817.manifest
Filversion
Filstorlek24,214
Datum (UTC)11-Dec-2013
Tid (UTC)13:27
FilnamnX86_microsoft-windows-smspaceprovider_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_65603492dae28251.manifest
Filversion
Filstorlek7,529
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_microsoft-windows-storagemanagementwmi_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_e58cca68662a379b.manifest
Filversion
Filstorlek9,024
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:49
FilnamnX86_spaceport.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_aa7887d27212048e.manifest
Filversion
Filstorlek2,116
Datum (UTC)11-Dec-2013
Tid (UTC)13:23
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2
EgenskapenVärde
FilnamnAmd64_01b56c063b7073af166097936446291f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_ba98022f9211ecba.manifest
Filversion
Filstorlek712
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_01e37db24f7da30f3dcde7e58743b2bc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_20c7c84438cd25b7.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_048e904371e800cdde315262c02ce569_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_8c91fdb904d37285.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_078c6ce8caa33bddbae6436d83032455_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_321fea12c460dd1b.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_080f067a1a1da86f21ce4c2cd55eb0d0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_99cc3fdfc4ca398b.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_0c2b16372e27658ea80a421910ae6ebb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_fab65d028b3d31d1.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_1273a1dbe11c7847a16a3fcb42fcc2c6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_5bf9343c31f8ba5a.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_13149d2610e9f328fd6683b17a8ddfcb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_7e9eb0f3aed39e26.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_185e3684fbe70ae154cd4754fe5f0d68_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_60e8cff01be8e914.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_1a21afa2635a4311890b30713e5cc920_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_bb451016f40f94b2.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_1aee4c8262b4b56f4edb7f4748bd4b1f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_2803cbf6623df9db.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_1bd9769a80575154b8feb4ff3ec1cbbc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_b967a743fe7979a4.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_1e1e7966c8e1bb4c1f854940bcd04429_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_7507501f0cacd83e.manifest
Filversion
Filstorlek723
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_1f7f624706c33e93ff21f4ea1fd9b83c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_4fe7258d82c50855.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_225693ff7a6feeeccfbfca93b491543a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_b221f5f837ef0276.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_251c2df575277012c747fa18df06d187_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_a4b890478fbae4bf.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_25e6b4e679e985149f45fe2b5ba2c957_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_3df1f2e1df286e41.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_263d9b28314fb8ca2d59eff0422ebfc1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c893d56ffc49b1e9.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_27598de186b9e9a6d3fd0a417af30d73_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_745436ad571686ca.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_28f5d5b2c12d0a6c8cd304a0fc279d46_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_6abecc7915a53223.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_2a797a7a3c3042fe17d117c845617bdb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_68824cd1423bf23d.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_2b15e41a2dde2047c0163f78652ee4ee_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_672269918ab2a97d.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_2db47fdd32d19db0a22365da458cde93_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_fde590b7b4b83c36.manifest
Filversion
Filstorlek707
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_30cd05e531ae58d5d65154a9705df6e8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_cf2af503005114ca.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_33dcdf3ad44f32490544410abc69427a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_33e413686db85dfd.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_3563b611bfab01b51f47192f6935ba31_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_4fdc18f71461b555.manifest
Filversion
Filstorlek707
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_3735889591638e2ff0476c4f387ce8c3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_2ec74570c25a3993.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_3a4f2cd436b9729825894edf1741354b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_5c2540f3feadabea.manifest
Filversion
Filstorlek723
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_3b09c782714e68b7092482c03a55de3b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_7d83ff0c7de75015.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_3c0a38864c7903809e7c526792516c79_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c90fdb32037118a1.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_3cad29502cec179933ae9149880b3231_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_48b28e85a97b835f.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_3d998792edb41f864a0805f6c3fa4fdb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_2125542c93954d3b.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_3e06d9c90b612c5e98fce51e3fb29031_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_2a4fc385b4b4a506.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_3ff3da2426e0d8d1d62d20a428b324c5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_7d1c749a0794c6e8.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_45874e52f1abf14c67acf5646f730e42_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_22d5e448acd9e8ca.