Hur du använder funktionen ledig/upptagen-information i Outlook

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 291621
Sammanfattning
Internet ledig/upptagen-information för Internet är en funktion i Microsoft Outlook där du kan se när andra är lediga eller upptagna, så att du effektivt kan schemalägga möten. Outlook-användare har möjlighet att publicera ledig/upptagen-information på en filserver för användardefinierade Uniform Resource Locator (URL). Du kan dela den här URL-filserver med alla användare eller begränsas till vissa.

En Internet Engineering Task Force (IETF) standard utgör kallas iCal, grunden för IFB. Information för Internet används en del av iCal-standarden som kallas iCalendar, en standard under utveckling för formatering och lagring av schemaläggningsinformation. iCalendar definieras en standard för att representera ledig/upptagen-information på ett standardiserat sätt.

Den här artikeln diskuteras följande information:
 • Så att publicera ledig/upptagen-information på theInternet.
 • Hur du visar andras ledig/upptagen-information på theInternet.
 • Så här anger du den globala ledig/upptagen-sökvägen för allcontacts.
 • Så här anger du ledig/upptagen-sökvägen för en specificcontact.
 • Hur du planerar ett möte med hjälp av ledig/upptagen-information på theInternet.
Mer Information

Publicera ledig/upptagen-Information på Internet

För Microsoft Outlook 2010 eller senare versioner:
 1. Klicka på den filen fliken och klicka sedan på Alternativ.
 2. Klicka på Kalenderi den vänstra rutan och klicka sedan på den Alternativ för ledig/upptagen knappen.
 3. Klicka på den behörigheter fliken och klicka sedan på andra ledig/upptagen.
 4. Markera den Publicera på min plats kryssrutan under avsnittet ledig/upptagen Internet och Skriv den fullständiga sökvägen till servern där du vill publicera din ledig/upptagen-information. Du kan använda valfritt giltigt URL-format, till exempelhttp://... , File://\\... , eller FTP: / /... . Ledig/upptagen-filer har filnamnstillägget .vfb. Följande är ett exempel på ett giltigt URL-format:

  FTP://myserver/freebusy/MyName.vfb

  Obs! Om FTP-servern kräver autentisering och Outlook är installerade på Windows Vista eller Windows 7, måste du använda följande format:

  FTP: / / @Ftpservername/Freebus/Myname.vfbanvändarnamn: lösenord
  Där användarnamn: lösenord är ditt användarnamn och lösenord.
För Microsoft Outlook 2007 och Microsoft Office Outlook 2003:
 1. Klicka på AlternativVerktyg -menyn.
 2. Klicka på fliken Inställningar .
 3. Klicka på Alternativ för ledig/upptagen.
 4. Skriv sökvägen till servern där du vill publicera din ledig/busyinformation fullyqualified i Publicera på min plats. Du kan använda valfritt giltigt URL-format, till exempel: http://..., File://\\..., eller FTP: / /.... Följande är ett exempel på ett giltigt format:
  FTP://myserver/freebusy/MyName.vfb
  Ledig/upptagen-filer har filnamnstillägget .vfb.

  Obs! Om FTP-servern kräver autentisering och använder Outlook 2007 på Windows Vista eller Windows 7, måste du använda följande format:

  FTP: / / @Ftpservername/Freebus/Myname.vfbanvändarnamn: lösenord
  Där användarnamn: lösenord är ditt användarnamn och lösenord.
 5. Klicka på OK tre gånger för att stänga alla dialogrutor.
Om FTP-servern kräver autentisering och Outlook är installerade på Windows XP, måste du följa dessa steg för att konfigurera FTP-plats:

