Ledig/upptagen-sökningar upphör att fungera i en miljö med flera lokaler eller i en distribution av Exchange-hybrid

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2928514
Obs! Hybrid konfigurationsguiden som ingår i Exchange Management Console i Microsoft Exchange Server 2010 stöds inte längre. Därför kan använder du inte längre den gamla Hybrid konfigurationsguiden. Använd i stället guiden Office 365 Hybrid-konfiguration finns på http://aka.MS/HybridWizard. Mer information finns i Office 365 Hybrid konfigurationsguiden för Exchange 2010.
PROBLEMET
Ledig/upptagen-sökningar sluta fungera för användare i en miljö med flera lokaler eller en hybrid distribution av lokal Exchange Server och Exchange Online. Problemen kan dessutom omfatta andra funktioner som är beroende av Microsoft Federation Gateway.

Om du kör cmdlet Test FederationTrust får du ett felmeddelande som anger att delegering token har verifieringsproblem. Till exempel visas ett felmeddelande av följande slag:
ID: TokenValidation
Typ: fel
Meddelande: Det gick inte att validera delegering token.
ORSAK
Det här problemet uppstår om certifikatet och andra metadatainformation i Microsoft Federation Gateway eller lokal miljö blir inaktuell eller felaktig.
LÖSNING
Lös problemet genom att uppdatera metadata. Genom att köra Get-FederationTrust | Ange FederationTrust – RefreshMetadata kommando.

Obs! Detta kommando tvingar den information som används för federationsförtroendet kan bli aktuell. Du slipper återskapa organisation relationer eller dela principer.

Gör så här:
  1. Öppna Exchange Management Shell på lokal Exchange server.
  2. Kör du följande cmdlet:
    Get-FederationTrust | Set-FederationTrust –RefreshMetadata
MER INFORMATION
Problemet kan påverka alla miljöer som använder Microsoft Federation Gateway. Dessa miljöer är lokala organisationer som har skapat ledig/upptagen eller dela principer mellan organisationen och andra lokala organisationer eller Exchange Online i Office 365.

Öppna Kommandotolken på Exchange-servern om du vill köra proceduren i avsnittet "Lösning" som en automatisk uppgift att förhindra framtida problem, och sedan köra följande kommando. Detta uppdaterar dagligen federationsförtroendet.
Schtasks /create /sc Daily /tn FedRefresh /tr "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -version 2.0 -command Add-PSSnapIn Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010;$fedTrust = Get-FederationTrust;Set-FederationTrust -Identity $fedTrust.Name -RefreshMetadata" /ru System

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplatsen eller TechNet-forum för Exchange.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2928514 – senaste granskning 04/26/2016 01:20:00 – revision: 8.0

Microsoft Exchange Online, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a hybrid kbmt KB2928514 KbMtsv
Feedback