En extern användare får ett felmeddelande när de klickar på länken till en delad resurs i SharePoint Online

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2924557
PROBLEMET
Föreställ dig följande:
  • Du har en fil som skapas i Microsoft SharePoint Online och du väljer alternativet att dela filen med en användare.
  • Fileis som finns i ett bibliotek där detdokument checkas ut innan de redigeras? alternativet är Jaoch filen aldrig har checkats in.
När en användare klickar på länken till filen i det här scenariot visas något av följande felmeddelanden:
  • Det går inte att hitta webbsidan
  • 404 HITTADES INTE
LÖSNING
Lös problemet genom att kontrollera i den aktuella filen innan du delar den. Genom att klicka på knappen med ellipstecknet (...) för den aktuella filen, klicka på ellipsknappen för andra, hittaAvancerat och klicka påChecka In.

Detta måste utföras av en administratör eller av användaren som skapade filen.

Obs! När alternativet Kräv utcheckningför biblioteket isset Ja, nyligen skapade kan inte filer delas förrän de har kontrollerat.
MER INFORMATION
Det här problemet uppstår eftersom det dokument som du försöker dela är utcheckad till en användare.

Mer information om hur du delar webbplatser eller dokument i SharePoint Online finns på följande Microsoft-webbplats:

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2924557 – senaste granskning 03/16/2016 23:04:00 – revision: 4.0

Microsoft Office SharePoint Online

  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbbug kbnofix kbmt KB2924557 KbMtsv
Feedback