För Outlook 2010:
 1. Starta Outlook 2010 och klicka sedan på fliken Arkiv .
 2. Klicka på Öppnaoch klicka sedan på Outlook-datafiler.
 3. I listan Leta i klickar du på Lägg till/ändra FTP-platser.
 4. I den Lägg till/ändra FTP-platser dialogrutan Skriv adressen till FTP-platsen i den FTP-platsen rutan. Formatet för adressen ärFTP.platsnamn.com, där adressen är FTP-platsens adress. Observera att ftp: / / är inte obligatoriska.
 5. Ange ditt användarnamn under Logga in somanvändare.
 6. Skriv lösenordet under lösenord.
 7. Klicka på Lägg till att lägga till webbplatsen i listan över FTP-platser. När du konfigurerar det här alternativet behålls inloggningsinformationen för publicering på webbplatsen.
 8. Klicka på OK att stänga den Lägg till/ändra FTP-platser i dialogrutan.
 9. Klicka på Avbryt att stänga den Öppna Outlook-datafil i dialogrutan.
 10. På den Verktyg -menyn, klicka på Alternativ.
 11. På den inställningar , klicka på Kalenderalternativoch sedan på Alternativ för ledig/upptagen.
 12. Markera den Publicera på min plats kryssrutan och sedan skriver du den fullständiga sökvägen till servern där du vill publicera din ledig/upptagen-information. Du kan använda valfritt giltigt URL-format, till exempelhttp://... , File://\\... , eller FTP: / /... . Ledig/upptagen-filer har filnamnstillägget .vfb. Följande är ett exempel på ett giltigt URL-format:
  FTP://myserver/freebusy/MyName.vfb
För Outlook 2007 och Outlook 2003:
 1. Starta Outlook.
 2. Klicka på ÖppnaArkiv -menyn och klicka sedan på Outlook-datafil.
 3. Välj Lägg till/ändra FTP-platseri rutan Leta i .
 4. Skriv adressen till FTP-platsen i rutan FTP-plats i dialogrutan Lägg till/ändra FTP-platser . Formatet för adressen är ftp.site.com, där adressen är FTP-platsens adress. Observera att ftp: / / krävs inte
 5. Ange användarnamnet under Logga in somanvändare.
 6. Skriv lösenordet under lösenord.
 7. Klicka på Lägg till om du vill lägga till webbplatsen i listan över FTP-platser. Konfigurera det här alternativet behålls inloggningsinformationen för publicering på webbplatsen.
 8. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Lägg till/ändra FTP-platser .
 9. Klicka på Avbryt för att stänga dialogrutan Öppna Outlook-datafil .
 10. Klicka på AlternativVerktyg -menyn.
 11. Klickapå fliken Inställningar och sedan på Alternativ för ledig/upptagen.
 12. Markera kryssrutan Publicera på min plats och skriv sedan sökvägen till servern där du vill publicera din ledig/busyinformation fullyqualified. Du kan använda valfritt giltigt URL-format, till exempel http://..., File://\\..., eller FTP: / /.... Ledig/upptagen-filer har filnamnstillägget .vfb. Följande är ett exempel på ett giltigt URL-format:
  FTP://myserver/freebusy/MyName.vfb

Visa andras ledig/upptagen-Information på Internet

Du kan visa ledig/upptagen-information för alla kontakter som publicerar dessa uppgifter på Internet. Om alla kontakter lagrar informationen på samma ledig/upptagen-server kan du ange sökvägen för informationen globalt för alla kontakter. Eller om det var den här informationen för olika kontakter, kan du ange sökvägen för varje kontakt.

Ange den globala ledig/upptagen-sökvägen för alla kontakter

För Microsoft Outlook 2010 eller senare versioner:
 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.
 2. Klicka på Kalenderi den vänstra rutan.
 3. Klicka på knappen Alternativ för ledig/upptagen , den behörigheter fliken och klicka sedan på andra ledig/upptagen.
 4. Ledig/upptagen Internet -avsnittet i den söka platser skriver du den fullständiga sökvägen till den plats som du vill söka efter ledig/upptagen-information. Du kan använda valfritt giltigt URL-format, till exempel:http://... , File://\\... , eller FTP: / /... .

  Outlook stöder % namn %- och % SERVER %-ersättningar.

  Följande är ett exempel på hur du använder dessa ersättningar:
  FTP://%Server%/freebusy/%Name%.vfb

  I en adress för Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) ersätter Outlook % NAME % med alla tecken före det vid (@) symbolen och ersätter SERVER % med alla tecken efter den symbolen @.
 5. Klicka på OK att avsluta.
För Outlook 2007:
 1. Klicka på AlternativVerktyg -menyn.
 2. Klicka på fliken Inställningar .
 3. Klickar du på Alternativ för ledig/upptagen, klicka på fliken behörighet och klicka sedan på andra ledig/upptagen.
 4. Skriv den fullständiga sökvägen till den plats som du vill söka efter ledig/upptagen-information i rutan Sök på platserna under avsnittet ledig/upptagen Internet . Du kan använda valfritt giltigt URL-format, till exempel: http://... , file://\\... eller ftp: / /... .

