Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

KORRIGERA: De rapporter som genereras i SSRS 2008 R2 Report Manager är inte kompatibla med Section 508-standarder

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2928669

Symptom
Rapporten är inte kompatibel med avsnitt 1194.22(a) i Section 508-standarder när du genererar en rapport i Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services (SSRS 2008 R2) Report Manager.

När skärmläsarprogram som används av en visuallyimpaired användare för åtkomst till en rapport som genereras från Report Manager, kan inte vilket skärmläsarprogram tillhandahålla en beskrivande ledtext för knappenExportera rapport för Report Viewer-verktygsfältet.
Lösning
Problemet korrigerades först i följande kumulativ uppdatering av SQL Server.

Kumulativ uppdatering 11 för SQL Server 2008 R2 SP2

Om samlade uppdateringar för SQL Server

Varje ny kumulativ uppdatering för SQL Server innehåller alla snabbkorrigeringar och alla säkerhetskorrigeringar som ingick i den tidigare kumulativa uppdateringen. Checka ut de senaste kumulativa uppdateringarna för SQL Server:
Mer Information
Mer information om elektronik och hjälpmedelsstandarder för informationsteknik (Section 508) finns på följande webbplats:

Mer information om avsnitt 508 frivilligt hjälpmedel produktmallar (VPATs) för Microsoft-produkter finns på följande Microsoft-webbplats:

Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2928669 – senaste granskning 02/20/2014 10:23:00 – revision: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2928669 KbMtsv
Feedback