Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Använda funktioner för virusskydd i Outlook Express 6

Denna artikel har tidigare publicerats under SV291387
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Om du vill veta mer om skillnaderna mellan e-postklienterna Microsoft Outlook och Microsoft Outlook Express, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2000: Skillnader mellan Outlook och Outlook Express
Sammanfattning
I denna artikel beskrivs flera nya funktioner i Outlook Express 6 som skyddar mot virus i e-postmeddelanden.
Mer Information
Funktioner för virusskydd i Outlook Express 6 återfinns på fliken Säkerhet i dialogrutan Verktyg, Alternativ.

Använda säkerhetszon från Internet Explorer för att inaktivera aktivt innehåll i HTML-e-post (Hypertext Markup Language)

Med säkerhetszoner kan du välja om aktivt innehåll, som ActiveX-kontroller och skript, ska kunna köras från e-postmeddelanden i HTML i Outlook Express. Som standard används zonen Ej tillförlitliga platser i Outlook Express 6 i stället för zonen Internet. I Microsoft Outlook Express 5.0 och Microsoft Outlook Express 5.5 används zonen Internet, som innebär att aktivt innehåll kan köras i de flesta fall. Om du vill anpassa inställningarna för säkerhetszoner i Internet Explorer till Outlook Express gör du följande:

VARNING! Om du ändrar inställningarna för säkerhetszoner kan du utsätta datorn för kod som eventuellt kan vara skadlig. Var försiktig när du ändrar dessa inställningar.
 1. Starta Outlook Express och klicka sedan på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Zonen Ej tillförlitliga platser eller Zonen Internet (mindre säker, men mer funktionell) i avsnittet Virusskydd under Välj vilken säkerhetszon som ska användas.
 3. Stäng dialogrutan Alternativ genom att klicka på OK och avsluta Outlook Express.
 4. Starta Internet Explorer, klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn och klicka sedan på fliken Säkerhet.
 5. Klicka på Anpassad nivå för den säkerhetszon du har valt i Outlook Express. De säkerhetsinställningar du väljer gäller både Outlook Express och Internet Explorer.

Läsa alla meddelanden med oformaterad text (endast service pack 1)

Från och med Service pack 1 kan du konfigurera Outlook Express så att all e-post läses med oformaterad text. Viss e-post i HTML-format kanske inte visas korrekt med oformaterad text, men inget aktivt innehåll i e-posten körs när denna inställning är aktiverad. Gör så här för att läsa alla meddelanden med oformaterad text i Outlook Express Service pack 1:
 1. Starta Outlook Express och klicka sedan på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Markera kryssrutan Läs alla meddelanden i formatet oformaterad text under Läsa meddelanden på fliken Läsa.
 3. Klicka på OK.

Så hindrar du program från att skicka e-post utan ditt godkännande

Om du konfigurerar Outlook Express som standardprogram för e-post (eller enkel MAPI-klient) på fliken Allmänt, bearbetas begäranden i Outlook Express med hjälp av Simple MAPI-anrop. Vissa virus kan utnyttja denna funktion och sprida sig genom att skicka kopior av e-postmeddelanden med viruset till dina kontakter. Som standard hindrar Outlook Express 6 att e-postmeddelanden skickas automatiskt från Outlook Express utan din kännedom. I stället visas en dialogruta där du kan bestämma om meddelandet ska skickas eller inte.

Filtrera bifogade filer i e-post med listan över osäkra filer i Internet Explorer

Så här använder du listan över osäkra filer i Internet Explorer för att filtrera bifogade filer i e-post
 1. Starta Outlook Express och klicka sedan på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på fliken Säkerhet och markera sedan kryssrutan Tillåt inte att bifogade filer som kan vara virus sparas eller öppnas under Virusskydd.
Detta alternativ är aktiverat som standard i Outlook Express Service Pack 1 (SP1). Om du aktiverar alternativet används listan från Internet Explorer 6 över osäkra filer även i Outlook Express och inställningen Bekräfta öppnande av fil efter hämtning i Mappalternativ för att avgöra om en fil är säker. Inga bifogade filer där filtypen rapporteras som "osäker" kan hämtas.

Obs! I listan över osäkra filer i Internet Explorer 6 ingår alla filtyper som kan ha tillhörande skript eller kod. Så här lägger du till ytterligare filtyper som ska blockeras eller tar bort filtyper som inte ska blockeras
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar (eller klicka på Kontrollpanelen) och klicka sedan på Kontrollpanelen (eller växla till Klassiskt läge eller Expandera Kontrollpanelen).
 2. Dubbelklicka på Mappalternativ.
 3. Markera den filtyp du vill blockera eller tillåta på fliken Filtyper och klicka sedan på Avancerat. Om den filtyp du vill lägga till inte finns i listan gör du så här:
  1. Klicka på Nytt.
  2. I dialogrutan Skapa nytt tillägg skriver du det filtillägg du vill lägga till i listan över osäkra typer.
  3. Klicka på OK och sedan på Avancerat.
 4. Markera (blockera) eller avmarkera (tillåt) kryssrutan Bekräfta öppnande av fil efter hämtning.
Obs! Du kan inte avmarkera Bekräfta öppnande av fil efter hämtning för att tillåta vissa filtyper. EXE-filer finns till exempel i standardlistan över osäkra filer i Internet Explorer och kan inte tillåtas.

Så märker du att Outlook Express har blockerat en bifogad fil

När Outlook Express blockerar en bilaga visas följande varning i fältet överst i e-postmeddelandet:
Outlook Express tog bort tillgång till följande bifogade filer i din e-post eftersom filerna inte är säkra: fil_namn1, fil_namn2och så vidare.
Egenskaper

Artikel-id: 291387 – senaste granskning 12/06/2015 01:10:24 – revision: 4.1

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB291387
Feedback