  Outlook stöder % namn %- och % SERVER %-ersättningar.

  Följande är ett exempel på användning av dessa ersättningar:
  FTP://%Server%/freebusy/%Name%.vfb
  I en adress för Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) ersätter Outlook % NAME % med alla tecken före det vid (@) symbolen och ersätter SERVER % med alla tecken efter den symbolen @.
 5. Klicka på Ok för att avsluta.
För Outlook 2003:
 1. Klicka på AlternativVerktyg -menyn.
 2. Klicka på fliken Inställningar .
 3. Klicka på Alternativ för ledig/upptagen.
 4. Klicka på Publicera och Sök med Microsoft Office-tjänsten Ledig/upptagen Internet.
 5. Skriv sökvägen till den plats som du vill söka efter en ledig/busyinformation fullyqualified i rutan Sök på platserna . Du kan använda valfritt giltigt URL-format, till exempel: http://..., File://\\..., eller FTP: / /....

  Outlook stöder % namn %- och % SERVER %-ersättningar.

  Följande är ett exempel på användning av thesesubstitutions:
  FTP://%Server%/freebusy/%Name%.vfb
  I en Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)-adress, Outlookreplaces % NAME % med alla tecken före det vid (@) symbolen och ersätter SERVER % med alla tecken efter den symbolen @.
 6. Klicka på OK tre gånger för att stänga alla dialogrutor.

Ange ledig/upptagen-sökvägen för en viss kontakt

För Microsoft Outlook 2013 eller senare:

 1. I den Home under Aktuell vypå fliken Välj Visitkort.
 2. Dubbelklicka för att öppna en kontakt.
 3. I den kontakten fliken Visa, klicka på information.
 4. Under texten Ledig / upptagen Internet, i rutan adressskriver du den fullständiga sökvägen till den plats som du vill söka efter den här kontaktens ledig/upptagen-information. Du kan använda valfritt giltigt URL-format enligt följande:http://..., File://\\..., eller FTP: / /....

  Thefollowing är ett exempel på ett giltigt format:
  FTP://Contactserver/Freebusy/Contactname.vfb
  Ledig/upptagen-information på Internet visas på fliken schemaläggning av avtalade tider och möten.
För Outlook 2010, 2007 och 2003:
 1. Dubbelklicka om du vill öppna en kontakt i mappen Kontakter.
 2. Klicka på fliken information .
 3. Under texten Ledig / upptagen Internet, i rutan adressskriver du den fullständiga sökvägen till den plats som du vill söka efter den här kontaktens ledig/upptagen-information. Du kan använda valfritt giltigt URL-format enligt följande:http://..., File://\\..., eller FTP: / /....

  Thefollowing är ett exempel på ett giltigt format:
  FTP://Contactserver/Freebusy/Contactname.vfb
  Ledig/upptagen-information på Internet visas på fliken schemaläggning av avtalade tider och möten.

Hur du planerar ett möte med ledig/upptagen-Information på Internet

 1. Klicka på Ny mötesförfråganåtgärder -menyn.
 2. Skriv namnet på varje mötesdeltagare i rutan Alla deltagare på fliken schemaläggning .
Outlook följer URL-sökvägen (som tidigare angetts) för personerna du bjuder in och infogar automatiskt deras ledig/upptagen-information i mötesplaneraren.

Publiceras och hämtas ledig/upptagen-information automatiskt var 15: e minut som standard. Du kan ändra tidsintervallet manuellt genom att peka på Skicka och ta emotVerktyg -menyn och sedan klicka på Ledig/upptagen-Information. Då uppdateras ledig/upptagen-informationen omedelbart.

Web Publishing guiden 1.6 versionen fungerar med Microsoft Windows 2000 och i vissa fall, beroende på nätverkskonfigurationen. Det är emellertid inte testats och stöds inte.
OfficeKBHowTo ol2002 ol2003 ol2007

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 291621 – senaste granskning 09/23/2015 18:57:00 – revision: 4.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbdownload kbhowto kbmt KB291621 KbMtsv
Feedback