En "Liked"-kommentar i en SharePoint Online nyhetskälla spåras inte i listan kommentarer i nyhetskällan för Min webbplats

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2917482
PROBLEMET
Föreställ dig följande:
  • På en webbplatssamling eller en underwebbplats i SharePoint Online klickar duut för en post på nyhetskällan för webbplatsen.
  • Youbrowseto på min webbplats nyhetskälla.
  • När du klickar på ellipsknappen (...) på sidan nyhetskälla och klicka sedan på gillarsaknas den kommentar som du tyckte i nyhetskällan på den webbplats eller underwebbplats.
MER INFORMATION
Detta är avsiktligt. Kommentarer som visas när du klickar på som i nyhetskällan visas alla kommentarer du tyckte från i nyhetskällan för Min webbplats, men inte från webbplatser och webbplatssamlingar.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2917482 – senaste granskning 03/23/2016 03:03:00 – revision: 6.0

Microsoft Office SharePoint Online

  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbbug kbnofix kbmt KB2917482 KbMtsv
Feedback