KORRIGERA: Stora DistinktAntal blir långsammare i tabellform läge i SQL Server 2012 eller SQL Server-2014

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2927844

Den här snabbkorrigeringen gäller även Microsoft SQL Server 2014 Analysis Services (SSAS 2014).
Symptom
Anta att du använder Microsoft SQL Server 2012 eller SQL Server-2014. När du använder funktionen DistinktAntal i tabellform läge, uppstår följande prestandaproblem:
DistinktAntal för en stor grupp blir långsammare när antalet olika kombination är större än 1 M.
Orsak
Problemet uppstår eftersom prestandaproblem i fyndet och lagring av en särskild kombination när olika kombination är större än 1M.
Lösning
Problemet korrigerades först i följande kumulativ uppdatering av SQL Server.

Kumulativ uppdatering 1 för SQLServer 2014

Kumulativ uppdatering 9 för SQL Server 2012 SP1

Om samlade uppdateringar för SQL Server

Varje ny kumulativ uppdatering för SQL Server innehåller alla snabbkorrigeringar och alla säkerhetskorrigeringar som ingick i den tidigare kumulativa uppdateringen. Checka ut de senaste kumulativa uppdateringarna för SQL Server:
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2927844 – senaste granskning 04/22/2014 16:07:00 – revision: 2.0

Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2927844 KbMtsv
Feedback