Ofullständiga sökresultat kan uppstå i Outlook när en PDF iFilter är installerat

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2925203
Symptom
  • När du använder Snabbsökning i Microsoft Outlook visas ett meddelande om "Inga träffar" eller ett Informationsfältet visas som "sökresultaten kan vara ofullständiga eftersom objekt fortfarande indexeras."
  • Om du kontrollerar status för indexering, finns det fortfarande finns objekt som ska indexeras i den Indexeringsstatus fönstret.
  • När du granskar händelser i Loggboken kan se du objekt med följande parametrar:
Händelse-ID KällaAktivitetskategoriBeskrivning
10023SökInsamlingstjänstenVärdprocessen protokoll <PID>svarade inte och tvång avslutas {filtrera värdprocessen 6104</PID>
10024SökInsamlingstjänstenFiltervärdprocessen <PID>svarade inte och tvång avslutas.</PID>


Orsak
Det här problemet uppstår när ett installerat PDF-iFilter-tillägg låser sökindexeraren i Windows, vilket orsakar upprepade och onödiga återindexeringar av Outlook-epost-objekt.
Lösning
Uppdatera program som erbjuder funktioner för PDF-filer med de senaste korrigeringsfilerna för att lösa problemet. Följ de här stegen om du vill återskapa indexet.
  1. I Kontrollpanelen klickar du på Indexering Alternativ.

    Om inte visas indexeringsalternativ på Kontrollpanelen, skriva Indexeringsalternativ i den Sök på Kontrollpanelen textruta och klicka sedan på den Indexeringsalternativ sökresultat.
  2. I den Indexeringsalternativ i dialogrutan klickar du på Avancerad.
  3. Klicka på Återskapa.
  4. Klicka på OK i det Bygga om Index i dialogrutan.
Mer Information
Om du använder den Office Configuration Analyzer Tool (OffCAT) för att identifiera problemet, sökvägen och namnet på den DLL-fil för iFilter hittar du i avsnittet Information om konfiguration av OffCAT-sökning. Leta upp filen på din dator och granska dess egenskaper för att tillverkaren av filen. Detta ger en indikation på vilka program du kan behöva uppdatera på datorn för att lösa problemet.


Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2925203 – senaste granskning 12/08/2015 05:35:00 – revision: 3.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007

  • kbmt KB2925203 KbMtsv
Feedback