Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Ändringar i inställningarna för standardspråk bevaras inte i Word

Symptom
När du anger ett språk som standardinmatningsspråk i Microsoft Office Word och sedan startar om Word bevaras inte ändringarna.
Orsak
Detta kan inträffa när du har konfigurerat mer än ett inmatningsspråk på datorn.

Om du har konfigurerat mer än ett inmatningsspråk är språket som används när du startar Word baserat på standardinmatningsspråket som är markerat i dialogrutan Texttjänster.
Workaround
Lös problemet med någon av följande metoder.

Metod 1: Ta bort alla extra tangentbordslayouter

Det här problemet uppstår inte när det bara finns en tangentbordslayout. Så här tar du bort alla extra tangentbordslayouter:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Tangentbord på Kontrollpanelen.
 3. I dialogrutan Egenskaper för tangentbord klickar du på fliken Inmatningsspråk och klickar sedan på Ändra.
 4. I listan Välj det inmatningsspråk som ska användas när datorn startas markerar du det önskade språket.
 5. I listan Installerade tjänster klickar du på Tangentbord för det inmatningsspråk som du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort.
 6. Upprepa steg 5 för alla språk förutom det som du markerade i steg 4 och klicka sedan två gånger på OK.

Metod 2: Installera standardspråk för inmatning

Så här anger du standardinmatningsspråk som används när Word startas:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på TangentbordKontrollpanelen.
 3. I dialogrutan Egenskaper för tangentbord klickar du på fliken Inmatningsspråk och klickar sedan på Ändra.
 4. Klicka på Lägg till på fliken Inställningar.
 5. I dialogrutan Lägg till inmatningsspråk i listan Inmatningsspråk väljer du önskat språk och klickar sedan på OK.
 6. I listan Välj det inmatningsspråk som ska användas när datorn startas markerar du det önskade språket och klickar sedan två gånger på OK.
Mer Information
Ikonen Texttjänster visas på Kontrollpanelen när Taligenkänning har installerats under installationen av Microsoft Office XP. Om Taligenkänning inte har installerats är inmatningsspråken markerade i dialogrutan Egenskaper för tangentbord (på Kontrollpanelen dubbelklickar du på Tangentbord).
prb kbspeech WD2002 WD2003 WD2007
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Svojstva

ID članka: 292106 - Poslednji pregled: 09/30/2011 14:51:00 - Verzija: 1.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbsettings kbsetup kbprb KB292106
Povratne informacije