Söka efter Outlook-objekt i Windows 7-startmeny misslyckas när Start_SearchComm = 0 i registret

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2927681
Symptom
När du söker efter Outlook-objekt (till exempel e-postmeddelanden) med hjälp av Start-menyn i Windows 7 visas inte objekt i sökresultatet. Om du söker efter dessa samma objekt i Microsoft Outlook, returnerar sökningen resultat som du önskar.
Orsak
Det här problemet uppstår om följande data finns i Windows-registret:

Nyckel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CurrentVersion\Explorer\Advanced
DWORD: Start_SearchComm
Värde: 0

Lösning
Varning Allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret på ett felaktigt sätt med hjälp av Registereditorn eller med någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Lös det här problemet när du inte använder grupprincip för att distribuera den här inställningen, gör så här om du vill ändra värdet för Start_SearchComm till 1.
  1. Klicka på KörStart -menyn.
  2. Skriv Regedit.exe i rutan Kör och klicka sedan på OK.
  3. Leta upp och markera följande registernyckel:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CurrentVersion\Explorer\Advanced

  4. Högerklicka på Start_SearchComm och klicka sedan på Ändra.
  5. Ange ett värde 1 och sedan på OK.
  6. Stäng Registereditorn.
Om du använder grupprincip för att distribuera den här inställningen du diskutera detta med din domänadministratör så att de kan fastställa det bästa värdet för inställningen i din organisation.
Mer Information
Den här inställningen konfigureras vanligtvis genom grupprincip. Konfigureras via inställningenkommunikation Sök inte under Start-menyn och Aktivitetsfältet i grupprincip Editor. Den här inställningen visas i följande bild.
index-skrivbordet

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2927681 – senaste granskning 08/26/2015 11:37:00 – revision: 2.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

  • kbmt KB2927681 KbMtsv
Feedback