Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

"Data i kommandot överskred den maximalt tillåtna av session-konfiguration" felmeddelande när du kör kommandot Get-Mailbox - ResultSize obegränsat i Exchange Online

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2922668
PROBLEMET
När du använder remote Exchange PowerShell-kommandot Get-Mailbox-ResultSize obegränsat för att hämta information om Exchange Online-postlådor i organisationen kan få du ett felmeddelande av följande slag:
[ClientAccessServer = XXXXXXXXXCA014, BackEndServer=XXXXXXmb294.namprd05.prod.outlook.com, begärande-ID = xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx, tidsstämpel =<Date><Time>] data i kommandot överskred den maximalt tillåtna av session-konfiguration. Högst tillåtna är 500MB. Ändra indata, använder en annan session-konfiguration eller ändra egenskaper för "PSMaximumReceivedObjectSizeMB" och "PSMaximumReceivedDataSizePerCommandMB" av session-konfigurationen på fjärrdatorn</Time></Date>
ORSAK
Det här problemet uppstår när processen timeout som försöker hämta en stor mängd data i en session. Det här problemet kan uppstå när du försöker hämta postlådeinformation från en stor organisation.
LÖSNING
Undvik det här problemet kör kommandot ska köras på servern och sedan lägga till en paus mellan varje kommando för att förhindra att begränsa.

Steg 1: Hämta en lista över objekt från servern

Använda cmdlet Invoke-kommandot för att köra kommandon från servern. Till exempel:
$mailboxes = Invoke-Command -Session (Get-PSSession) -ScriptBlock {Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Select-Object -Property Identity,DisplayName}

Steg 2: Infoga en paus mellan varje kommando

Lägga till en paus mellan varje objekt som behandlas med hjälp av cmdlet Start vila . Till exempel:
foreach($m in $mailboxes) {Get-MailboxPermission $m.Identity.ToString() | Where { ($_.AccessRights -eq "FullAccess") -and ($_.IsInherited -eq $False) -and -not ($_.User -like "NT AUTHORITY\SELF")}; Start-Sleep -Milliseconds 500}
MER INFORMATION
Mer information finns i följande Microsoft TechNet-resurser:
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2922668 – senaste granskning 04/21/2016 07:28:00 – revision: 4.0

Microsoft Exchange Online

  • o365 o365a o365e o365p o365m o365022013 kbmt KB2922668 KbMtsv
Feedback