Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Lägga till en Shockwave Flash-kontroll till en bild i PowerPoint

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du lägger till en Macromedia Shockwave Flash ActiveX-kontroll till en bild för att spela upp en Flash-fil (*.swf) under ett bildspel. Flash-filen spelas upp automatiskt utan några åtgärder från användaren.

Obs! Varken PowerPoint Viewer eller Macintosh-versioner av PowerPoint stöder användning av ActiveX-kontroller. ActiveX-kontroller kan bara användas i Microsoft PowerPoint 97 och senare.

PowerPoint 2003, PowerPoint 2002 och PowerPoint 2000

Lägg till en Shockwave Flash Object ActiveX-kontroll till en bild eller ett formulär

Så här lägger du till ett Shockwave Flash-objekt till en bild:
 1. Starta PowerPoint och leta upp bilden du vill infoga kontrollen i.
 2. Om Kontroller inte redan visas pekar du på VerktygsfältVisa-menyn och klickar på Kontroller.
 3. I Kontroller klickar du på Fler kontroller och sedan på Shockwave Flash Object.

  Obs! Shockwave Flash måste vara installerat på datorn för att Shockwave Flash Object ska visas i Kontroller.
 4. Dra kontrollen till bilden.

  Shockwave Flash Object ActiveX-kontrollen visas nu på bilden.

Anslut till Shockwave Flash-animeringen

Så här får du Shockwave Flash-kontrollen att spela upp Flash-animeringen:
 1. Högerklicka på den infogade Shockwave Flash-kontrollen och klicka på Egenskaper.
 2. Klicka på Movie-egenskapen. I Värde-rutan skriver du den fullständiga URL- (Uniform Resource Locator) eller enhetssökvägen till SWF-filen du vill spela upp.
 3. Se till att egenskapen Playing har värdet True.

  Obs! På grund av den här länken i ActiveX-kontrollen kan Flash-animeringen inte packas av Resklar. Om du ska använda animeringen på en annan dator gör du något av följande:

  • Gör animeringsfilen tillgänglig på en gemensam nätverksresurs eller webbserver. eller

  • Flytta animeringsfilen för sig, och uppdatera sedan sökvägen till filen i egenskaperna för kontrollen.

PowerPoint 2007

Se till att Flash Player är installerad på datorn. Gör sedan följande:
 1. Visa bilden du vill spela upp animeringen på i normal vy i PowerPoint.
 2. Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på PowerPoint-alternativ.
 3. Klicka på Vanliga alternativ, markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i PowerPoint och klicka på OK.
 4. På fliken Utvecklare klickar du på Fler kontroller i gruppen Kontroller.
 5. Klicka på Shockwave Flash Object i listan över kontroller, klicka på OK och rita upp kontrollen genom att dra markören på bilden.
 6. Ändra kontrollens storlek genom att dra i storlekshandtagen.
 7. Högerklicka på Shockwave Flash-objektet och klicka på Egenskaper.
 8. Klicka på Movie-egenskapen på fliken Bokstavsordnat.
 9. I värdekolumnen (den tomma cellen intill Movie) skriver du den fullständiga sökvägen till enheten, inklusive filnamnet (till exempel C\:MyFile.swf) eller URL:en (Uniform Resource Locator) till Flash-filen du vill spela upp.
Referenser
Information om hur du skaffar Shockwave Flash finns på följande Shockwave-webbplats: Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
OfficeKBHowTo inf PPT PPT2002 PPT2003 PPT2007
Egenskaper

Artikel-id: 291875 – senaste granskning 02/26/2008 10:37:00 – revision: 3.0

Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition

 • kbhowto kbactivexscript kbautomation kb3rdparty kbslideshow KB291875
Feedback