STOP-fel 0x000000D1 och Windows Server 2012 kör en bugcheck när du aktiverar en lagringsstyrenhet

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2916984
Symptom
Föreställ dig följande:

  • Du har en dator som kör Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012.
  • Systemet är konfigurerat för att ha hot pluggable Solid State-hårddiskar (SSD).
  • Du kan inaktivera styrenheten för lagringsenheten för en eller flera SSD via Enhetshanteraren.
  • Du matar fysiskt ut en SSD som är ansluten till inaktiverade styrenheter.
  • Du återaktivera inaktiverade lagringsenhet via Enhetshanteraren.
I det här fallet körs Windows Server bugcheck. Dessutom kan få du ett Stop-felmeddelande av följande slag:

STOP: 0x000000D1 (parameter 1, parameter 2, parameter 3, parameter 4)
Det här problemet har också förekommit i scenarier där en överraskning borttagning utförs på SSD när storage controller drivrutin som installerats eller aktiverats.

Kommentarer
  • Stop-fel beskriver felet DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
  • Parametrarna i Stop-felmeddelandet varierar beroende på konfigurationen av datorn.
  • Alla "Stop 0x000000D1" fel orsakade av problemet.

Orsak
Det här problemet uppstår eftersom StorPort-drivrutinen vidarebefordrar en Plug'n'Plug (PnP) IRP lagringsstyrenheten som inte längre är initierad.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Microsoft ger regelbundet ut programuppdateringar för att åtgärda specifika buggar. Om Microsoft ger ut en programuppdatering som löser det här problemet, kommer i den här artikeln att uppdateras med mer information.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2916984 – senaste granskning 07/04/2015 02:07:00 – revision: 2.0

Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 Standard

  • kbmt KB2916984 KbMtsv
Feedback