Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Inaktivera alternativ för AutoFormat i Word

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 291473
En version av den här artikeln för Microsoft Word 2000 för att se 212339.

Sammanfattning
Du kan formatera ett dokument i Microsoft Word 2010 och tidigare versioner som du skriver eller alla samtidigt. I båda fallen kan du styra vilka automatiska ändringar som görs i Word och du kan också inaktivera automatisk formatering. I den här artikeln beskrivs hur du stänger av alternativ för AutoFormat.
Mer Information
AutoFormat fungerar på följande sätt:
 • Objekt som rubriker, punktlistor och numrerade listor, kantlinjer, siffror och symboler formateras automatiskt medan du skriver ut dokumentet. Du kan styra vilka automatiska ändringar, eller du kan inaktivera AutoFormat helt.
 • Du kan automatiskt formatera markerad text eller oformaterad hela dokumentet som ett e-postmeddelande när du klickar på AutoFormatFormat -menyn. Du kan granska, godkänna eller förkasta varje ändring.
 • Som standard i AutoFormat kommandot är inte tillgängligt på menyfliken i Word 2007 eller senare versioner. Om du vill att manuellt formatera markerad text eller oformaterad hela dokumentet i Word 2007 eller senare versioner kan du använda den AutoFormat kommandot.
Alternativ för AutoFormat är inaktiverat som standard för "på" första gången du startar Word. Du kan inaktivera de alternativ som du inte vill.

Inaktivera alternativ för AutoFormat

Följ instruktionerna för din version av Word som du använder om du vill inaktivera automatisk formatering som används.

2013 Word eller Word 2010, Word 2007
 1. Starta Word.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka i Word 2010 och 2013Alternativ på den Fil fliken.
  • I Word 2007 klickar du på den Microsoft Office-knappen2007 Microsoft Office-knappen, och klicka sedan på Word-alternativ.
 3. Klicka på Språkkontroll, och klicka sedan på Alternativ för autokorrigering.

 4. Klicka på fliken Autoformat vid inskrivning eller AutoFormat.

 5. Markera eller avmarkera kryssrutorna för de alternativ som du vill använda.


Word 2003 eller Word 2002
 1. Starta Word.
 2. Klicka på Alternativ för autokorrigeringVerktyg -menyn.
 3. Klicka på den Autoformat vid inskrivning fliken.
 4. Under Ersätt vid inskrivning, Använd medan du skriver, och Automatiskt medan du skriver, markera eller avmarkera kryssrutorna för de alternativ som du vill aktivera eller inaktivera. När du gör detta kan du formatera objekten manuellt.
 5. Klicka på OK.
Referenser

Mer information om hur du stänger av alternativ för AutoFormat och vilka olika AutoFormat-alternativen innebär klickar du på följande artikel:

Ångra eller inaktivera automatisk formatering


Mer information om alternativ för AutoFormat i Word trycker du på F1 och Sök efter autoformat i Hjälp om Microsoft Word.
automatiskt formatera inf

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 291473 – senaste granskning 07/12/2013 07:31:00 – revision: 3.0

Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbgraphxlinkcritical kbhowtomaster kbproof kbmt KB291473 KbMtsv
Feedback