Lativian valuta ändring

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2932499
Sammanfattning
Den här artikeln beskrivs de steg som krävs för att ändra den ursprungliga lettiska valutan till Euro. De produkter som omfattas är Microsoft Project Standard för Office 365, Microsoft Project Standard för Office 365, Microsoft Project Standard 2010/2013 och Microsoft Project Professional 2010/2013. Project-klienten ska användas som gemensam term för produktfamiljen Microsoft Office Project. I stället för en hämtningsbar uppdatering levereras en uppsättning föreskrivna användaren steg nedan.
Mer Information
1: a januari-2014 ändrades Lettland officiellt dess valuta adresstabellen till Euro. Växla över i valutan som flyttar med en ändring av symbolen (€) och ISO-koden (EUR). Project-klienten tar valutainställningarna från operativsystemets språk och nationella inställningar lagras GLOBAL. MPT eller en användare som skapade project-fil (. MPP). Det är viktigt att Observera att över versioner av Microsoft Windows-operativsystem, det finns olika startpunkter för att ange språkinställningar. Vissa av dessa påverkar direkt standardvalutan inställningar i Project-klienten får från operativsystemet. Skillnaderna visas som en tabell under Mer Information. Dessa skillnader inverkar de steg som du måste vidta när du justerar till den nya valutan Euro.

Du använder Project-klienten på Windows 8/8.1 i din region och/eller språk som är inställt på lettiska:
 • Ange ditt område eller systemspråket till lettiska
 • Öppna en projektfil
 • Följ anvisningarna för att skapa ett nytt projekt
 • Välj fil
 • Välj alternativ i Outspace,
 • I alternativ-dialogselect visas till vänster
 • Under Alternativ för valuta för det här projektet anges Symbol och valuta till euro i Windows 8.1 och nivå i Windows 8.0 respektive.

Om du öppnar ett befintligt projekt som skapats utanför Windows 8/8.1, gör du följande:
 • Ange ditt område eller systemspråket till lettiska
 • Öppna en projektfil
 • Välj fil
 • Välj alternativ i Outspace,
 • I alternativ-dialogselect visas till vänster
 • Om valuta och symbolen inte är € euro respektive, Välj valutan euro från kontrollen nedrullningsbar valuta och valutasymbolen ska ändras till €
Du använder Project-klienten på en version av Windows innan Windows 8/8.1 med din region och/eller språk som är inställt på lettiska:
 • Se till att din Region på och systemspråket anges till lettiska
 • Öppna en projektfil
 • Välj fil
 • Välj alternativ i Outspace,
 • Välj Visa till vänster i Optionsdialog
 • Om valuta och symbolen inte är € euro respektive, Välj valutan euro från kontrollen nedrullningsbar valuta och valutasymbolen ska ändras till €
Mallar
Det finns notranslated lettiska versioner av Project-klienten mallar från Office 365. Hämtningsbara mallar är på svenska och innehåller U.S valutasymbol ($) och ISO (USD).

Tabellerna i detalj hur alla operativsystem som Project-klienten körs på beter sig när du ändrar systemspråket och/eller Region.
OperativsystemWindows 8.0/8.1ValutasymbolenValuta ISO
SystemspråkLettiskaEURO
RegionLettiskaUSD
Användarens önskemål språkLettiska$USD
Inställningar för PC/tid och språk/Region och språkLettland$USD
OperativsystemWindows XP och servicepack för alla

Windows Vista och alla servicepack

Windows 7 och alla servicepack

Windows Server 2008 och alla servicepack

Windows Server 2008 R2 och alla servicepack

Windows Server 2012 och alla servicepack

Windows Server 2012 R2
ValutasymbolenValuta ISO
SystemspråkLettiskalsNIVÅ
RegionLettiskaLsNIVÅ


Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2932499 – senaste granskning 05/06/2016 09:49:00 – revision: 2.0

Microsoft Project 2010 Service Pack 1, Microsoft Project Standard 2010, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project 2013 Professional, Microsoft Project 2013 Standard, Microsoft Project for Office 365

 • kbmt KB2932499 KbMtsv
Feedback