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_493679c3fa5aff32e55bf47c8580bb1b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_fde07241939787e0.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_4a726c85e73182eb7d023e97054126bc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_da3dba32724f1b92.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_4ac0e703793aa09745c8abb660b82823_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_84605abb38c502cb.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_4aed280c717d8de7649328e7bc52b3e1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_4a5075a4d4c7b020.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_4dc224b4419e155032063e7e5bb3b5f4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_90b67dc5152d5166.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_54bdc57b1a0a3a6c20938a4bb0256621_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_5bc73c9206f55c30.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_56c0752e5b5c01db3f412d18aa6c408c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_0f8695c8194193d7.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_59d2e362b64deed4af2bacb62402b883_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c5ca83ae73ae15a7.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_5abd245cf3a2ebf9f7777f6898829cf7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_1b372db28590f9a3.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_5c0b9f03a4724a0f9bdd53e19551a66f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_8392c4c121831760.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_5d66b6fb8322909208fc16e4b49a92e6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_4a1d214ae3330612.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_5fc3dd682db88c4787e20228012f622f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_9b2c80e97e31fb83.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_6052fed1a0f1f3d373c4c68cecd85a39_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c876ed0f1143d285.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_66c65787c6f2b71135561ba562317f0a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_9dbe17ccbcbf4069.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_67fa1e60b25ae040f63f2a7456cdca9f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_2475e2b684ebc9b4.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_6ebaeb2dc210317cee7b71943ca93a6a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_4312681e5bdb2a05.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_71d25bdfe95663c91b8825db85bb2ca5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_7fb654b10fb42a52.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_783be9b8c48f0753259e533c6f1c8a2a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_8e9eebfad256531a.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_798f299619ace5484d79052d6caf7c1c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_f7e058b62b472f54.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_7ae53f0373f31c63815839dfcf7c2406_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_1e5b59b88aab9eec.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_7c42ae5e3e6cc5ba35fc52f55416b998_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_42703d3092ee6aa8.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_809024ce6c5caf10505137a129eb929b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c7de5510b8055b56.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_80cc11cf939f997378a57f862e2e451d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_18d6b2ffd32b661b.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_8192df6e3f3ce4098cc6976efe12bf1a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_ddf7f853448244b4.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_8606473539e4b7b0ca0bb049e0b726bd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_703914e8e28125fd.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_8ac592d67bb1e2f7a5f3f887400024b5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_3d0388b393192352.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_8b457b58f9e81f438d9554a2d811ab13_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_1203c4fbaa484465.manifest
Filversion
Filstorlek725
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_8dd9e3952ef9ef8d22dc9cdff90a12d0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_5604fb2c1168006b.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_911a7384bc718134fc844eff6f1be790_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_f7a19d677f40040c.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_94e2baef5fe4645e6441e668282fa6d2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_647889ab15ea7104.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_9846ef7f78da9d88c739c0b10a1930da_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_455202b31c0904ec.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_9c881fd90bb3ed9ec77487a58e599da6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_10811c97925e2256.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_9dd00351f3b7721772e3756fa931312f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_d9410fddc061d935.manifest
Filversion
Filstorlek712
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_9f24dcd7f770c570b05b4b4b195bfa2c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_b06a217128ca8161.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_9febde746ea896c9b3d3a5c1c2220171_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_ebff27da12759ebc.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_9ffb3717a04a1e07e0f054820cc2133e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_df788f0ff269be33.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_a04459a77a1355190d27cb68213741cf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_260472555c2be119.manifest
Filversion
Filstorlek723
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_a26ef23ee2d973f698c1c2ceebe41f5d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_0654c687e0167271.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_a7926eb3d08109ed4f115b811d01dbd1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_ca2d0f0fa8fac89c.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_a8a185528d9431c49bf346bd37b0d513_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_8eef110daa1d0c9f.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_ac19af4fba10265cf0d7f64c6ea50aef_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_928b1cbcbcc9d8b7.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_aceb2a9f4be3a734dd814373f550fbdf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_551832559cb9aebb.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_adfa094530db41a9843de6b911c80b51_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_aa1c467a49dcbe37.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_b0c305de0b3ae5d508ca3a84676f62b1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_2634387e73ff514c.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_bb6b9f1f499c775bca6aeb76cae801f9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_27a74498490c13c7.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_c04ff0d8c8d6d5cdf33a573454833623_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_67a5495bb4e35519.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_c0a48bc5541ccc32b2ae9d2e9d8cfa2b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_e2f20a6732c28ab6.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_c29ab59150088b9171c13f3ff86a8452_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_5066e4bd1854b43a.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_c6f56bfe5b1c9e44a7d00cc60d99c4a2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_61de9bec0817139d.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_c70bd3117e13284ac46a4d63edd5a05e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_69f7267934927b89.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_cab07f7ea3eef1a47551be4a398595ef_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_7e6bc5db02d32c72.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_d48955442994a3fbe65cc5ae0caff5c2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_f52a6eef8426840d.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_d6459f695ed8891c8a320cecfd35b670_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_398a325b92b9ffc7.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_d7325e1ba838f50096a0d6839f4842a0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_ab2a3632b831c204.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_d9cb8ef8302345187495dd1d9f2df516_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_85567b0561342221.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_daedf5596f82e00a1740946b0ae8a476_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_bcf3e865c63f3859.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_de480d250d8b05f1b9e95c4010398beb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c74c42af2265871a.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_e291928e356c39ebaed16c77ec62bd7f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_396ac7a631bc5e05.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_e2bb3376b4a9d05ff68d88d70df3aca4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_d8775f780248bcb5.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_e3b9a3f78815ba904bf840bd6bf12be7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_f09faa3066b6430e.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_e8c2443b87b88ba391bae9b624147984_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_02f8b5438283619b.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_ea81f34e360ff534be6540031f83d9d9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_749abc426e606414.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_ec44dc8d74a8188fc60a457ae70b9d73_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_45b427f4de6726ed.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_f0068aaa247e7a61195eb47442bb7eeb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_fae059ec11b742cf.manifest
Filversion
Filstorlek718
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_f3037bf15ad248784166ad1786472840_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c4feba3db8e0c313.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_fa59c333fe72eaa6e2d85c101c5016b9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_cc2444294acbf3a0.manifest
Filversion
Filstorlek655
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_fe5e06d47ce2bf6d7aec82cb6f71ccc3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_ba02ce582a7d652c.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_fe9de0c9e63976cd7f5ce91839eb450b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_26b8b29ae9ee5b13.manifest
Filversion
Filstorlek720
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_microsoft-windows-s...ementwmi powershell_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_da09520a5baa294d.manifest
Filversion
Filstorlek24,216
Datum (UTC)11-Dec-2013
Tid (UTC)18:39
FilnamnAmd64_microsoft-windows-smspaceprovider_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_c17ed016933ff387.manifest
Filversion
Filstorlek7,533
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_microsoft-windows-storagemanagementwmi_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_41ab65ec1e87a8d1.manifest
Filversion
Filstorlek9,028
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnAmd64_spaceport.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_069723562a6f75c4.manifest
Filversion
Filstorlek2,120
Datum (UTC)11-Dec-2013
Tid (UTC)18:28
FilnamnWow64_microsoft-windows-s...ementwmi powershell_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_e45dfc5c900aeb48.manifest
Filversion
Filstorlek24,216
Datum (UTC)11-Dec-2013
Tid (UTC)13:25
FilnamnWow64_microsoft-windows-smspaceprovider_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_cbd37a68c7a0b582.manifest
Filversion
Filstorlek6,822
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58
FilnamnWow64_microsoft-windows-storagemanagementwmi_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16485_none_4c00103e52e86acc.manifest
Filversion
Filstorlek9,026
Datum (UTC)12-Dec-2013
Tid (UTC)16:58

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2913766 – senaste granskning 02/04/2014 13:39:00 – revision: 1.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2913766 KbMtsv
Feedback